МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

May 23, 2017
ЗА НАС

MBALLovech220x110Многопрофилна болница за активно лечение “Професор д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.
Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ “Проф.д-р П.Стоянов” АД – гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ – Ловеч е член на РСБ “Стара планина” от 2001 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

В МБАЛ – Ловеч са обособени следните административни структури:

- Съвет на директорите:
Председател – Веселина Атанасова Мандаджиева
Зам.-председател – Д-р Георги Иванов Генов
Изпълнителен директор – Д-р Тихомир Иванов Бенев

- Ръководство:
Зам.-директор – Д-р Снежина МИТОВА – тел. 068/603 391
Главна мед.сестра – Мимоза КИРОВА – тел. 068/603 389

- Финансово-счетоводен отдел:
Главен счетоводител – Валя РАЙКОВА – тел. 068/603 390

- Информационно звено

- Звено КБС:
Началник КБС – Веселин ГЕОРГИЕВ – тел. 068/667 284 (326)

МЕДИЦИНСКИ СТРУКТУРИ

Първо вътрешно отделение 
Второ вътрешно отделение
Oтделение по ендокринология и болести на  обмяната 
Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделение по нервни болести 
Отделение по педиатрия 
Отделение по хирургия 
Отделение по ортопедия и травматология 
Отделение по очни болести 
Отделение по ушно-носно-гърлени болести 
Отделение по акушерство и гинекология 
Отделение по неонатология 
Отделение по урология 
Отделение по Анестезиология и интензивнo лечение

- Отделение по съдова хирургия
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 - Отделение по инфекциозни болести 
  
 - Спешно отделение
 - Клинична лаборатория
 - Микробиологична лаборатория
Отделение по образна диагностика
Отделение по трансфузионна хематология
 - Отделение по хемодиализа
Отделение по обща и клинична патология 
Отделение по съдебна медицина
 - Централна стерилизационна
Болнична аптека
 - Трудово-експертна лекарска комисия

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ” ЕООД
068/ 667 + вътр. 238, 328, 397, 554

Медицинският център се намира в партерния етаж на МБАЛ – Ловеч. Центърът работи по договор с РЗОК и разполага с медицинска апаратура за извършване на ехографски изследвания, 24-часов ЕКГ холтеров запис на сърдечната дейност и кръвното налягане, фиброгастроскопия, колпоскопия, цистоскопия. В него функционират следните кабинети : ортопедичен кабинет (д-р Н.Въцов, д-р Н.Александров, д-р Й.Дренски), хирургичен кабинет (д-р В.Маринов, д-р В.Петров, д-р Б.Станчева), педиатричен кабинет (д-р Д.Пенева, д-р Д.Петрова, д-р Д.Стойчева),гастроентерологичен кабинет (д-р Л.Савов), кабинет инфекциозни болести (д-р Б.Станчева),очен кабинет (д-р Б.Банков), кардиологичен кабинет (д-р Ф.Атанасова), урологичен кабинет(д-р Кр.Стефанов), неврологичен кабинет (д-р Е.Даскалов), акушеро-гинекологичен кабинет(д-р С.Опанова, д-р Д.Атанасов). Към Медицинския център работи Медико-диагностична лаборатория за извършване на клинично-химични и хематологични изследвания, уринен анализ, коагулация. Работното време е от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 часа.

Управител “Медицински център – Ловеч” – Д-р И. ЙОЦОВ

КОНТАКТИ

Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р. Параскев Стоянов АД” – гр. Ловеч – mbal-lovech.com

Адрес: гр. Ловеч, ул. “Съйко Съев” 27
Тел.: 068/ 603370; 068/ 603381 (+вътрешен за определено отделение или звено),автоматичен код за връзка с болницата 068/ 667 + вътрешен
Факс : 068/ 603371
Е-mail : mail@mbal-lovech.com ; mbal_lovech@abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal-lovech.com

Comments are closed.