Медицински център – “Екзакта Медика”

July 5, 2016
ЗА НАС
Ekzakta 220x110Медицински център” Екзакта Медика” ООД, гр. Плевен от 2002  година работи като заведение за извънболнична медицинска помощ. В центъра функционират специализирани кабинети,клинична лаборатория и микробиологична лаборатория със сектори по вирусология и серология. Дейността на медицинския център е насочена към предоставяне на пациентите на бързи,точни и прецизно извършени лабораторни изследвания и  висококачествени прегледи и консултации от  специалисти в различни области на медицината.
За постигането на високо качество центърът разполага със съвременна и модерна медицинска апаратура.
През 2007 г. лечебното заведение е акредитирано с отлична оценка от МЗ.
Обслужва както здравноосигурени лица за дейности по сключен договор с РЗОК, така и пациенти срещу заплащане по тяхно желание.
Работи по сключен договор със ЗОФ „Дженерали Закрила Здравно осигуряване”  АД и ЗОФ „Здравноосигурителен институт” АД,
ЗОФ ”Далл Богг:Живот и Здраве”, ЗОФ ”Фи Хелт”.
Извършва комплексни профилактични прегледи и изследвания по договор с работодатели и служби “Трудова медицина”.
От 2010 г. в медицинския център е въведена цялостна информационна система за обслужване на пациентите,даваща възможност за пълен контрол върху целия процес от взимането на биологичния материал до получаване на готов резултат. Системата дава възможност за справки и получаване на готовите лабораторни изследвания от пациенти и лекари в интернет чрез уникален индентификационен номер за всеки пациент.
ДЕЙНОСТИ

МЦ” Екзакта медика” предлага многообразие на пакета специализирани извънболнични услуги.В центъра функционира медико диагностична лаборатория и специализирани кабинети, които са оборудвани с апаратура според изискванията на медицинските стандарти.По определен график работят лекари от следните специалности:

Кардиология

 

- Амбулаторни прегледи с ЕКГ запис

 

- 24 часовЕКГ запис / холтер /; Ехокардиография
Гастроентерология

 

- Амбулаторни прегледи
- Ехографска диагностика на коремни органи

- Ендоскопско изследване на стомах и дебело черво /Фиброгастроскопия, сигмоидоскопия,колоноскопия и ректоскопия

/  с биопсия с хистологично изследване/

- Клинична, ехографска, ендоскопска и лабораторна диагностика на доброкачествени

 

Акушерство и гинекология
- Амбулаторни гинекологични и акушерски прегледи и консултации
  – Коремна и вагинална  ехографска диагностика
  – Женска консултация с възможност за проследяване и регистриране на детски сърдечни тонове
- Колпоскопия и цитонамазка – за профилактика и диагностика на рак на шийката на матката
  – Електрокоагулация и лечение на ерозио
  – Микробиологично изследване на влагалище
- Вземане на материал за изследване на високорискови типове на човешки папилома вирус, причиняващ рак на шийката на матката.
Нефрология

 

- Амбулаторни прегледи и  консултации

 

- Ехографско изследване на бъбреци, пикочен мехур и простата

 

- Доплерова сонография на бъбречни съдове
Ендокринология

 

- Консултации и прегледи

 

- Ехографско изследване на щитовидна жлеза
Онкология

 

- Специализиран преглед

 

- Пакет от консултации и изследвания за проследяване на онкологично болни, включващ ехографско и  доплерово изследване, ПКК ,туморен маркер и обобщаваща консултация от специалист онколог.

Дерматология

 

- Амбулаторни прегледи и консултации
- Електроексцизия на доброкачесвени кожни лезии / меки фиброми, плоски брадавици и др./ и остри кондиломи
- Терапевтичен химичен пилинг на лице
- Премахване на доброкачествени кожни образования с трихлороцетна киселина
Обща и детска хирургия

 

- Амбулаторни прегледи и консултации

 

- Обработка и превръзка на първични и вторични рани
Неврохирургия, неврология и ортопедия

 

- Специализирани консултации и прегледи

Вътрешни болести

 

- Консултации, амбулаторни и профилактични прегледи
Образна диагностика

 

- Ехографска диагностика на коремни органи, малък таз и повърхностни структури.

 

- Доплер диагностика

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Медико-диагностичната лаборатория е основно звено в медицинския център. Тя осигурява  високо качество на обслужване съобразно изискванията  и  принципите на добрата медицинска практика. Получаване на готовите лабораторни резултати е в рамките на работния ден на  място, емейл и интернет.

С цел осигуряване безопасност и  надежност на Вас пациентите, както и на медицинския персонал при ежедневната работа за взимате на биологичен материал – кръв се използува затворена система,състояща се от готови за еднократна употреба контейнери. Последните осигуряват ефективна защита на пациента,удобни и лесни за употреба от персонала.
В медицинския център  лабораторната дейност е с гарантирано високо качество чрез въведената от 2010 година специализирана автоматизирана лабораторна информационна система, отговаряща на изискванията на медицинския стандарт. Високата степен на автоматизация на процеса е свързан с регистрацията на всеки постъпващ за изследване пациент /материал/, съхранението, получаването на готовите резултати, както и управлението на вътрешната лабораторна дейност се постигат чрез пълен контрол на целия процес от постъпването на заявката за работа до получаването на готовия лабораторен резултат.
Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод, гарантиращ неговата разпознаваемост, както и верността на получените резултати.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторията е оборудвана с модерна апаратура, позволяваща извършването на широк спектър клинико-лабораторни изследвания ,които се осъществяват чрез утвърдени съвременни методи и с апаратура, отговаряща на изискванията на медицинския стандарт по клинична лаборатория,както и на международните стандарти за качество.

От 2010 година е внедрена първата в страната автоматизирана система “COBAS 4000” на фирма “Roche”, гарантираща европейско качество при всички биохимични и имунологични изследвания.
В клиничната лаборатория функционира система за вътрелабораторен качествен контрол. Притежаваме сертификати за извършваните изследвания,получени от участието ни в националната система за външна оценка на  качеството на лабораторната дейност.
Ръководството на клиничната лаборатория  се  осъществява  от доц. д-р  Павлина Йорданова-Лалева  д.м.н, специалист по клинична лаборатория. В  лабораторията работи като лекар д-р Калина Донкова и лаборанти с дълъг професионален стаж.

• ХЕМАТОЛОГИЯ 

• КРЪВОСЪСИРВАНЕ И КОАГУЛАЦИЯ

• ЕЛЕКТРОЛИТИ 

• БИОХИМИЯ 

• УРИНА 

• ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ 

• ИМУНОЛОГИЯ 

• ТУМОРНИ МАРКЕРИ 

• ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ 

• ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

• ДНК ДИАГНОСТИКА НА ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС И ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН ВИРУС

• ВИРУСОЛОГИЧНИ И СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

• МИКРОБИОЛОГИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРАФИК-ЛЕКАРИ

В медицинския център работят лекари по следните клинични специалности:

• Клинична лаборатория

             Доц.д-р Павлина Йорданова Лалева – Зав. клин. лаборатория
             Д-р Калина Донкова
             Д-р Полина Цекова
             Работи с талони на НЗОК
             от понеделник до петък – 7.30 ч. – 18.00 ч.
             събота – 8.00 ч. – 12.00 ч.
• Микробиологична лаборатория със сектор по вирусология

           Проф.д-р Мария Георгиева Средкова – Зав. микробиологична лаборатория

            Д-р Ивелин Иванов
            Работи с талони на НЗОК
            от понеделник до петък – 7.30 ч. – 18.00 ч.
            събота – 8.00 ч. – 12.00 ч.
• Кардиология
            Д-р Мая Джунова
            работи и с талони по НЗОК
            филиал ул.Васил Левски 60
            сряда и петък от 13.00-15.00ч
            ул.Тодор Каблешков 35
            Сряда и петък от 8.00 ч до 12.00
• Гастроентерология
           Доц. Иван Лалев 
           не работи  с талони по НЗОК,
           след предварително записване
           Д-р Николай Рангелов 
           работи и с талони по НЗОК,
           филиал ул.Васил Левски 60
           понеделник от 14.00-15.00 ч.
           ул.Тодор Каблешков 35
           четвъртък от 14.00 до 16.30 ч.
           Д-р Маргарита Влахова 
           не работи с талони по НЗОК,
           след предварително записване, сряда от 14.00-16.00ч.
           Д-р Горан Сарафилоски
           работи с талони по НЗОК,след предварително записване
           понеделник от 8.00-10.00;сряда от 15.00-17.00ч.
• Нефрология:
            Д-р Бисер Борисов 
            не работи  с талони по НЗОК,
            след предварително записване
• Ендокринология:
           Д-р Антоанета Тонева
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
           понеделник от 13.00 ч.           
           Д-р Беатриче Панчева 
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване

вторник от 14.00 ч.           

           Д-р Надежда Калпазанова 

            работи и с талони по НЗОК
            филиал ул.Васил Левски 60:
            понеделник – от 8.00 до 12.00 ч. и сряда – от 8.00-12.00 ч
           Доц.д-р Лилия Клечкова
           работи и с талони по НЗОК
           понеделник – от 10.00 до 12.00 ч. и четвъртък – от 10.00-12.00ч
• Акушерогинекология:
           Д-р Пепо Партенов 
          работи и с талони по НЗОК,
           филиал ул.Васил Левски 75 : вторник – 9.30-11.00ч
           ул.Тодор Каблешков 35
           вторник от 12.00 до 16.00 ч.и петък от 8.00 до 12.00 ч.
           Д-р Антоанета Любомирова 
           работи с талони по НЗОК, след предварително записване
           филиал ул.Васил Левски 60
           понеделник от 16.00 ч.,сряда от 9.00 ч.
           ул.Тодор Каблешков 35
           понеделник от 8.00 до 12.00 ч. и сряда от 13.00 до 19.00 ч.
           Д-р Валентина Ставрева 
           работи с талони по НЗОК, след предварително записване
           понеделник от 14.00 до 15.30 ч. и четвъртък от 14.00 ч до  17.00 ч.
           Д-р Александър Любенов
            работи с талони по НЗОК,след предварително записване
            вторник от 9.00-12.00ч.
            Д-р Венелина Михайлова
            работи с талони по НЗОК,след предварително записване
            сряда от 9.00-12.00 ч.
           Д-р Павлина Павлова
           работи с талони по НЗОК, след предварително записване
           понеделник от 15.30 до 18.00 и петък от 13.30  до 17.30 ч.
           Д-р Ангел Йорданов, след предварително записване
           не работи с талони по НЗОК,
           Д-р Михаил Цветков
           не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
           понеделник 12.00-14.00 ч.
           вторник  17.00-19.00 ч.
           четвъртък  11.00-13.00 ч.
• Хирургия, детска хирургия:
           Д-р Николай Хинков
           не работи  с талони по НЗОК,
           след предварително записване
          
. Урология
             Доц.Генадиев
             не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
             Д- р Бакърджиев
             не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
• Дерматология:
            Доц.д-р Ивелина Йорданова
            не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
            Д-р Валя Чавдарова 
            не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
            Д-р Гергана Георгиева
            не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
• Онкология:
           Д-р Нина Иванова
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
          
• Ортопедия:
            Д-р Христо Гигов 
            не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
            Д-р Емил Симеонов  -
            не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
• Образна диагностика   
            Доц. Стела Николова
            не работи с талони по НЗОК, след предварително записване

сряда и петък от 10.30 ч.

• Неврология, неврохирургия
           Д-р Младен Овчаров
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
• Детски болести
           Д-р Наталия Славкова
           не работи с талони на НЗОК, след предварително записване

• Хематология

           Д-р Ивайло Христов 
не работи с талони по НЗОК, след предварително записване

КОНТАКТИ

Медицински център – “Екзакта Медика” – exacta-medica.com

Адрес: гр. Плевен, ул. “Тодор Каблешков” 35
Тел.: 064/88 55 55 – Регистратура
064/88 55 58 – Клинична лаборатория
064/88 55 56 – Микробиология
E-mail: exacta_medica_at_optisprint.net


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения:

Comments are closed.