Медицинско оборудване за физиотерапия и рехабилитация – МДМ-97

October 14, 2021
ЗА НАС

MDMМДМ-97  производител на медицинска техника  е основана през 1997 в гр. София от екип научни работници и инженери с дългогодишен опит в разработката и производството на електро медицинска техника.
От 2007 г. фирмата изгради и работи в условията на сертифицирана система за управление на качеството, интегрираща изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003. Апаратите на фирмата имат продуктов сертификат (СЕ 0120) съгласно Европейската директива MDD 93/42/EEC за медицинската техника и медицинските изделия.

За осигуряване качеството на произвежданите апарати и медицинска техника фирмата е оборудвана със съвременна, високоефективна измервателна апаратура, Чрез нея се осъществява мониторинг и контрол на параметрите на физиотерапевтичните апарати – мощност на лазерното лъчение, мощност на ултразвуковото излъчване, интензитет на магнитното поле, форма и интензитет на генерираните електрическите сигнали.
Произведените от МДМ-97 апарати и медицинска техника са лесни за усвояване и удобни за ползване от потребителите. В резултат на клинични тествания във водещи медицински институти в тях са вградени терапевтични програми. Те са разумна алтернатива на българския пазар със своето професионално техническо решение, високо качество и конкурентна цена.
Поддържайки добри партньорски връзки с други фирми (български и чеждестранни) – производители и доставчици на медицинска техника, МДМ-97 осъществявя цялостно оборудване на физиотерапевтични и рехабилитационни отделения, сектори и кабинети съгласно изискванията на НЗОК.

Чрез всеотдайната си  работа МДМ-97 непрекъснато доизгражда и поддържа коректни бизнес взаимоотношение със своите клиенти и партньори.

 

 

СЕРВИЗ

МДМ-97 съдейства за успеха на своите клиенти чрез професионален и своевременен гаранционен и извън гаранционен сервиз на всички закупени продукти.

За качественото обслужване на клиентите сервизната база на МДМ-97 е оборудвана с необходимата специализирата измервателна апаратура и добре обучени сервизни специалисти.

МДМ-97 осигурява 24 месеца гаранционен сервиз на продаваната апаратура в сервизната си база в гр. София.
За територията страната МДМ-97 поема разходите по доставка на апаратурата до клиента, извършена от куриерски служби “Еконт” и “Спиди”.

МДМ-97 сключва абонаментни договори за извънгаранционно поддържане на продаваната апаратура и предоставя оборотни апарати при възникване на повреда при клиента.
МДМ-97 не носи отговорност за качеството на извършени ремонтни дейностти от неупълномощени лица.

І. Общи гаранционни условия

1.„МДМ-97” ООД дава гаранция за качеството на закупенето изделие, считано от датата на закупуването му. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.

1.1. Ако датата на закупуване не е отразена в гаранционната карта, за валидна се приема датата на производство на изделието, отразена в неговия сериен номер.

2. Тази гаранция не се отнася за :

2.1. Външни свързващи кабели, електроди, електрически лампи, предпазители и всички други принадлежности, аксесоари и консумативи, които нямат сериен номер.

2.2. Козметични повреди по външната страна на корпуса.

2.3. Нормално износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормалната (предписана) експлоатация (ултразвукови озвучители, магнитни индуктори, и др.)

3. В случай на дефект:

3.1. Изделието се изпраща до сервиза по куриер за сметка на Клиента след съгласуване със сервизен специалист на фирма „МДМ-97”-ООД.

3.2. Изделието се изпраща в сервизната база след изпълнение на дейностите по точка „Поддържане” от „Ръководството за потребителя”. В противен случай същите се извършват в сервиза срещу заплащане от Клиента, съгласно ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

3.3. Изделието се доставя в сервизната база и обратно само в оригинална опаковка и в затворени транспортни средства.

3.4. Изделието се изпраща от Клиента заедно с копие на „Гаранционната карта” и попълнена „Поръчка за ремонт”, съдържаща:

1.Описание в свободен текст на дефекта , коментар на характера ,периодичността и условията при които се проявява .

2.Адрес, телефон и e-mail за обратна връзка с оператора на изделието констатирал дефекта.

3.Данни за издаване на фактура.

„Поръчката за ремонт” може да попълните тук

* Забележка: Изделие, изпратено без необходимата информация води до затруднения при откриване и отстраняване на възникналите дефекти. Този ремонт се класифицира с нисък приоритет на изпълнение.

3.5. Изделието се връща обратно до клиента с куриерска фирма одобрена и за сметка на „МДМ-97” ООД.

3.6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

4. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

4.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, транспорт, монтаж и експлоатация, посочени в „Ръководството за потребителя” на изделието.

4.2. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

4.3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

4.4. Когато повредата е настъпила вследствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, прах в голяма степен, насекоми и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани необходими грижи за изделието.

4.5. Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в резултат на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.),

4.6. Дефекти получени в резултат на токови удари или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на сервиза.

4.7.Не погасени задължения на Клиента по предишните ремонти или просрочени вноски по договори за изплащане;

ІІ. Общи извънгаранционни условия

1. В случай на извънгаранционен дефект изделието се доставя в сервизната база за сметка на Клиента чрез куриерска служба или чрез заявен транспорт от фирма „МДМ-97”-ООД, като доставката се заплаща по Ценоразпис за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2. Ако при диагностиката на изделието се установи:

2.1. Неизправност, за която стойността на отстраняването й е по-голяма от 100 лв (с ДДС), същата се съгласува с Клиента и ремонтът продължава след неговото съгласие;

2.2. В случай, че Клиентът откаже извършването на ремонта, същият заплаща стойността на извършената диагностика по ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2.3. Стандартен срок за диагностика – до 48 часа след доставяне на изделието в сервиза на фирма „МДМ-97”-ООД,

3. Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно унищожаване.

4. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и необходимостта от доставка на други резервни части, които сервизът не поддържа на склад. Максимален срок – 30 дни.

5. При връщане на изделието след ремонт, Клиентът заплаща стойността на ремонта с наложен платеж.

6. Изделието се връща на Клиента с „Протокол за ремонт”, в който се описва вида на ремонта и срока на гаранцията и е неразделна част от Приемно -предавателния протокол. Гаранцията се отнася само за извършеният ремонт.

ГАЛЕРИЯ

phoca_thumb_l_DSC01524phoca_thumb_l_DSC01527phoca_thumb_l_DSC01528phoca_thumb_l_DSC01531phoca_thumb_l_DSC01532phoca_thumb_l_DSC01540phoca_thumb_l_dsc00769_resizephoca_thumb_l_dsc01231_resizephoca_thumb_l_dsc03202_resizephoca_thumb_l_dsc03403_resizephoca_thumb_l_dsc03408_resize
КОНТАКТИ

МДМ-97 – mdm97.com

Адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 732, вх. В,ет. 1
Тел./факс: 02 826 54 74
Моб. тел.: 0885 595 600; 0889 580 979, 0888 719 781
Е-мейл: office@ mdm97.com

Текст и изображения: mdm97.com

Кл. думи: апарати, МДМ-97, медицинска техника, медицинска техника софия,  Електротерапия, Магнитотерапия, Лазертерапия, Ултразвукова терапия, Вакуум терапия, Комбинирана терапия, Ударно-вълнова терапия, Високочестотна терапия, Кинезитерапия, Аерозолна терапия, Светлинотерапия, Хидротерапия, Обзавеждане , Аксесоари, медицинска апаратура

Comments are closed.