Медицински център “Пoлимед”

June 10, 2013

Med.Center.Polimed-220x110Медицински център “ПОЛИМЕД” осъществява диагностична, консултативна и терапевтична медицинска дейност 24 часа в денонощието. В МЦ “ПОЛИМЕД” АД работят 48 водещи в своята област специалисти от 20 специалности.

 

 

В ЦЕНТЪРА СА РАЗКРИТИ СЛЕДНИТЕ КАБИНЕТИ:P1130512

Ние извършваме дейност в следните направления:
 1. Частни пациенти
 2. Пациенти по линия на НЗОК
 3. Неотложно звено- сключени договори с 96 семейни лекари за неотложна помощ /над 100 000 контингент/
 4. Абонаментно обслужване на фирми /”Асарел-Медет” АД- гр.Панагюрище, Национален център за социална рехабилитация, Център за развитие на човешките ресурси и др./
 5. Ежегодни профилактични медицински прегледи във връзка със Закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/- сключени договори с фирми и институции, между които:
  • Министерство на Околната Среда и Водите
  • Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
  • Софийска Областна Управа
  • “Столичен Електротранспорт” ЕАД
  • ПУДООС
  • банки, строителни фирми, транспортни фирми, училища и др.

НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ

P1130492

 

Към МЦ “Полимед” АД от 2001г. функционира неотложно звено, в което се оказва неотложна медицинска помощ всяка нощ /20:00- 08:00ч/, а в събота, неделя и празнични дни – 24ч в денонощие. В звеното едновременно дежурят педиатър, терапевт и регистратор, като е осигурен и автомобил с шофьор при необходимост от домашни посещения.

Към момента са сключени договори с 89 семейни лекари за оказване на неотложна помощ на техните пациенти /около 100 000 контингент/. Отделно се обслужват и пациенти на частни здравни фондове, с които МЦ “Полимед” АД има договор; фирми- абонати; частни пациенти.
През 2009 г. в звеното за неотложна помощ бяха направени 8 981 прегледа и са извършени 13 498 изследвания.

През 2010 г. в звеното за неотложна помощ бяха направени 10 614 прегледа и са извърше
През 2011 г. в звеното за неотложна помощ бяха направени 12 821 прегледа и са извършени 18 486 изследвания.ни 15 495 изследвания.

През 2004г. МЦ “Полимед” АД спечели проект /мярка “Мобилност”/ по европейската програма Leonardo da Vinci IIфаза за обмяна на опит в областта на спешната и неотложна помощ - “Practice in Emergency Care”. Проектът се осъществи в първостепенната болница Virgen de las Nieves, Гранада – Испания.

В звеното за неотложна медицинска помощ дежурят следните лекари:

Педиатри

  • Д-р Меглена Алексиева
  • Д-р Анелия Баджина
  • Д-р Антония Симеонова
  • Д-р Галина Гавраилова
  • Д-р Цонка Драгоева
  • Д-р Николинка Попова

Терапевти

 • Д-р Десислава Иванова
 • Д-р Александра Минчева
 • Д-р Боян Пенев
 • Д-р Виолета Дочкова
 • Д-р Божидар Илиев
 • Д-р Росица Иванова
 • Д-р Венелина Делчева
 • Д-р Божко Божков
 • Д-р Живко Димитров
 • Д-р Митко Тулийски

 

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТА


Стойността, която НЗОК заплаща за здравните дейности по чл.64а,ал.1 от ЗЗО

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето и случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им

Случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Информация за здравноосигурителните дружества, с които Полимед има сключен договор

Списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл.37, ал.1.

КОНТАКТИ:

Медицински център “Полимед” - www.polimedad.com
Адрес: гр. София 1303, ул. “Брегалница” №47
Неотложно звено: +359 (02) 815 79 07; 815 79 08
Регистратура партер: +359 (02) 815 79 01/ 02
мобилен телефон: +359 (0) 887 99 22 93


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: www.polimedad.com

Comments are closed.