СИТИ КЛИНИК БУРГАС – КАРДИОЛОГИЧНАТА БОЛНИЦА НА БУРГАС

July 17, 2013
ЗА НАС

3СИТИ КЛИНИК Бургас е специализирана болница, осигуряваща достъп до най-авангардните методи за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Медицинската апаратура по последна дума на техниката, съчетана с уменията и опита на нашите специалисти, гарантира най-високо качество на медицинските услуги, а подходът към нашите пациенти доизгражда образа ни на Кардиологичната болница на гр. Бургас.

Това означава, че за нас грижата за вас е на първо място. При нас повече от 40 служители и 24 лекари имат мисията да помагат на гражданите на Бургас и района в борбата срещу най-разпространените социално значими заболявания у нас – болестите на сърдечно-съдовата система.

СБАЛ по Кардиохирургия СИТИ КЛИНИК Бургас е сертифицирано лечебно заведение по EN ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството) след обстоен одит от оторизиран орган.

ISO 9001 удостоверява способността на организацията да предоставя непрекъснато услуга, която да е адекватна на изискванията на пациентите и на приложимите нормативни изисквания, както и да показва стремеж за повишаване на качеството.

Не е важно само публичното признание. За нас е важно да работим за промяна на усещането на нашите пациенти всеки ден. Ние наричаме нашия начин да предоставяме грижи – ДА БЪДЕШ ПАЦИЕНТ НА СИТИ КЛИНИК БУРГАС!

Нашият начин да се грижим за пациентите ни вдъхновява да бъдем най-доброто място за работа, най-доброто място за прилагане на авангардна медицина и най-доброто място да получите медицинска помощ.

За да изберете СИТИ КЛИНИК Бургас като Вашето лечебно заведение, в което да получите високоспециализирана медицинска грижа, започнете с избора на някой от нашите утвърдени лекари. Можете да използвате нашия уеб сайт за подробна информация или да се обадите на телефони:
056/ 893 860
056/ 893 861

056/ 893 862

или да дойдете на място – град Бургас, ул. Ст. Стамболов № 73, в сградата на МБАЛ „Бургас”, срещу входа на Спешно отделение

Наша мисия е подобряване на здравето на тези, за които се грижим с отговорност за постигане на високи резултати във всичко, което правим. Нашата цел е да предлагаме качествени грижи и програми, които да определят стандартите на обществото, да надвишат очакванията на пациентите и да са предоставени по любезен, ефективен и достъпен начин.

Визията на СИТИ КЛИНИК Бургас е да бъде най-добрата специализирана кардиологична болница в Бургаска област.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Кардио Център “Понтика” иска да промени разбирането за здравно обслужване и неговото качество. Това означава, че за нас грижата за вас – нашите пациенти и техните близки – е на първо място. Ние сме тук, за да помагаме и лекуваме гражданите на Бургас и региона.

Нашият екип се състои от състои от висококвалифицирани лекари и медицински сестри, любезен и ефективен административен персонал.

Мисията на Кардио Център „Понтика” е:

Да подобри достъпа на хората в Бургас и региона до високоспециализирана болница, в която човешкото достойнство и индивидуални потребности са основна ценност.

Целите на Кардио Център „Понтика”:

 • Всеки сърдечно болен в Бургаска област да разчита на качествено и навременно лечение по световно утвърдени стандарти
 • Диагностика, интервенционално и хирургично лечение на острите сърдечни състояния
 • Профилактика на жителите и оценка на сърдечно-съдовия риск
 • Обучение на пациентите и социални програми

Ще обслужваме пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината по:

 • НЗОК /предстои сключване на договор/
 • Платен прием
 • Допълнителни здравноосигурителни фондове
 • Международни здравни застраховки

Капацитет:

 • Ангиографска лаборатория, модел 2010 година
 • 64-детекторен Компютърен томограф, модел 2010 година
 • 2 модерно оборудвани операционни зали
 • Съвременна кардиохирургична реанимация
 • 33 легла в комфортни и близки до домашната среда стаи
 • 4 амбулаторни кабинети
 • Съвременно рентгеново и ехографско оборудване
 • Функционална диагностика

Медицински център ''Здравословен живот''

Качество на грижите

“Понтика” е посветена на предостяването на висококачествени здравни грижи.

Здравните услуги са едни от най-важните услуги, които ще изберете за себе си и своето семейството. Като потребители на здравни услуги, вие имате възможност да изберете къде да отидете за лечение. Вие имате правото да очаквате високо качество на предостваените грижи от вашия медицински екип. Ние от “Понтика” сме се ангажирали да предоставяме здравно обслужване на най-високо ниво.

Безопастност на пациентите

Това е отговорност на всеки един от нас!

Осигуряване на безопасността на пациентите изисква всички от “Понтика” да превърнат безопасността в приоритет. Докато нашите лекари, сестри, служители и доброволци се посветят на ежедневно осигуряване на най-добрите и най-безопасни грижи е от съществено значение и пациентите да станат активни, информирани членовете на своя медициснки екип.

КАРДИОЛОГИЯ

Отделението по Кардиология на СИТИ КЛИНИК Бургас разполага с висококвалифицирани лекари и персонал. Инвазивната кардиология е авангардна и високотехнологична специалност. Тя включва поредица от процедури, които са златен стандарт в диагностиката и осигуряват ефективно и нетравматично лечение на повечето сърдечно-съдови заболявания.

При нас се лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно или интервенционално лечение – Исхемична  болест на сърцето – включително и най-тежката й проява, а именно:

 • остър миокарден инфаркт
 • клапни заболявания
 • перикардити
 • ритъмно – проводни нарушения
 • артериална хипертония
 • остра и хронична сърдечна недостатъчност
 • патология на периферните артерии – включително стеснения на сънните и бъбречните артерии, артерио-венозни малформации
КАРДИОЛОГИЯХИРУРГИЯ

В отделението по „Кардиохирургия” на СИТИ КЛИНИК Бургас се прилага пълния обем сърдечна хирургия за възрастни:

 • аортокоронарен байпас – както в условията на ЕКК /Екстракорпорално кръвообръщение или т.нар. апарат “сърце – бял дроб”/, така и на „биещо сърце” с използване на артериални съдове
 • клапно протезиране
 • клапно съхраняващи операции
 • обемредуциращи операции на лява камера, позволяващи по-добрата й функция и т.н.

Отделението поема и спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др.

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват най–висока смъртност в Европа, а България е на едно от водещите места на континента по смъртност от заболявания на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания често са причина за загуба на работоспособността и преждевременната смърт. Над 10 000 българи годишно претърпяват сърдечен инфаркт, като само 30 на сто се лекуват по съвременен начин чрез отпушване на засегнатата от инфаркта артерия. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

Пациентите, страдащи от сърдечно съдови заболявания, стават все по-информирани, но въпреки това търсенето на специализирана помощ се отлага във времето, алармира д-р Димитър Николов. Според него навременната диагностика и контролът на сърдечните заболявания зависят основно от информираността на пациента и на неговия лекуващ лекар.

Ключова роля за модерното навременно лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи и наличието на отделение по Инвазивна кардиология, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

53-годишният Руси Стефанов от Сливен в деня на изписването си. Протезиране на възходящата аорта по повод дисекация на същата и смяна на аортната клапа с механична клапна протеза е операцията, която е претърпял в кардио център “Понтика” – днес - СИТИ КЛИНИК Бургас.

На осмия ден след хирургичната интервенция той е в добра кондиция и здраве и приема последни напътствия от опериралия го сърдечен хирург доктор Якимов преди завръщането си вкъщи.

Дисекация на аортата е  най-сериозното спешно състояние в кардиохирургията, при което бързата диагностика и навременното лечение са ключови за спасяването на живота на пациента. Комбинирано с друга патология, както в случая с пациента Руси Стефанов,  е истинско предизвикателство пред кардиохирурзите.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Клиниката по Образна диагностика към СИТИ КЛИНИК Бургас, тя включва в дейността си пълния обем от образно-диагностични модалности за диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.

Лекарите, работещи в него са образни диагностици с доказан опит в специалности като спешна диагностика, компютърна томография, ултразвукова диагностика, интервенционална рентгенология.

Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача. Всяко проведено изследване се интерпретира от специалист – образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел и задача е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.

Образно диагностичната клиника разполага с оборудване от последно поколение:

 • 64 Слайсов мултидетекторен компютърен томограф;
 • мобилен рентгенов апарат;
 • ехокардиографски апарати.
СПЕШНА КАРДИО ПОМОЩ

24 часа в денощието спешна кардио помощ

Висококвалифицирният екип от медицински специалисти осигурява 24-часова спешна помощ за всички сърдечни заболявания като

 • остър миокарден инфаркт
 • нестабилна стенокардия
 • аневризми
 • дисекация на аортата

СИТИ КЛИНИК Бургас има възможност за реанимационен транспорт на болни в тежко състояние.

Съвременно оборудване на „Шокова зала” и стая за интензивно лечение.

КОНТАКТИ

Кардио Център “Понтика” – pontica.eu

Адрес: гр. Бургас, ул. “Ст. Стамболов” № 73 в сградата на МБАЛ Бургас
Тел.: 056 893 860; 056 893 861; 056 893 862
E-mail: office_at_pontica.eu


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: pontica.eu

Comments are closed.