МБАЛ “Шумен”

November 5, 2013
ЗА НАС

MBAL-Shumen

Първото ни задължение е към нашите пациенти: Качеството на здравните услуги трябва да е най-високо. Честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност. Да експериментираме и внедряваме нови технологии.

Второто ни задължение е към нашите служители – сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, условия за квалификация, организирана система за предложения.

Третото ни задължение е към ръководството. Нашето ръководство трябва да притежава талант, образование, умения, здрав разум и толерантност. Ефективност и ефикасност.

Четвъртото ни задължение е към обществото, в което живеем. Трябва да сме добри граждани, да подкрепяме добрите начинания, да поддържаме в добро състояние собствеността, която сме привилегировани да използваме, да запознаем обществеността с дейността си.

Осланяме се и на божията помощ и закрилата на Светите безсребърници Козма и Дамян за изпълнение на тези задължения по най-добрия начин.

Основната ни цел за следващите 5 години е: Запазване лидерските позиции на “МБАЛ – Шумен” АД в активното лечение при повишаваща се ефективност и ефикасност на дейността и увеличаване на пазарния ни дял на пазара на здравни услуги на 10 % от населението на област Шумен, разработване на нови сегменти по критерий нозология и регион на база технологично обновление.

ПРЕДИМСТВА
 • ОАИЛ –лечение на спешни състояния 24 ч. в денонощието
 • Хирургия – невро, гръдна, коремна, съдова, пластична хирургия и онкология.
 • Вътрешни – единствените ревмокардиолози в района, високоспециализирана апаратура за изследване на ССС – ходеща пътека /тредмил/ и Холтер, ехокардиограф, обучение на болни от захарен диабет и техни близки в Диабетичен център, инвазивна ултразвукова диагностика на коремни органи, оперативна горна и долна интестинална ендоскопия
 • Неврология – ултразвукова диагностика на мозъчно-съдови заболявания, лечение и рехабилитация на всички неврологични заболявания
 • Детско – интензивен сектор, фиброгастроскопия за деца
 • АГ комплекс – Родилно, Гинекология, Неонатология и Патологична бременност
 • Очно – оперативно лечение на катаракта, глаукома, клепачи, орбита, слъзен апарат и болногледане, амбулаторно следоперативно наблюдение в МЦ от същите специалисти
 • Ушно – оперативно лечение на изкривявания на носа, уши, синуси, сливици, тумори на ларинкса и слюнчени жлези, чужди тела в дихателните пътища, корекция на глухота
 • Ортопедия – лечение на всички травматични увреждания
 • Микробиологична лаборатория – отлични сертификати за качество, единствена в областта диагностика на туберкулоза, автоматизирана система за идентификация и точна антибиограма с експертна програма за оценка
 • Физиотерапия – специализирани нервнорефлекторни кинезитерапевтични методики, електростимулации, екстенциална терапия, акупунктура и всички видове масажи, калолечение, фитнес център
 • Рентген – конвенционални и контрастни изследвания, ехографии, компютърна томография /скенер/

 

ЗА ПАЦИЕНТА

Приема в МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен се извършва в сградата на Хирургическия блок. Необходими са около 15 минути за записването Ви като е необходимо да носите документите си за самоличност, заедно с талона от насочващия Ви лекар или лечебно заведение.В отделението ще се погрижат да бъдете настанени в стая. Проявете разбиране в случаите когато желанията Ви за определена стая не се осъществят, особено когато не става въпрос за спешен случай.

За допълнителна информация можете да се обърнете към обгрижващия персонал. Обгрижващият персонал ще Ви обясни правилника за вътрешния ред и графика в отделението. Лекуващия лекар ще Ви разясни направените изследвания, както и начина на провеждане на терапията. Чувствайте се свободни да задавате въпроси по всяко време. Информация на трети лица, включително и на най-близките Ви роднини, ще бъде дадена само след Вашето съгласие.

  Часовете за хранене в болницата са както следва:

 • Закуска от 7:00 до 7:30 часа
 • Обяд от 12:00 до 12:30 часа
 • Вечеря от 17:30 до 18:00 часа

Храната е в еднократна опаковка. Храненето се извършва на място в болничната стая. Предназначена е само за болни на съответната диета. Има възможност пациентите да ползват кетъринг.
В “МБАЛ_-Шумен” гр. Шумен има възможност да се храните извън отделението и болничната стая. До главния вход на Хирургическия блок има магазин за хранителни стоки, както и павилиони в района. В партера на болницата до главния вход са разположени автомати за топли напитки. В случай че желаете, можете да се разходите из парка на болницата.

Свижданията в отделението са всеки ден от 17 до 19 часа

В интензивни отделения се допускат свиждания само на най-близки роднини, като часовете се определят в зависимост от състоянието на пациента. Молим не носете цветя и включени мобилни телефони в интензивните отделения.

Напускането на болницата е важен момент, затова не пропускайте:

 • Свободен разговор с Вашия лекуващ лекар;
 • Рецептите, които да Ви бъдат изписани;
 • Насрочване на дата за контролен преглед;
 • Информиране на близките за деня на изписването Ви;
 • Организиране на транспорта от болницата до дома Ви;
 • Да не забравите някои от личните си вещи;

Известете обслужващият Ви персонал, че напускате болницата.

Спазвайки установените мерки и правила в болницата Вие можете да дадете своя принос за успешно протичане на диагностично-лечебния процес. От особена важност е да уважавате другите пациенти в стаята, като съблюдавате указанията на персонала и Правилника за вътрешния ред. Имате и възможност да информирате обслужващия Ви персонал, лекари и сестри за извършени, както и за предстоящи манипулации и медицинските изследвания.

Ще сме Ви благодарни и ако дадете своето мнение и препоръки за подобряването качеството на цялостната дейност в болницата като попълните специално разработена за целта анкетна карта. Такава ще получите в отделението, като не забравяйте след попълването и да я предадете на някоя от сестрите или сами да пуснете попълнената карта в пощенската кутия, намираща се в приземния етаж на болницата (до Касата).

 • Платен транспорт без придружител с носилка – до друго лечебно заведение или до входа на посочен адрес – заявки чрез старшата медицинска сестра
 • Библиотека – Намира се на 12 етаж на Хирургическия блок. Разполага с богат асортимент от художествена, медицинска литература, вестници и списания.

 • Автомати за топли напитки – павилиона пред южния вход на Хирургическия блок
 • Храна по заявка – от предния ден чрез старшата медицинска сестра на отделението
 • Закуски и напитки – магазини в двора на лечебното заведение.
 • Стоки от първа необходимост – Павилиона пред южния вход на Хирургически блок.
 • Телефон – автомати на Булфон и Мобика на входовете на Терапевтичен и Хирургически блок
 • Ксерокс – в Деловодство на входа на Хирургически блок
 • Административни услуги – издаване на дубликати от Епикризи, Служебни бележки, Удостоверения – от старшата медицинска сестра на отделението
 • Освидетелстване от съдебен лекар

Уважаеми пациенти и посетители във връзка с изпълнението на “Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията”

Можете да подадете сигнали за корупция и конфликт на интереси в сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС

Телефонните номера на РЗИ – Шумен, на който гражданите могат да подават сигнали за корупция и конфликт на интереси са 054 800 322 и 054 800 203.

КОНТАКТИ

МБАЛ “Шумен” – mbal-shoumen.com

Адрес: гр. Шумен, улица: Васил Априлов №63
Тел.: 054 85 57 55
Тел./факс: 054 80 07 51


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal-shoumen.com

Comments are closed.