“МБАЛ Русе”

October 23, 2013
ЗА НАС

RuseПредмет на дейност в болницата са: диагностиката, консервативно и хирургично лечение на всички остри и хронично обострени заболявания във вътрешната медицина; всички обострения във хирургия, ортопедия, АГ, педиатрия, неврология, офталмология, оториноларингология, урология, както и рехабилитация след прекарани заболявания. При оперативно лечение на заболяванията се прилагат всички видове много-сложни, сложни, средни и малки хирургични интервенции. При хирургическите вмешателства се използват минимални травматизиращи,  максимално възстановяващи тъканите и органите структури и функции, оперативни методи и технологии.

От 2004 г. се въвежда нова методика за финансиране от Министерството, по която Русенската болница е обявена за междуобластна. Започва усилена подготовка за нова акредитация. Изработва се методика за атестация на персонала, която се провежда през септември и октомври.
Най-старата гражданска болница в България – Русенската, навлиза в петото десетилетие на втория век от своето създаване.
ОТДЕЛЕНИЯ
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
Списък на Клинични пътеки, за които МБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
Код КП Наименование на КП Цена на КП (в лв.)
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – в частта на блок 1 и блок 3 618
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 800
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив – в частта на блок 1 и блок 3 774
4 Субарахноиден кръвоизлив – в частта на блок 1 и блок 3 1 000
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин 3 000
6 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация 10 000
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми 461
8 Диабетна полиневропатия 180
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1 755
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1 755
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) 450
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация 2 500
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък – в частта на блок 1 480
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация – в частта на блок 1 2 200
17 Мултиплена склероза – в частта на блок 1 533
18 Епилепсия и епилептични пристъпи 300
19 Епилептичен статус 500
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500
22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 657
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 5 000
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 7 000
25 Паркинсонова болест 231
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност – в частта за блок 1 120
28 Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт – в частта на блок 1 850
29 Болест на Крон и улцерозен колит –  в частта на блок 1 1 100
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво – в частта на блок 1 604
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналният ракт –  в частта на блок 1 579
32 Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума – в частта на блок 1 1 500
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума –  в частта на блок 1 920
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) –  в частта на блок 1 1 000
36 Хронични чернодробни заболявания –  в частта на блок 1 630
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания – считано от датата на сключване на договора и в частта на блок 1 750
47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис/ остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/ или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден 200
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис/ остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/ или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни 200
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2 750
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация 420
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация 1 300
54 Инфекциозен ендокардит 4 950
55 Заболявания на миокарда и перикарда 462
56 Ритъмни и проводни нарушения 345
57 Артериална хипертония при деца 579
58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години 578
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2 481
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420
64 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остриихронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години – считано от датата на сключване на договора 876
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 883
67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 883
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330
69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 330
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 800
72 Транс уретрална простатектомия 1 000
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1 200
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 130
75 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия 380
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение 774
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2 500
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система 500
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2 600
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 160
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 450
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 000
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2 300
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 942
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 440
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация 380
91 Бронхо пневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 410
92 Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 426
93 Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 553
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 333
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 329
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 663
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години 528
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1 540
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 431
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 497
105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 506
106 Заболявания на щитовидната жлеза – в частта на блок 1 341
114 Глухота—диагностика и консервативно лечение 300
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден 150
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 340
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана 535
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 535
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 319
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 546
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/ с обща анестезия 380
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини – считано от датата на сключване на договора 1 644
127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода 550
128 Неоперативно лечение на стенозии стриктури на хранопровода 615
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 134
130 Интензивно лечение при комбинирани и/ или съчетани травми 2 284
131 Оперативно отстраняване на катаракта 360
133 Хирургично лечение на глаукома 390
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
137 Кератопластика 1 000
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249
140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми 700
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 500
142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. седмица вкл. 146
142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 14 гест. седмица до 20 гест. седмица вкл. 230
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с. 390
145 Нерадикално отстраняване на матката 1 024
146 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 055
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 711
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/ или многоплодна бременност и/ или инвитро оплождане и/ или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) 128
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 277
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/ или на незадържане на урината при жената 806
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциoзен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605
153.1 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/ или параортални и/ или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация 1 700
154 Интензивно лечение на интра-и постпартални усложнения, довел и до шок 1 109
155 Интензивно лечение на интра-и пост партални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 500
157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 2 363
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 521
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 521
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 053
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 2 053
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18години 939
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 939
164 Оперативни процедури върху апендикс 558
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 624
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 426
167 Оперативни процедури при хернии 574
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 601
169 Конвенционална холецистектомия 1 127
170 Лапароскопска холецистектомия 880
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2 138
172 Оперативни процедури върху черен дроб 2 600
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 355
174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност 4 000
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 720
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 500
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдовореконструктивни операции 920
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 100
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 200
181 Оперативно лечение при остър перитонит 2 000
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 375
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания – в частта за блок 1 и блок 3 714
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани 500
184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи  инфекции на меките и костните тъкани 1500
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания, с намален болничен престой 1 ден 454
186 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени за болявания 554
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност 900
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 700
189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1 500
190 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им 3 500
191 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 1 919
192 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 1 709
193 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1 100
194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 475
195 Консервативно лечение с простагландинови/ простациклинови деривати при съдова недостатъчност 330
196 Оперативно лечение при варикозна болести усложненията 333
197 Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химмиотерапия 182
198 Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение 3 000
199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение 1 330
201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2 132
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384
203 Хирургично лечение при травма на главата 1 052
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение 800
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 1 819
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия 450
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 050
216 Оперативни процедури с алопластика на тазо бедрена и колянна става 1 257
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 365
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 000
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 326
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 275
224 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 660
225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 1 100
226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години 520
227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години 520
228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години 429
229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години 429
230 Остър вирусен хепатит А и Е 1 000
231 Остър вирусен хепатит В, С и D 1 161
232 Паразитози 415
233 Покривни инфекции 415
234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения 443
235 Вирусни хеморагични трески 908
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 353
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 482
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 482
240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 495
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330
242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 330
243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 353
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330
251 Левкемии – в частта на блок 1 850
252 Лимфоми – в частта на блок 1 665
253 Хеморагични диатези. Анемии – в частта на блок 1 570
259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1 000
260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705
261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 400
262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност 200
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 420
264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област 300
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област – считано от датата на сключване на договора 714
266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости – считано от датата на сключване на договора и само за код 21.72 803
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 501
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 787
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 113
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 666
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 004
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения 1 004
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 004
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест 1 815
276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест 3 146
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото 3 220
278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото 5 556
279 Грижи за здраво новородено дете 141
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 7% при възрастни и до 3% при деца 350
281 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1% до 19% от телесната повърхност с хирургични интервенции 3 030
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 400
284 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и под кожната тъкан – считано от датата на сключване на договора 1 700
285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 883
286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 466
287 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 466
288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 689
289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 689
290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) 472
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 500
292 Токсо алергични реакции при лица под 18 години 500
293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години 700
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години 700
295 Фалоидно гъбно отравяне 2 200
296 Болест на Лайел 1 650
305 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние 700
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 100

 

Списък на медицински изделия, за които НЗОК заплаща и МБАЛ Русе АД е сключила договор по клинични пътеки с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
№ по ред Название на медицинското изделие Пределна цена до (в лв.)
1 Съдова протеза на гръдна аорта 1 800
2 Съдова протеза на коремна аорта и дистални съдове 1 200
3 Съдов стент 1 200
4 Ставна протеза на тазобедрена става 1 080
5 Ставна протеза на колянна става 2 700
6 Постоянен кардиостимулатор 2 400
7 Комплект с електрод за временна кардиостимулация 150

 

Списък на Високоспециализирани Медицински Дейности, за които МБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
ВСМД № ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ Цена (в лв.)
99.25 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема клинична хематология – считано от датата на сключване на договора 12.12

 

Списък на Клинични Процедури, за които МБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
КПр № КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ Цена на процедура (в лв.)
1 Хрониохемодиализа 140
2 Перитонеална диализа с апарат 126
3 Перитонеална диализа без апарат 89
4 Диализно лечение при остри състояния 140
5 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания 150
6 Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания 130
7 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия – само за перорална химиотерапия 250
8 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на съфактант 100
9 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 357
10 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155
КОНТАКТИ

“МБАЛ Русе” – mbal.rousse.bg

Адрес: гр. Русе, ул.”Независимост” 2
Тел.: 082 88 72 23
Факс: 0878 38 50 38


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal.rousse.bg

Comments are closed.