МБАЛ “Свети Иван Рилски” 2003 ООД

October 11, 2013
ЗА НАС

IvanRilsiDupnitsaМногопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски – 2003″ ООД – Дупница е създадена през 2003г. Болницата започва дейност през м.април 2004г. със заповед на Министъра на здравеопазването.

Съчетанието на двата основни фактора – богат и качествен човешки ресурс и добра материална база оформят облика на МБАЛ “Св.Иван Рилски-2003”ООД .

Целите, които си поставя колективът на болницата се подчиняват на националната здравна стратегия “По-добро здраве, за по-добро бъдеще на България”. В конкретен план това са:

подобряване здравето на населението;
повишаване качеството на медицинските услуги;
съответствие на медицинските услуги с очакванията на пациента;
ефективност и ефикасност на лечебния процес.
Основната ни цел е да налагаме и утвърждаваме добри медицински практики. За времето от създаването си до днес болницата разшири дейността си многократно и се утвърди като водещо лечебно заведение на територията на Кюстендилска област.

Оказваме здравни услуги в почти цялата палитра на медицинската наука.

Осъществяваме високоспециализирана, висококачествена и достъпна болнична помощ – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания при спазване правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациентите.

Целият персонал на болницата, лекари и медицинските специалисти се отличава със своя висок професионализъм и всеотдайност.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Петър Динов - зав. акушеро-гинекологично отделение, специалист АГ болестиАкушеро-гинекологично отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница е разположено на трети и четвърти етаж в Блок В на болницата.

За времето на своето съществуване АГО се утвърди като водещ родилен център по оста София – Кулата. Модерните методи на лечение, супер модерна апаратура, внимание, чистота и грижа превръщат отделението с 20 легла в предпочитано място за започване живота на децата ни.

В отделението се извършва лечение на гинекологични заболявания и акушерство. Разполагаме с високоспециализирани специалисти и персонал. За пациентите се полагат максимални грижи и внимание в среда, максимално близка до домашната.

В АГО работят 7 лекари и 20 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Петър Динов. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по инфекциозни болести” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/.

В Акушеро-гинекологично отделение се извършват в широк диапазон специфичните за специалността диагностични и лечебни дейности.

Отделението работи по 5 клинични пътеки.

Изработени са алгоритми за лечение на пациенти извън клинични пътеки.

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.

Ще бъдете насочени към приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

В условия на спешност ще бъдете приета директно в отделението.

След това ще отидете в Акушеро-гинекологично отделение, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

Телефон за връзка с Акушеро-гинекологично отделение 0701 59598.

Д-р Петър Динов – зав. акушеро-гинекологично отделение, специалист АГ болести

АЛЕРГОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Алергологичния кабинет при МЦ”Св.Иван Рилски – 2003″ е оборудван съгласно всички изисквания за изпълнение на дейността.

Извършват се прегледи и консултации на пациенти с алергични заболявания,бронхиална астма ,както и на пациенти ,които ще бъдат  оперирани и съобщават за алергични прояви в миналото.

Специализираните медицински дейности на кабинета включват:
- консултация на алергично болни преди имунизация
- провеждане на кожни-алергични проби с анестетици,йод-контрастни вещества и медикаменти
- кожно-алергично тестувани с битови алергени и полени,провеждане и контрол на спецефична имунотерапия на пациенти с атопични заболявания.
- провеждане на обучение на пациентите ,които са застрашени от анафилактична реакция,за самопомощ и начин на поведение
- назначаване на имунологични изследвания и интерпретацията им  при пациенти с алергични заболявания.
- провеждане на кожно-алергични проби с хранителни алергени,орален провокационен тест с храни и определяне на диета.
- диагностика и лечение на бронхиална астма – изследване  на  външното дишане и интерпретация на резултатите,бронходилататорен тест с бетаагонисти.
- обучение на пациенти с бронхиална астма за изследване на върховия експираторен дебит в домашни условия с ВЕД-метри
- обучение на пациентите с бронхиална астма за ползване на инхалаторните устройства за лечение на заболяването им.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден от 08,00 до 13,00 часа.

За повече информация: 0701 59538

ГАСТРОЕНТЕОРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Васил Бачев – специалист – гастроентеролог

Гастроентерологичният сектор на МЦ „Св.Иван Рилски-2003” включва кабинети, оборудвани с:

  • Ехографски апарат;
  • Техника за видеоендоскопия на горен и долен храносмилателен тракт PENTAX;

Добрата квалификация на екипа и наличието на малка операционна и модерна апаратура дават възможност за провеждането на богата гама от диагностично-терапевтични манипулации:

  • Ехография на коремни органи;
  • Диагностична ендоскопия на горен и долен храносмилателен тракт;
  • Ендоскопска полипектомия;
  • Парацентеза при асцит
  • Дренажни манипулации под ехографски контрол
ИНФЕКЦИОЗЕН КАБИНЕТ

Инфекциозният кабинет в медицинския център извършва широк набор от медицински прегледи и процедури.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден от 08,00 до 13,00 часа.

За повече информация: 0701 59538

ДЕЙНОСТИ

АНГЕОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ

 Ангиография

Какво представлява изследването?

Рентгенконтрастно изследване, изобразяващо вътрелуменното пространство на артерии, вени, сърдечни кухини.

Кога се провежда?

Изследването се провежда при диагностиката на:
- атеросклеротични изменения на периферни, коронарни, мозъчни, висцерални (на вътрешни органи) и др. съдове
- васкулити
- болет на Бюргер, Синдром на Рейно
- съдови малформации
- обем заемащи процеси, неоваскуларизирани формации
- увреждания на съдовете на ретината
- нужда от идентифициране на източник на кървене

Как се провежда?

Изследването включва въвеждането на рентгенпозитивен катетър в артериален или венозен съд в зависимост от целта на процедурата, с който се въвежда котрастна материя, изобразяваща лумена на прицелните съдове.

С ангиографията се оценява наличието на дефекти в съдовете – плаки, тромбоза, аневризми, анастомози, фистули, деформация на съдовете поради изместване от обем заемаща структура (тумори), изобразява се качеството на кръвоснабдяване на дадена формация – например злокачествено образувание.   Д-Р ТОДОР КОЛЧЕВ

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

Кръвонасядане в областта на въвеждането на катетъра, инфектиране, алергична реакция към контрастното вещество, разкъсване на кръвоносен съд, тромбообразуване.

Специална подготовка?

Изследването изисква предходна оценка на общото състояние. Спират се някои медикаменти, контролиращи кръвосъсирването, изисква се добър контрол на хемосатзата, контрол на придружаващи заболявания, включително диабет, бъбречни заболявания, оценка на алергично състояние. Няколко часа преди изследването се прекратява храненето и приема на течности.

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

СПЕШЕН КАБИНЕТ

 Спешният кабинет в болницата обслужва пациенти на общопрактикуващи лекари от районите на Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Кочериново, Рила и Бобошево.

Кабинетът работи 24 часа.

За времето от 20,00 до 08,00 часа, както и в почивни и празнични дни кабинетът работи безплатно. През останалото време прегледите и манипулациите се заплащат. Цената за един преглед е 20 лв.

Телефон: 0701 59548

В кабинета работят квалифицирани специалисти.

На територията на болничният комплекс има дежурни лекари денонощно по следните специалности – хирургия, вътрешни болести, кардиология, акушерство, детски болести и неврология.

Разполагаме с денонощно работещи рентген и клинична лаборатория.

Болницата разполага и предлага медицински транспорт до всички точки на страната.

АДМИНИСТРАЦИЯ

1ad

 

2ad

 

4ad

 

5ad

ГАЛЕРИЯ

1 (1)5ad4ad2ad1ad5 (1)4 (1)3 (1)2 (1)IvanRilsiDupnitsa
КОНТАКТИ

МБАЛ “Свети Иван Рилски” 2003 ООД – mbal2003.com

Адрес: гр. Дупница, ул. Иван Вазов 26
Тел.: 0701 5 18 26


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal2003.com

Comments are closed.