Медицински център “Кючук Париж”

July 5, 2013
ЗА НАС

KuchukParis220x110

МЦ “Кючук Париж” е създаден през 2000 г. За 10 години се е утвърдил като сериозно здравно заведение, където пациентите получават компетентно и качествено решение на своите проблеми.


Разположение на МЦ “Кючук Париж”

Сградата е разположена сред просторна градина с паркинг. Тя е на два етажа, като в нея са разположени всички структури за покриване изискванията на новите лечебни стандарти за добра медицинска практика. Това ни дава възможност да предложим качествено лечение и истинска грижа за пациентите.


Дейности на МЦ “Кючук Париж”

Регистратурата е на самия вход на МЦ. Там е осигурено предоставяне на цялостната информация за структурата и дейността на медицинския център за болните хора. Осигурено е и записване на пациентите и по телефона.

На двата етажа, редом с кабинетите на лекарите специалисти, са разположени лаборатория, рентгеново отделение, мамографски кабинет, стоматологични кабинети, оптика, кабинети на  семейни лекари. Тези структури, заедно с отлично подготвените кадри и апаратурна  обезпеченост осигуряват комплексно обслужване на всички пациенти. Извършва се диагностика, лечение и наблюдение на болни в домашна и амбулаторна обстановка. Извършват се малки оперативни интервенции и манипулации с диагностично-лечебна и профилактична цел.  Извършват се аборти по желание, работи добре оборудвано звено по физиотерапия и кинезитерапия. Има разкрити три легла за краткосрочно наблюдение на пациенти, на които  се извършват инвазивни манипулации. Предписват се медицински пособия, насочват се нуждаещите се за болнично лечение. Извършва се консултативна помощ при наблюдение на бременни жени, провежда се курс за обучение на бременни.  Разполагаме и с пет специализирани комисии:

 • Акушеро-гинекологична
 • Ортопедична
 • Неврологична
 • Хирургична
 • Кардиологична

които издават експертизи за работоспособността, протоколи за помощни средства, протоколи за ТЕЛК.


Партньори на МЦ “Кючук Париж”

Медицински център „Кючук Париж” има договорни взаймоотношения с водещи частни здравноосигурителни фондове:

 • „ДЗИ-ЗО” АД;
 • ЗАД „АЙ ЕН ДЖИ – клон София” АД;
 • ЗОК ЦКБ” ЕАД;
 • „ЕВРОИНС – здравноосигуряване” АД;
 • „ОЗОК” АД;
 • „Интерамерикан България Животозастраховане”ЕАД;
 • „ЗОФ ДаллБогг:Живот и Здраве” ЕАД.

През 2007 г. мдицинския център е акредитиран с отлична оценка.

СПЕЦИАЛИСТИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Д-р Емилия Мишева – кардиолог каб. №6

Завършила през 1986 г. ВМИ гр. Пловдив вътрешни болести и кардиология. През 1991 г. защитава дисертация и става доктор по медицина. Главен асистент в Медицинска академия – катедра по Пропедевтика на вътрешни болести. Разработила е 65 научни труда и 1 монография. Работи в МЦ и Пълмед. Извършва кардиологични консултации; консултации по вътрешни болести; ехокардиография; ВЕТ; абдоминална ехография; холтер ЕКГ.


Д-р Елка Тержуманова – кардиолог – каб. №6

Завършила медицина в МУ – Пловдив Придобива специалност вътрешни болести и ревмо-кардиология  Работила в гр. Сопот, ІІ-ра поликлиника гр. Пловдив и Окръжна болница гр. Пловдив.  Извършва ехокардиография.


Д-р Недялка Стайкова – ревматолог каб. № 23

Завършила медицина в гр. Пловдив. Има специалности по вътрешни болести, кардиология и ревматология.

От 1978 г. на работа в първа вътрешна, по-късно ревматологична клиникана медицнски университет гр. Пловдив.От дълги години се занимава с проблемите на ранния ревматоиден артрит-диагностика, лечение и прогноза. Изследвала е за първи път в България АНТИ-ССР теста, който е високо специфичен за ранното диагностициране на ревматоиден артрит. Защитена дисертация на тема „Клинична, рентгенологична и прогностична оценка на ранни ревматоиден артрит”. В момента работи в МЦ”Кючек Париж” и МБАЛ „Тримонциум” гр. Пловдив.


Д-р Иван  Домусчиев – ендокринолог каб. №51

През 1986 г. завършва Медицински университет в гр. Пловдив с пълно През 1991 г. защитава научен дисертационен труд с присъждане на научна степен “доктор по медицина” в областта на диабетологията – „Изследване на имунологични и имуногенетични показатели при I-ва степен родственици на 1 тип диабетици“.

Работил е като преподавател в клиниката по ендокринология на Медицински университет в гр. Пловдив, клиниката по ендокринология на Медицински институт-ЦКБ в гр. София, Национална спортна академия в гр. София
Има много научни публикации и научни монографии, практически наръчник за диабетно болните.
Специализирал е в областите ендокринология и диабетология в Москва, Германия и Виена. Специализирал е в Москва иридология Член е на Българското дружество по ендокринология, Българската диабетологична асоциация, Немското диабетологично дружество, Австрийското диабетологично дружество.


Д-р Даниела Прокопова- нефролог каб.№40

Вътрешни болести и нефрология.

Завършила медицина в МУ – Пловдив през 1992г. Взета специалност Вътрешни болести през 1998 г. През 2002 г. придобита специалност Нефрология. Притежава сертификат за Конвекционална ехографина коремни органи и Доплерова ехография на коремни органи ІІ-ро ниво. Работи като нефролог в МБАЛ „Каспела” и МЦ  Кючук Париж.


Д-р Атанас Христов Парев – пулмолог каб.№52

Завършил медицина 1990 г. Придобита специалност Вътрешни болисти 1997 г. и специалност Пневмология и фтизиатрия 2011 г.
Извършва: консултативни прегледи, профилактични прегледи за откриване на белодробни заболявания; функционално изследване на дишането; помага на пациенти да откажат тютюнопушенето.
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Д-р Руменка Мендева – педиатър каб. №24

Завършила 1975 г. ВМИ гр. Пловдив

Трудов стаж 36 г. като педиатър

Работи в МЦ”Кючук  Париж”


Д-р Цветана Велчева – педиатър каб.№24

Завършила медицина в гр. Пловдив ВМИ през 1974 г. Работила в окръжна болница гр. Сливен и гр. Нова Загора в отделение за новородени и след това в детско отделение. Курсове в гр. София ИСУЛ. Специалност детски болести 1979 г. През 1989, 1993, 1999, 2004 курсове в НИАГ гр. София и ВМИ – гр. Пловдив.

Неонатална кардиология, детска нефрология, пулмология- ВМИ гр. София. Интензивно лечение в педиатрията в НИАГ – гр. София и ВМИ гр. Пловдив клника по неонатология. Работи в МБАЛ „Св. Пантелеймон” гр. Пловдив и МЦ „Кючук Париж”.


Д-р Христо Димитров – специалност детски болести, детска кардиология – каб. №28

Завършил медицина през 1970 г. Педиатрична специалност 1975. Детска кардиология 2007г. Асистент в детска клиника от 1978 до момента. В МЦ” Кючук Париж” дава консултации – детска кардиология, извършва Ехокардиография, Ехография на щитовидна жлеза, гръдни органи – плеври, диафрагма, медиастинум.

СПЕЦИАЛИСТИ НЕВРОЛОГИЯ

Д-р Иво Мильотев – невролог каб. № 29

Завършил медицина в гр. Пловдивпрез 1992 г. Придобил специалност нервни болести през 1997 г. Извършва ЕЕГ. Работи в МБАЛ „Св. Пантелеймон” и МЦ”Кючук Париж”.


Д-р Димитър Паунов – невролог каб. № 29

Завършил медицина през 1989 в гр. Пловдив. От 13 г. С придобита специалност неврология. Работи в МЦ  Кючук Париж и в  МБАЛ Св. Пантелеймон – неврологично отделение. Извършва доплерова сонография.


Д-р Петър Димитров – невролог каб. № 23

Завършил медицина през 1992 г. в гр. Пловдив. Придобита специалност по нервени болести през 2001 г. Работи в МБАЛ „ Св. Пантелеймон”-неврологично отделение и в МЦ”Кючук Париж” Извършва електромиография.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЯ

д-р Хагоп Карагьозян – АГ – каб. №54

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1985 год. Придобива специалност “Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина” през 1990 год. Започва работа през 1990 год. като ординатор в АГ отделение при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – гр. Пловдив. През 2003 год. е Началник АГ отделение. Работи и в МЦ”Кючук Париж”.


Д-р Ангелина  Сърбакова – АГ каб. №55

Завършила 1993 г. МУ гр. Пловдив

От 6г. работи като специалист АГ.

В момента работи в МБАЛ Св. Пантелеймон  и МЦ „Кючук Париж”.

ХИРУРГИЯ

Д-р Васил Ковачев – хирург, каб. №37

Завършил през 1992 г. ВМИ гр. Пловдив. От 1992 г. на длъжност хирург-ординатор в хирургично отделение на ІІ-ра Общинска болница гр. Пловдив. До 2007 г. работи в хирургично отделение на ІІ-ра гр. болница по-късно „Св. Пантелеймон” като 2005-2007 г. е зам. Началник на хирургично отделение. От 2007 г. до момента работи в ВМА МБАЛ гр. Пловдив. От 2011 г. е  Началник на ІІ-ро хирургическо отделение в клиника по хирургия на ВМА МБАЛ Пловдив. С допълнителен договор работи  и в МЦ  МЦ” Кючук Париж” гр. Пловдив като хирург. Придобита специалност по обща и оперативна хирургия. Допълнителна квалификация в областта на жлъчно-чернодробна панкреатична и лапароскопска хирургия. Проведени курсове в клиника по Жлъчно-чернодробна и панкреатична хир. ВМА гр. София при доц Владов. Участник във военна мисия в българския хирургичен екип във Афганистан.


Д-р Богдан Велков- хирург каб.№37

Завършил медицина през 1991 г. в МУ Пловдив. Работил от 1991-1995 в Карлово като участъков хирург. 1999-2000 като хирург в Карлово. 1999 г. взема специалност обща хирургия. През 2007 – специалност гръдна хирургия. От 2000 до момента работи в ІІІ-та хирургия в Св. Георги, а от 3 год.  работи и в МЦ Кючук Париж.


Д-р Семир Кормов – хирург каб.№37

Завеждащ отделение в МБАЛ “Св. Пантелеймон” гр. Пловдив, работи и в МЦ Кючук Париж.


Д-р Иван Бъчваров – съдов хирург – каб. №41

Завършва медицина във Варна. Защитава докторска дисертация в гр. Москва по специалността кардиохирургия. Защитени две специалности-обща и съдова хирургия. Гл. асистент в катедра по съдова хирургия и ангиология на МУ гр. Пловдив. Работи в клиниката по съдова хирургия  към МБАЛ „Св. Каредад” гр. Пловдив. Над 40 научни публикации в областта на сърдечно-съдова хирургия. Двукратно специализации по съдовахирургия в Гьоте университет, гр. Франкфурт, Германия.

УРОЛОГИЯ

Д-р Валерий Дойчев – уролог, каб. №50

Урология, андрология, сексология. Началник Урологично Отделение в МБАЛ „Св. Пантелеймон” Има сертификати за трансуретрална хирурги, ехография на пикочо-полова система. Извършва всички инвазивни, биопсични и отворени оперативни действия.


Д-р Георги Ибришимов – уролог каб. №40

Завършил медицина през 1995 г. ВМИ Стара Загора. Специализира урология в МУ гр. Пловдив, като придобива специалност 2009 г.

Извършва : абдоминална ехография; инвазивна ехография; трансуретрални операции/безкръвни/ ; класически урологични  оперативни интервенции /отворени операции/.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-р Георги Филипов – ортопед-травматолог каб. №3

Работил в Мадан 3,5 г., като лекар, от 2007 г. работи като специалист ортопед травматолог. Извършва артроскопия и Ехография на ТБС по Граф при бебета. Специализация  по ендопротезиране на коленни и тазобедрени стави.  Работи в Пълмед и МЦ Кючук Париж.


Д-р Станислав Карамитев – ортопед-травматолог каб. №3

Завършва 2009 г. МУ гр. Пловдив – клинична ординатура по ортопедия и травматология. Придобита квалификация – Магистър лекар. От 2010 г. – специалист по ортопедия и травматология. Специализации в чужбина по ендопротезиране на коленни и тазобедрени стави. Член на БОТА, EFOR, Ao Travma BUL.


Д-р Алберт Чифлигаров – ортопед-травматолог каб. №3

През 1994 завършва Московска Медицинска Академия – «Им. Сеченова»  През 1995 г. работил като анестезиолог реаниматор до 2007 г. в УМБАЛ «Св. Георги» ЕАД. От 2007 до момента работи като ортопед-травматолог в УМБАЛ «Св. Георги» ЕАД под ръководството на доц. Ставрев и  МЦ”Кючук Париж”.

ОФТАЛМОЛОГИЯ

Д-р Петя Аврамова- Офталмолог- каб.№32

Завършила медицина през 1993. От 1994 работи в очно отделение на І-ва Общинска болница /днес СВ. Мина/ с насоченост катарактална хирургия. Придобита специалност по офталмология през 1998 г. От 2002 г. работи в специализиран кабинет по очни болести в МЦ”Кючук Париж”, занимаващ се с корекция на зрението, консултативни прегледи, консервативно лечение на редица очни заболявания и издаване на медицинска документация.


Д-р Диана Тенекеджиева – офталмолог – каб. №7

Завършила медицина през 1977 г. във ВМИ гр. Пловдив. През 2002 взета специалност очни болести. Извършва изследвания на:

 • зрителна острота;
 • очно налягане;
 • биомикроскопия;
 • фундоскопия;
 • периметрия;

Работи в МЦ и МБАЛ „ Св. Пантелеймон” гр. Пловдив.

СПЕЦИАЛИСТИ – УНГ

Д-р Ради Радев – УНГ- каб. №30

Специалист УНГ болести. Завършил Висш медицински институт гр. София през 1961 г. Работил в гр. Клисура, Република Алжир. От 1970 УНГ специалист в гр. Раковскидо 2005 г. От 2006 г. До момента работи в МЦ ‘Кючук Париж. Извършва аудиометрия  и слухопротезиране.


Д-р Антоанета Иванова- УНГ- каб. №30

Завършила ВМИ гр. Пловдив през 1994г.

Работила е в МЦ-I Първомай до 1996г. като участъков лекар по вътрешни болести, от 1997г. на кабинет по Ушно-носно-гърлени болести, придобита специалност УНГ – 2003г.
От 2003г. работи в МЦ “Кючук Париж” гр. Пловдив, а от 2010г. в ДКЦ VII гр. Пловдив.

ДЕРМАНТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Д-р Марияна Лукова – кожен каб. № 22

Завършила медицина през 2002 г. в МУ гр. Пловдив. От 2003 г. специализант в ОДКВЗС гр. Пловдив – дерматология и венерология.

2008 г. призната специалност – дерматология и венерология. От 2008 – работи в ЦКВЗ. Изкарани допълнителни курсове:

 • дерматохистопатология;
 • криотерапия;
 • лазерни системи;
 • IPL;
 • хилъри и мезотерапия;
 • ботокс;
 • дерматоскопия;
 • електрокоагулация;
 • дерматоалергология;
 • пилинг;

В момента работи в ЦКВЗ гр. Пловдив и МЦ” Кючук Париж” гр. Пловдив.

ПСИХИАТРИЯ

Д-р Невена Балканска- Психиатър – каб. №7

Завършила 1994 г. медицина в МУ – гр. Пловдив, през 2001 г. придобива специалност психотерапия. Специализирала  във Варшава:

 • психотерапия;
 • психодрама;
 • психоонкология;

Има 17 г. стаж по специалността.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Д-р Христина  Сахатчиева-  физиотерапевт каб. №19

Завършила 1968 ВМИ гр. Пловдив. През 1977 взета специалностфизикална терапия, рехабилитация, курортология. 1969-1970 била ординатор лекар РЕКУ – Павел Баня. От 1970-1988 СКУ  гр. Баня – лекар ординатор. МК – ВМИ от 1988 до 2001 старши преподавател. Работи в МЦ добре разкритата ни физиотерапия.


Д-р Здравка Димова – физиотерапевт каб. №19

Завършила през 1971 ВМИ гр. Пловдив медицина. От 1971 до 1985 работила в СКФ с. Баня. От 1985-1987 І-ва поликлиника Пловдив. От 1991-2006 г. Работила в Либия – физиотерапевт. От 2007 г. работи в МЦ “Кючук Париж” – физиотерапевт


НОВО : Апаратен лимфодренаж. Това е нов модерен метод за масаж на крайниците, корема и кръста. Масажът се осъществява посредством 4 камерни маншети с покачващо се налягане на принципа на компресията. Използава се при следоперативен лимфен застой, следфрактурни състояния, парези на крайниците, болки в кръст, радикулопатия, дегенеративни ставни заболявания, разширени вени. Този вид масаж има изръзена въздействие за подобряване на метаболитните процеси в подкожната мастна тъкан и еластичността на кожата.

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА 5 ПРОЦЕДУРИ – ПОЛУЧАВАТЕ 6 ПРОЦЕДУРИ !!!

ГАЛЕРИЯ

KuchukParis220x110medicinski-centar-kp-15medicinski-centar-kp-16medicinski-centar-kp-17medicinski-centar-kp-18medicinski-centar-kp-19medicinski-centar-kp-20medicinski-centar-kp-21medicinski-centar-kp-22medicinski-centar-kp-23(1)medicinski-centar-kp-23medicinski-centar-kp-24(1)medicinski-centar-kp-14medicinski-centar-kp-13medicinski-centar-kp-12medicinski-centar-kp-1medicinski-centar-kp-2medicinski-centar-kp-3medicinski-centar-kp-4medicinski-centar-kp-5medicinski-centar-kp-6medicinski-centar-kp-7medicinski-centar-kp-8medicinski-centar-kp-9medicinski-centar-kp-10medicinski-centar-kp-11
КОНТАКТИ

Медицински център “Кючук Париж” – mc-kparij.com

Адрес: гр. Пловдив, ул “Георги Кондолов” №43а
Тел.: 032 / 516 773;
Работно време: Всеки делничен ден от 07:30 до 19:30 часа.
Управител / Счетоводство: 032 / 321 931; Факс: 032 / 595 384
Email: mc_kuchuk_parij_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения:  mc-kparij.com

Comments are closed.