МБАЛ – Бургас АД – Многопрофилна болница Бургас

February 14, 2016
ЗА НАС
mbal-burgasМисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с доминиращо регионално значение.Нашата мисия е да повишим качеството на здравните услуги и да осигурим висококвалифицирано медицинско обслужване.МБАЛ – Бургас предлага висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнична помощ.Екипът винаги се е стремял да внедри нови методи за диагностика и лечение.Основният ни приоритет е да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Югоизточна България, което за Бургаска област е единственото лечебно заведение, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ.

Това определя и нейната мисия, която не се е променила и до днес.

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
МБАЛ – Бургас диагностицира и лекува заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ. Извършва консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения.На територията на болницата има разкрит Диагностично консултативен Медицински център, където се осъществява специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента.
СТАЦИОНАРЕН ПРИЕМ

ПРИЕМ за болнично лечение в МБАЛ – Бургас
СТАЦИОНАРЕН ПРИЕМ
Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично – консултативен и медицински център /включително и от частни/, от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с НЗОК и приема денонощно спешно болни.

ЗВЕНО ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Звеното по асистирана репродукция към МБАЛ-Бургас е единствено в областта. То отвори врати на 7 октомври 2011г.

За неговото изграждане и оборудване основна подкрепа оказа Община Бургас.

На година то  може да предложи лечение на над 1000 двойки от Бургас и близките градове.
Звеното разполага с лиценз и всички необходими документи за извършване на ин витро процедури.

Болницата има сключен договор с Център “Фонд за асистирана репродукция”, по-известен като Национален  фонд за подпомагане на ин витро процедури.

Това дава възможност на двойките, които кандидатстват за държавна финансова помощ, да ползват базата на МБАЛ-Бургас за прегледи, изследвания и извършване на процедури.

В звеното по асистирана репродукция двойките  могат да намерят нужните формуляри и да им бъде обяснено как да ги попълнят.

Екип

Звеното работи под ръководството на доц. д-р Павлета Табакова –  пионер  в репродуктивната медицина. С нейна помощ стотици семейства в България са се сдобили със собствена рожба.

В лекарския екип участва и д-р Георги Николов – акушер – гинеколог, също двама биолози и три акушерки.

База

Звеното има консултативен кабинет в който се извършва консултация по документи и прегледи с последно поколение ехографска апаратура. Основната цел е причината за безплодието да се диагностицира и след това да започне лечение.

Според специалистите ин витро оплождане се налага едва при 5% от двойките с репродуктивни проблеми, а при по-голямата част безплодието може да се преодолее с правилното лечение. Затова от звеното отделят голямо значение на диагностиката.

Прегледите и ин витро процедурите се извършват в модерна манипулационна. Звеното включва две болнична стаи и ембрионален бокс.

В него  се провеждат кампания за безплатни първични прегледи веднъж в месеца.

Прегледите стават до месец след записан час на тел: 0876 35 77 33.
Датите и часовете в коите се извършват  се обявяват предварително в раздел „Новини” на уеб страницата на МБАЛ-Бургас. В случай на промяна пациентите биват уведомени на телефонния номер оставили за контакт.

КОНТАКТИ

“МБАЛ – Бургас” АД – mbalburgas.com

Адрес: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №73
Тел. за спешни случай: 112


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbalburgas.com

Comments are closed.