Клиника „НОВА”

July 11, 2013
ЗА НАС

KLINIKA NOVAКлиника „НОВА” отваря врати в гр. Варна през март 2012 г. В нея се предлага широк спектър от специализирани и високоспециализирани медицински дейности, като Ехокариографии, АГ услуги, женски консултации, фетални ехокардиографии, и др.
Нашата цел е повишаване стандартите в сферата на медицината. В клиниката сме събрали специалисти от различни области, за да предложим най – доброто, комплексно обслужване във Варна. Мисията ни е да предлагаме качествена, извън болнична, медицинска помощ, да се грижим за пациента, да го информираме и подпомагаме в избора му на специализирано лечебно заведение, в случай от необходимост за продължаване на лечението. Нашите лекари имат добър професионален опит и квалификация, работят с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика, и лечение на различни заболявания. Използват се традиционни и алтернативни методи на терапия. Фокусът на екипа ни от професионалисти е, върху хуманното и грижовно отношение към пациента, и неговите близки, предлагането на услуги с отлично качество, благодарение на подобрените механизми за комуникация, и обратна връзка от клиентите, дискретност, и не на последно място ясната комуникация между лекар, и пациент.
Стремим се изброеното по-горе да стане еталон за клинично обслужване в град Варна и Ви предизвикваме да ни критикувате конструктивно при всяка възможност, и направите Медицински център „НОВА“ – гр. Варна, едно по-добро място за ВАС.

УСЛУГИ

За екипа на Медицински център „НОВА“ – гр. Варна, отношението към пациента е най-важно, а именно да провеждаме внимателно изследване на възникналите оплаквания и проследяваме причините довели до тях. Да обръщаме персонално внимание на всеки пациент и вникваме в неговите проблеми, и страхове. Ние в медицински център „НОВА” – гр. Варна уважаваме времето и заетостта Ви, и държим на безкомпромисното качество на медицинската услуга.

КАКВО ПЕЧЕЛЯТ ПАЦИЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НОВА” – ГР. ВАРНА? 
  1. Пълно удовлетворяване на нуждите на нашите пациенти от подходящо лечение.
  2. Наличието на лекари и консултанти от почти всички  области на здравеопазването позволява бързо и точно, на едно, и също място, без загуба на време, и нерви, да се постави правилната диагноза, и да бъде проведено навременно, и точно лечение. Локацията на Медицинският център позволява удобно обслужване на пациенти, както от районите в близост, като  „Младост“ , „Възраждане“, „Трошево” и „Владиславово”, така и от цяла Варна.
  3. Високо качество на предлаганите медицински услуги, гарантирано от доказания професионализъм на персонала и съвременната апаратура.
  4. Профилактика на социално-значимите заболявания, както и специализирани консултации със съответните  специалисти.
  5. За всеки наш пациент се разработва индивидуална, комплексна, лечебно – оздравителна програма.

 

НОВО – “ДОМАШНИ ВИЗИТИ”

Най – новата платена услуга, която Клиника „Нова” разработи, е специална програма за обгрижване на нуждаещи се болни хора в домашни условия, която спестява време и усилия на близките на пациентите, както и на самите тях. Услугата цели да подпомогне по-бързото възстановяване след операции, а на хората със затруднена мобилност – предоставяне на качествена медицинска помощ в дома.
Програмата включва:
  • Прегледи от лекари – специалисти
  • Медицински процедури и дейности
- Поставяне на инжекции
- Поставяне и смяна на системи
- Поставяне и смяна на катетри
- Превръзки
- Измерване на кръвно налягане
- Кръвна захар с глюкомер
- Кардиограма / ЕКГ/ и др.
- Лабораторни изследвания
ЛАБОРАТОРИЯ

Медицински център “Нова” предлага на своите клиенти широк диапазон специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, отговарящи на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове за изработване на тестовете. В лабораторията се провеждат различни изследвания: кръвни картини, биохимичми и хормонални изследвания, туморни маркери, урини, серологични, микробиологични и паразитологични изследвания, кръвни групи, цитонамазки, здравни книжки.

Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК.

ЦЕНИ

ЦЕНОРАЗПИС ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ХЕМАТОЛОГИЯ,КОАГУЛАЦИЯ ЦЕНА:
ПКК 5.00 лв
ДКК 4.00 лв
МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТР. 4.00 лв
РЕТИКУЛОЦИТИ 4.00 лв
СУЕ 2.00 лв
ФИБРИНОГЕН 4.00 лв
ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ 4.00 лв
АПТТ 4.00 лв
ВРЕМЕ СЪСИРВАНЕ 1.00 лв
ВРЕМЕ КЪРВЕНЕ 1.00 лв
БИОХИМИЯ,ЕНЗИМИ,СУБСТРАТИ
КРЪВНА ЗАХАР 2.00 лв
УРЕА 3.00 лв
КРЕАТИНИН 3.00 лв
ПИКОЧНА К-НА 3.00 лв
БИЛИРУБИН ОБЩ 3.00 лв
БИЛИРУБИН ДИРЕКТЕН 3.00 лв
ОБЩ БЕЛТЪК 3.00 лв
АЛБУМИН 3.00 лв
АМИЛАЗА СЕРУМ 3.00 лв
АМИЛАЗА УРИНА 3.00 лв
ASAT 3.00 лв
ALAT 3.00 лв
GGTP 3.00 лв
ХОЛЕСТЕРОЛ 3.00 лв
HDL 3.00 лв
ТРИГЛИЦЕРИДИ 3.00 лв
LDL 3.00 лв
ОБЩ ЛИПИДЕН ПРОФИЛ 11.00 лв
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 3.00 лв
ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН 16.00 лв
КР.-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 6.00 лв
ОГТТ 6.00 лв
LDH 3.00 лв
CPK 3.00 лв
CPK-MB 3.00 лв
МИКРОЕЛЕМЕНТИ:
НАТРИЙ 3.00 лв
КАЛИЙ 3.00 лв
МАГНЕЗИЙ 3.00 лв
ФОСФОР 3.00 лв
ХЛОР 3.00 лв
ЖЕЛЯЗО 3.00 лв
ЖСК 3.00 лв
КАЛЦИЙ 3.00 лв
ЙОНИЗИРАН КАЛЦИЙ 6.00 лв
ЛИТИЙ 13.00 лв
УРИНА:
КАЛЦИЙ В УРИНА/24ч./ 3.00 лв
ФОСФОР В УРИНА/24ч./ 3.00 лв
МАГНЕЗИЙ В УРИНА/24ч./ 3.00 лв
К-ВО БЕЛТЪК УРИНА/24ч./ 3.00 лв
МИКРОАЛБУМИНУРИЯ 10.00 лв
БЕЛТЪК 1.00 лв
ЗАХАР 1.00 лв
СЕДИМЕНТ 1.00 лв
БИЛИРУБИН 1.00 лв
УРОБИЛИНОГЕН 1.00 лв
КЕТОНИ 1.00 лв
КРЪВ 1.00 лв
PH 1.00 лв
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО 1.00 лв
УРИНА 10+1 ПОКАЗАТЕЛЯ 5.00 лв
ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ 4.00 лв
СЕРОЛОГИЧНИ И ДР.
ХЕЛИКОБАКТЕР – ELISA 20.00 лв
HP – ФЕКАЛЕН ТЕСТ 30.00 лв
AST 6.00 лв
CRP 6.00 лв
RF/ WR 6.00 лв
ХЛАМИДИЯ IgА 17.00 лв
ХЛАМИДИЯ IgM 17.00 лв
ХЛАМИДИЯ IgG 17.00 лв
ХЛАМИДИЯ IgM + IgG 29.00 лв
ХЛАМИДИЯ IgА + IgG 29.00 лв
ХЛАМИДИЯ IgM + IgG+ IgА 38.00 лв
ЛАЙМСКА IgM 17.00 лв
ЛАЙМСКА IgG 17.00 лв
ЛАЙМСКА IgM+ IgG 25.00 лв
YERSINIA IgA 20.00 лв
YERSINIA IgМ 20.00 лв
YERSINIA IgG 20.00 лв
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgM 16.00 лв
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgG 16.00 лв
ТОКСОПЛАЗМОЗА IgM +IgG 29.00 лв
РУБЕОЛА IgМ, IgG 20.00 лв
РУБЕОЛА IgМ+IgG 35.00 лв
HIV ½ 13.00 лв
HBsAg 10.00 лв
HCV 10.00 лв
ANTI HAV 15.00 лв
WASSERMAN 6.00 лв
HERPES SIMPL. (тип 1,2)IgM 22.00 лв
HERPES SIMPL. (тип 1,2) IgG 22.00 лв
HERPES SIMPL. (IgM + IgG 38.00 лв
CMV IgM 15.00 лв
CMV IgG 15.00 лв
CMV IgM+ IgG 26.00 лв
ОБЩИ IgА 12.00 лв
ОБЩИ IgМ 12.00 лв
ОБЩИ IgG 12.00 лв
ОБЩИ IgЕ 15.00 лв
C3 10.00 лв
C4 10.00 лв
ХОРМОНИ,ТУМ.МАРКЕРИ:
LH 13.00 лв
FSH 13.00 лв
ESTRADIOL 13.00 лв
PROLACTIN 13.00 лв
PROGESTERON 13.00 лв
TESTOSTERON 13.00 лв
DHEA-S 13.00 лв
17-OH-PROGESTERON 25.00 лв
ANDROSTENDION 13.00 лв
TSH 13.00 лв
FT3 13.00 лв
FT4 13.00 лв
A-TPO 18.00 лв
ANTI – THYREOGLOBULIN  18.00 лв
THYREOGLOBULIN 18.00 лв
TRAK ( ANTI –TSHR ) 25.00 лв
SHGB 20.00 лв
FREE TESTOSTERON 30.00 лв
ПАРАТХОРМОН 18.00 лв
СТХ 25.00 лв
CORTISOL 15.00 лв
АCTH 20.00 лв
ОСТЕОКАЛЦИН 15.00 лв
БЕТАКРОСЛАПС 15.00 лв
ТРАК 25.00 лв
РЕНИН 70.00 лв
АЛДОСТЕРОН 30.00 лв
НОРАДРЕНАЛИН 70.00 лв
ХОМОЦИСТЕИН 58.00 лв
ЕРИТРОПОЕТИН 70.00 лв
ЦЕРУЛОПЛАЗМИН 70.00 лв
Аnti GAD 65 35.00 лв
GALECTIN 60.00 лв
АНГИОТЕНЗИН КОНВ.ЕНЗ. 45.00 лв
АНТИДИУРЕТИЧЕН Х-Н 70.00 лв
PSA 18.00 лв
CA 19-9 18.00 лв
CA 125 18.00 лв
CA 153 18.00 лв
CEA 18.00 лв
AFP 18.00 лв
BETA ЧХГ 18.00 лв
FERITIN 18.00 лв
ФОЛИЕВА К-НА 18.00 лв
ТИРЕОГЛОБУЛИН 18.00 лв
АНТИ ТИРЕОГЛОБУЛИН 18.00 лв
OSTEOKALCIN 15.00 лв
BETA CROSSLAPS 15.00 лв
ИНСУЛИН 18.00 лв
VIT B 12 18.00 лв
VIT D / 25 OH VIT D TOTAL/ 28.00 лв
МИКРОБИОЛОГИЯ:
МИКРОБИОЛ.ПОСЯВКА 12.00 лв
ПОСЯВКА СНГ  15.00 лв
АНТИБИОГРАМА-СТАНДАРТНА 10.00 лв
АНТИБИОГРАМА-РАЗШИРЕНА 15.00 лв
ЗДРАВНА КНИЖКА 20.00 лв
ДЕТСКА ГРАДИНА-МИКРОБИОЛОГИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  20.00 лв
ПАРАЗИТОЛОГИЯ:
ЧРЕВНИ ПРОТОЗОИ И ХЕЛМИНТИ 12.00 лв
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНТЕРОБИОЗА 4.00 лв
МИКРОСКОПСКО И НЕ ХЕЛМИНТИ  5.00 лв
МИКРОСКОПСКО И-НЕ ЧРЕВНИ ПРОТОЗОИ 5.00 лв
КУЛТУРЕЛНО И- НЕ ТРИХОРМОНИ 10.00 лв
ЕХИНОКОКОЗА 16.00 лв
ТРИХИНЕЛОЗА 17.00 лв
КОНСУЛТАЦИЯ С ПАРАЗИТОЛОГ 15.00 лв
МИКОПЛАЗМА+ УРЕАПЛАЗМА  С ВКЛЮЧЕНА АНТИБИОГРАМА 25.00 лв
DSC ( ДЕЗИНТЕРИЯ, САЛМОНЕЛА, КОЛИ) 12.00 лв
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ:
КРЪВНА ГРУПА 10.00 лв
АНТИТЕЛА ПРИ Rh(-) 30.00 лв
АНТИТЕЛА ПРИ Rh(+) 20.00 лв
ДРУГИ:
СПЕРМОГРАМА 15.00 лв
БЪБРЕЧЕН КОНКРЕМЕНТ 15.00 лв
АНТИСПЕРМАЛНИ А-ЛА 22.00 лв
ЦИТОНАМАЗКА 15.00 лв
SCC 25.00 лв

 

АПТЕКИ НОВА

Уважаеми клиенти,
Искаме да Ви информираме, че аптека “НОВА” – 5 /бул. “Вл. Варненчик” 105/, се премести на ул. Н. Вапцаров 2 – ДКЦ “Чайка”, гр. Варна.

 

КОНТАКТИ

Клиника „НОВА” – novavarna.com

Адрес: гр. Варна, кв. Възраждане, ул. “Вяра” 7
Tел.: +359 52 501 325, +359 52 570 670
E-mail: info_at_novavarna.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: Клиника „НОВА” – novavarna.com

Comments are closed.