МБАЛ – Елин Пелин ЕООД

February 23, 2022
ЗА НАС

MBALМБАЛ – Елин Пелин ЕООД осъществява следните лечебни дейности:
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

– Вътрешни болести;
– Детски болести;
– Неврология;
– Физикална терапия и рехабилитация;
– Лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика;

Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.
Болницата разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория.
Извършва се високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура в областта на образната и функционална диагностика.
Болницата разполага със 70 легла.
Управител: д-р Мая Луканова
Главна медицинска сестра: Цветанка Георгиева
Главен счетоводител: Йонка Миланова

МИСИЯ

  • да  осигурява качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението;
  • да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика;
  • да  повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за подобряване на качеството на живот  на обслужваното население.
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разполага с 30 легла и интензивен сектор.
Отделението оказва специализирана болнична помощ на здравно осигурените лица от района, както и на граждани, които сами финансират лечението си.
Лекуват се заболявания на сърдечно-съдовата система, сърдечно-съдови декомпенсации, белодробни заболявания, заболявания на храносмилателната система, ендокринни заболявания.
Отделението е оборудвано с нов ехокардиограф.
Вътрешно отделение е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Вътрешни болести”.

Началник отделение –
д-р Лидия ЦАРСКА – GSM: 0889634813
Има придобити специалности по вътрешни болести и кардиология.
Ординатор –
Д-р Бранимир БОРИСОВ – GSM: 0884905467

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Приема за лечение и рехабилитация пациенти със следните заболявания:
– Исхемични мозъчно инсулти и консервативно лечение на мозъчни кръвоизливи;
– Възпалителни, обменно-недоимъчни, токсични, травматични, професионални заболявания на периферната и вегетативната нервна система;
– Паркинсонова болест;
– Епилепсия
– Множествена склероза;
– Мигрена и други видове главоболие;
– Болни, желаещи акупунктура и други традиционни видове лечения
Неврологично отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести”.
Началник отделение:
Д-р Димитър ДИМИТРОВ – GSM: 0884905648
Ординатор –
Д-р Татяна ГЕОРГИЕВА – GSM: 0885814789

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Многопрофилно отделение, в което се лекуват деца до 18-годишна възраст от заболявания, които не могат да бъдат овладявани в доболничната помощ.
Ежедневие за педиатрите са консултативни прегледи и назначение на лечение на децата, насочети от общопрактикуващи лекари.
Детско отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия”
Началник отделение –
Д-р Веселина СТОЕВА – GSM: 0884370956
Ординатор –
Д-р Валентина МЛАДЕНОВА – GSM: 0884370958

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Физиотерапевтично отделение
Физиотерапевтичното отделение разполага с 10 легла и прилага най-съвременна техника и методи на лечение:
-Електролечение;
-Светлолечение;
-Лазертерапия;
-Акупунктура;
-Електросън;
-Индивидуални инхалации;
-Водолечение – басейн, вани, подводен душов масаж.
Отделението по физикална терапия и рехабилитационна медицина е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”
Д-р Мая ЛУКАНОВА – GSM: 0884371016

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделение по образна диагностика
Отделението извършва:
-Конвенционални рентгенови изследвания;
-Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания.
-компютърно –томографско изследване/СКЕНЕР/
В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация.
Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.
Отделението по образна диагностика е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика”.
Началник отделение – д-р Валентин ИЛЧЕВ
тел.: 0725/ 601 53, вътр. 251, 252
GSM : 0885809356

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория.

Извършват се следните групи изследвания:
- Хематологични;
– Кръвосъсирване и фибринолиза;
– Клинично-химични;
– Урина;
– Ликворна диагностика;
– Високоспециализирани изследвания;
– Вирусологични, серологични и други изследвания.

Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършваните изследвания.
Клинична лаборатория е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”
Началник лаборатория – д-р Кирилка Райкова
GSM:0884041936

ГАЛЕРИЯ

img_4602img_4606img_4626img_4628img_4633img_4636img_4666
КОНТАКТИ

МБАЛ – Елин Пелин ЕООД – mbal-elinpelin.com

Адрес: гр.Елин Пелин, ул.”Здравец” №15
Управител: 0725 601 52
Гл. счетоводител: 0725 601 56
Главна мед. сестра: 0725 601 54
Централа: 0725 601 53
Е-mail: mbal_elin_pelin@ abv.bg

Текст и изображения: mbal-elinpelin.com

Comments are closed.