ДКЦ “Ескулап”

November 5, 2013
ЗА НАС

aesculapМисията на МБАЛ “ЕСКУЛАП” - Пазарджик е:

Да помогнем за повишаване качеството на живот на хората с различни заболявания и на техните близки, като ги диагностицираме правилно, облекчавайки техните страдания и съвестно ги лекуваме.

Цел на болницата:

Своевременно да се задоволят нуждите, изискванията и очакванията  на пациентита чрез достъпност, качество и висок морал на извършваните дейности.

ДЕЙНОСТ

В МБАЛ “ЕСКУЛАП” се извършват:

 • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в стационарна и домашна обстановка;
 • Консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица;
 • Профилактика на заболяванията, с оглед на ранното им откриване и предотвратяване на усложненията;
 • Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел;
 • Оперативни интервенции с пълна анестезия
 • Предписване на лекарствени средства и медицински пособия;
 • Лабораторни, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания с диагностична, лечебна и профилактична цел;
 • Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за високоспециализирани изследвания и тясноспециализирани консултации;
 • Експертиза на временната нетрудоспособност;

Дейността се осъществява по следните основни и профилни специалности:

 • Хирургия
 • пластично-възстановителна хирургия
 • Уши – Нос – Гърло
 • Урология
 • Ортопедия и травматология
 • Вътрешни болести
 • Гинекология
 • Аестезиология и интензивно лечениe

ДКЦ “Ескулап” разполага с диагностична апаратура и лаборатории, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите на пациентите. Модерно оборудвани отделения и сектори в основните медицински области, които прилагат немски стандарти за изследвания и лечение.

Разполагаме с операционен блок и реанимация, които в максимална степен гарантират сигурността на пациентите, професионално отношение и лечение в приятелска среда, хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.
Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в МБАЛ „ЕСКУЛАП” се осъществяват от специалисти по здравни грижи и лекари с признати специалности, с професионален опит и подчертани нравствени качества, които могат да осъществяват необходимият пакет от медицински услуги, съгласно нормативните изисквания. Изключителният професионализъм на персонала, в съчетание със съвременната европейска апаратура, уютната обстановка и любезното индивидуално отношение към всеки пациент са гаранция за качествена комплексна медицинска дейност с основна цел – ефективно лечение на пациента.
Непрекъснатото повишаване квалификацията на специалистите и инвестиция в човешки капитал е една от стратегическите цели на ръководството.

В структурите на болницата са работили и продължават да работят специалисти, както от град Пазарджик, така и от цялата страна.
Към настоящия момент болницата разполага със 73 легла.

Апаратурата в МБАЛ ”Ескулап” се подържа от инженерния екип на фирма ”ЦТМД – Център за Точна Медицинска Диагностика”.

ЕКИП

Д-р Асен Малинов – Управител

Клинична лаборатория
Д-р Валентин Петров
Д-р Стоянка Щерева

Ревмо-кардиология
Д-р Златка Начкова

Ендокринология
Д-р Веско Стоилов

Хирургия
Д-р Димитър Венков
Д-р Георги Дойчев
Д-р Стоян Цветков

Ортопедия и травматология
Д-р Лъчезар Кузев

Урология
Д-р Драгомир Хаджийски

Д-р Петър Драгинов

Акушерство и гинекология
Д-р Емил Тричков
Д-р Златка Йончева
Детски болести
Д-р Елена Василева
Д-р Елена Попова-Митева

Д-р Крастанка Видева

Офталмология

Д-р Живка Желязкова

Д-р Лилия Тавикянова – Койчева

УНГ
Д-р Георги Илчев

Д-р Иван Михайлов

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ДКЦ “Ескулап” е съвременно лечебно заведение, в което основен приоритет е опазване здравето и достойнството на пациента.

Принципите на МБАЛ “Ескулап” ООД Пазарджик за здравна помощ:

 • Пациентът е личност със своите нужди и интереси.
 • По време на болничния престой той трябва да запази своето самочувствие и достойнство.
 • От значение е заболяванията или предразположеността към заболявания да бъдат открити в най-ранен стадий, когато лечението е максимално успешно.
 • Изследванията и лечебните процедури са щадящи за пациента.
 • Ценете времето на пациента и на лекаря.

 

БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Болничното лечение се осъществява в отделенията по различни медицински специалности. Подробности за начина на постъпване вижте в меню”Полезна информация”. МБАЛ “ЕСКУЛАП” Пазарджик има договор за лечение по 77 клинични пътеки с НЗОК. Изграден е единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.

МБАЛ “ЕСКУЛАП” е болнично заведение на най-високо ниво не само в Пазарджик, но и в региона. Болницата е многопрофилна. Тя разполага с четири модерни операционни блока, организация за пълен обем на хирургичните специалности, лапароскопска и ендоскопска хирургия, реконструктивна и възстановителна хирургияхирургично лечение на гинекологични заболявания, чрез прилагане на модерни медицински методи и ендоскопска техника.

Болните се настаняват в удобни хигиенични стаи, като според възможностите си могат да изберат самостоятелна ВИП стая /виж меню “Полезна информация”/.

Условия за максимален комфорт има и в стаите с 2 и 3 легла. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел – тоалетна и баня.

Храненето е на съвременен принцип. Всеки болен получава прясно приготвена храна според заболяването си и предписанието на лекаря /диетолога/. Храненето се извършва в стаите, като качеството е гарантирано чрез контролиран пренос на храната в херметически контейнери от кухнята до пациента.

ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Извънболничното лечение се осъществява в Диагностично-консултативен център “ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД” .Той разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Има договор с НЗОК.

В Диагностично-консултативен център “ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД” се извършват Профилактични прегледи, които включват преглед от специалист, лабораторни, рентгенови и функционални изследвания с цени по договаряне.

АПАРАТУРА

Отделението по Образна диагностика към ДКЦ “Ескулап-Цитомид” е мултидисциплинарно, като включва в дейността си пълния обем от образно-диагностични изследвания. Лекарите, работещи в него са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различните подспециалности като компютърна томография, мамографска диагностика, ултразвукова диагностика, интервенционална рентгенология. Образно диагностичното отделение  разполага с различни модалности като  рентгенов апарат Сименс – Anlage 636048, Мултидетекторен компютърен томограф Тошиба Ексвижън IK 261400357, Литотриптер Dornier Compact S, Остеоденситометър - SUNLIGHT, мобилни рентгенови апарати.

СКЕНЕР – ТОШИБА ЕКСВИЖЪН IK 261400357

 

РЕНТГЕН – СИМЕНС ANLAGE 636048

 

Философията на работещите в отделението по “Образна Диагностика” в ДКЦ ”Ескулап-Цитомид ” е ориентирана изцяло към пациента. Грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента и лекуващия лекар. Наша цел и задача е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.

ТУНА

Трансуретрална иглена аблация (TUNA). Метода позволява термална деструкция под визуален контрол на желани участъци от простатната жлеза и без необходимостта от обща и спинална анестезия. През пикочния канал се вкарва оптичен уред завършващ с две игли. Под оптичен контрол иглите се вкарват в увеличените дялове на простатната жлеза и през тях се излъчва радиочестотна енергия причиняваща висока температура и умъртвяване на простатната тъкан след което следва освобождаване на пикочния канал и нормално изтичане на урината през него. Резултатите са сходни с тези на ТУР. Страничните явления са минимални. За разлика от лазерната и микровълнова аблация не се получават стриктури.

ЛИТОТРИПТЕР – DORNIER COMPACT S

За диагностика и лечение на бъбречно-каменна болест

Бъбречно-каменното заболяване е едно от най-честите урологични заболявания. Причините за образуването на камъни в отделителната система са разнообразни и включват климатичните условия, хигиенно-диетичния режим, наличието на инфекция на пикочните пътища. Особено голямо влияние оказва наличието на вродени или придобити пречки по хода на пикочните пътища, предизвикващи застой на урина в бъбреците.
Бъбречно-каменната болест е сериозно заболяване, изискващо своевременно и адекватно лечение, с оглед избягване на усложненията. Диагностицирането и лечението на заболяването изисква задължителен преглед от специалист уролог и провеждането на множество изследвания за избор на най-ефективен метод на терапия.

Екстракорпоралната литотрипсия е високоефективен метод за лечение на камъни в бъбреците и уретера. Литотрипсия може да се извърши и при множество камъни, както и по време на бъбречна криза.

 ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТЪР

ДКЦ ”ЕСКУЛАП- ЦИТОМЕД” ООД разполага с един от най модерните мобилни апарати за изследване на костна плътност-SUNLIGHT.
1 Определянето на костната плътност се осъществява с помощта на ехографско изследване. Процедурата е бърза и веднага отчита резултата.
Основна цел на профилактиката на остеопорозата е предотвратяването на фрактурите. Профилактиката на остеопорозата се състои в повишаване на костната плътност в периода на скелетна зрелост, предотвратяване на костната загуба и възстановяване на костните минерали и структура при вече явна остеопороза. При доказана остеопороза може да се повиши костната плътност, но не и да се възстанови напълно първоначалната костна микроструктура и здравина.
ДКЦ „ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД” ООД проявява загриженост към Вашето здраве  и предлага съвместно да организираме профилактични изследваия – скрининг, на пациенти от рисковите групи.

ИЗСЛЕДВАНЕ:        Всеки работен ден от 09.00 до 16.30 ч.
За записване:        на регистратура: тел. 034/44 03 48 и 034/44 32 48

 

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

В МБАЛ “Ескулап” се организират профилактични прегледи /годишни и по желание/ в спокойна и уютна атмосфера. В болницата се извършва високоспециализирана диагностика с цел превенция на социално-значимите заболявания: сърдечно-съдови, онкологични, диабет и метаболитни болести.

БОЛНИЧНИ СТАИ

Болницата разполага с 30 болнични стаи с 2 и 3 легла – общо  73 легла.

Всички отделения разполагат с модерни болнични стаи, които са оборудвани  максимално удобно за пациентите и простор на действие на персонала.
Всяка болнична стая е снабдена с централна климатизация, с възможност за индивидуално регулиране на температурата, със система за контакт с дежурния медицински персонал, възможност за кислородолечение, вакумна система, специално конструирано болнично легло.
Леглата са многофункционални и се управляват с дистанционен пулт.Всяка стая е снабдена със  система за сигнализационна постояннавръзка с дежурния медицински екип.

Специално внимание при изграждането на болницата е отделено на банята и тоалетната. Тя е просторна с необходимите аксесоари, които я доближават до домашната обстановка. Създавайки максимален комфорт в болничната стая, ние се стараем да създадем за пациентите условия близки до домашните – гаранция за спокойствие и уют. Всяка стая разполага с телевизор и  интернет достъп, които са безплатни за пациентите на МБАЛ”Ескулап”.

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Всички желаещи могат да изберат свой личен лекар на територията на МБАЛ “Ескулап”.
Припомняме Ви, че срокът за смяна на личен лекар е от 1 до 31 декември, както и от 1 до 30 юни.

В МБАЛ “Ескулап” като общопрактикуващи лекари работят:

 • Д-р Димитър Кръстев
 • Д-р Мария Кулинска
 • Д-р Красимир Кулински
 • Д-р Иван Станоев
 • Д-р Гергана Костова-Станоева
 • Д-р Красимир Траянов
 • Д-р Пенка Спасова
 • Д-р Стоянка Василева
 • Д-р Стоян Стоименов
 • Д-р Екатерина Колева
АПТЕКА

Аптека “Ескулап 2009″ е с изглед към парка, в който е разположена болницата. Целта й е максимално да улесни пациентите и работата на специалистите в лечебното заведение. Тя изпълнява всички видове екстемпорални форми /сиропи, прахообразни форми, глобули и т.н./.
Аптеката е добре заредена, работи със Здравната каса.
Предлага се пълната гама лекарствени форми, включително козметика и консумативи.

Телефони: 034/ 44 15 43 и 034/ 44 03 48 /вътр. 212/.

ОТДЕЛЕНИЯ

Дейността се осъществява по следните основни и профилни специалности:

 • Хирургия:
 • пластично-възстановителна хирургия
 • Уши – Нос – Гърло
 • Урология
 • Ортопедия и травматология
 • Гинекология
 • Вътрешни болести
 • Анестезиология и интензивно лечение
КОНТАКТИ

ДКЦ “Ескулап” – aesculap-bg.com

Адрес: гр. Пазарджик, ул. “Свети Архангел” 19 А
Тел.: Централа: 034 44 03 48; 034 44 32 48; Неотложна помощ: 034 44 03 48


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: aesculap-bg.com

Comments are closed.