Медицински център “РепроБиоМед”

October 31, 2014
ЗА НАС

reprobiomedМедицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов.

Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги, а именно:

 • диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните заболявания;
 • диагностика и профилактика на  онкологичните заболявания на женския репродуктивен апарат;
 • семейно планиране (и контрацепция);
 • диагностика и лечение на климактериума при жената, хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);
 • клинико-лабораторна диагностика на редица други заболявания;

но най-вече Центърът е известен с тясната си специализация в областта на т.н. Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ), включващи богат набор от класически и модерни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека:

Модерна хормонална диагностика и лечение;

 •  Индукция на овулацията;
 •  Контролирана овариална  (хипер)стимулация (COHS) за добив на повече яйцеклетки при ‘ин витро’ оплождане;
 •  Яйчникови (фоликулни) пункции под ултразвуков контрол;
 •  ‘In vitro’ фертилизация с трансфер на ембриони (IVF-ET);
 • Микроманипулация на човешки гамети, в частност – интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки (т.нар. ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection);
 •  Замразяване и съхранение при свръх-ниски температури (t= – 196оС) на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани.

Съгласно изискванията на чл.131 ал. 1 от ЗЗ, както и на Наредба № 16 /2007 г. на МЗ, МЦ „РепроБиоМед” има издадено разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция,   съгласно което лечебното заведение има право да осъществява „асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи; съхранение на сперматозоиди и зиготи”.   

МЦ „РепроБиоМед” е сертифициран по ISO 9001:2000 (сертификат  № HU07/2878) за управление на качеството от 04.12.2007г., като през септември 2010 г. бе осъществено ресертифициране по  ISO 9001:2008.

През 2009 г. Медицински център „РепроБиоМед” ООД премина успешно акредитационна процедура.

Първоначално лечебното заведение бе разположено в самия център на гр. София на площ от около 200 м2, но поради разрастването на дейността ни, амбициите ни от непрекъснато подобряване качеството на работа, както и в резултат на желанието ни да осигурим повече комфорт на нашите пациенти, през април 2010 г. бе открита новата ни База 2 в гр.София, кв.Овча купел, разполагаща се на три етажа на площ от над 850 м2. Новата база е оборудвана с високотехнологична апаратура, като са спазени всички изисквания съгласно стандарта за Акушерство и гинекология, Анестезиология, Асистирана репродукция, както и съгласно Европейските директиви. Изградени са функционални АГ-кабинети, модерни Лабораторен и Ин витро сектори, уютни стаи за престой на пациентите. Стремежът на нашия екип е всеки пациент да получи качествено облужване и същевременно да остане доволен от посещението си при нас.

ЕКИП
Лекари
 Доц. Д-р Иван Николов  ОнкологАдминистративен управител
 Д-р Павлета Табакова  Акушер – гинекологМедицински управител
 Д-р Георги Николов  Акушер – гинекологРъководител Сектор “Асистирана репродукция”
 Д-р Валери Нецов  Акушер – гинеколог
 Д-р Георги Корсачки  Акушер – гинеколог
 Д-р Иван Димитров  Акушер – гинеколог
 Д-р Антони Ненов  Акушер – гинеколог
 Д-р Димитър Димитров  Акушер – гинеколог
 Д-р Динчо Георгиев  Акушер – гинеколог
 Д-р Гергана Петрова  Акушер – гинеколог
 Д-р Тодор Гецковски  Анестезиолог
 Д-р Гергана Мизгова  Лекар микробиологРъководител Микробиологична лаборатория
 Д-р Пенка Захариева  Лекар клинична лабораторияРъководител Клинична лаборатория
 Д-р Даниела Димова  Лекар патоморфолог, хистопатологРъководител Цитологична и патоморфологична лаборатория
 Проф. Д-р Радка Аргирова  Лекар вирусолог
 Д-р Анна Богданова  Лекар
 
 Акушерки
 Елена Миланова   Старша акушерка
 Елена Хаджийска  Акушерка
 Райна Иванова  Акушерка
 Емилия Драгоилова  Акушерка
 Лавринка Митева  Акушерка
 Десислава Чолакова  Акушерка
 Наталия Добрева  Акушерка
 Елена Стоицова  Акушерка
 
 Ембриолози
 Диана Гуленова  Ембриолог
 Мая Попова    Ембриолог
 Валентин Пенчев  Ембриолог
 Искра Антонова   Ембриолог
 
 Лаборанти
 Снежанка Симеонова-Танева   Медицински лаборант
 Аделина Китова  Медицински лаборант
 Ненка Калчева  Медицински лаборант
 
 Санитари и хигиенисти
 Стефана Стефчева  Санитар
 Ренета Иванова  Санитар
 Радостинка Дуганова  Санитар
 Йорданка Костова  Хигиенист
 
 Административен отдел
 Мариана Рангелова  Експерт стопанска дейност
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Акушеро-гинекологичен кабинет
 • Профилактични гинекологични прегледи:

гинекологичен преглед;
ултразвукова диагностика (УЗД);
цитонамазка;
микробиологично изследване на влагалищен секрет.

 • Ултразвукова диагностика (УЗД):
 • ултразвукова диагностика на яйчници, маточни тръби, матка;

фоликулометрия;
ултразвукова диагностика на бременни.

 • Консултация на стерилна двойка и изработване  на стратегически план за изследване и лечение на безплодието;
 • Рентгенова („цветна”) снимка на маточните тръби (хистеросалпингография);
 • Диагностика и лечение на възпалителни заболявания;
 • Колпоскопия;
 • Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка;
 • Диагностика и лечение на менопаузални проблеми;
 • Контрацепция и хормонозаместителна терапия;
 • Семейно планиране;
 • Установяване на бременност;
 • Биохимичен скрининг  – ранен (11 – 13 г.с.) и късен (15 – 19 г.с.);
 • Проследяване на бременност (женска консултация);
 • Запис на детски сърдечни тонове и контракции.

 

Оперативна дейност

Малки амбулаторни оперативни интервенции:

 • Прекъсване на бременност по желание на пациента до 11 г.с. ;
 • Абразио резидорум;
 • Сепарирано абразио;
 • Биопсия на маточна шийка;
 • Електроконизация на маточна шийка (LETZ);
 • Пластика на маточна шийка;
 • Корекция на влагалищни септуми;
 • Ексцизия на бертолинови кисти и абсцеси;
 • Хименопластика;

и др.

Диагностична и оперативна хистероскопия (вкл. хистерорезекция на полипи, миоми и маточни септуми);

Диагностична лапароскопия и лапароскопски („безкръвни”) операции:

 • Премахване на сраствания;
 • Репозиция на яйчници;
 • Овариален дрилинг;
 • Кистектомии (вкл. на големи кисти и през бременността);
 • Оперативно лечение на ендометриоза;
 • Пластика на маточите тръби;
 • Миомектомии;
 • Отстраняване на маточни тръби, яйчници или аднекси;
 • Супрацервикална хистеректомия;
 • Тотална лапароскопска хистеректомия;

и др.

Коремни операции („на отворен корем”) – всички видове без онкохирургия.

Раждане

Раждане по нормален път;

Раждане по оперативен път (вкл. цезарово сечение).

 

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
Спермален анализ
  Скринингов спермален анализ; Разширен спермален анализ (извършва се с помощта на система за компютърно-асистиран спермален анализ – CASA); Изследване ядрена ДНК – фрагментация на сперматозоиди (SCD-тест); Тест за обработка и 24-часова преживяемост на сперматозоидите; Имунологичен тест за детекция на спермални антитела (MAR IgA тест).
Методи на асистирана репродукция
 √ Вътрематочни инсеминации (IUI):

 • с партньорска семенна течност;
 • с донорска семенна течност.

 Пункция на фоликули;

 „Ин витро” оплождане на яйцеклетки (IVF);

 Оплождане чрез инжектиране на сперматозоид в яйцеклетка (ICSI – Intra Cytoplasmic Sperm Injection);

 Трансфер на ембриони (Ембриотрансфер – ЕТ);

 Тестикуларна биопсия (TeSE), Микрохирургическа епидидимална екстракция на сперматозоиди (MESE).

Криоконсервация на:
  сперматозоиди; яйцеклетки; ембриони; яйчникова тъкан; стволови клетки от умбиликална кръв.
ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Анти-фосфолипидни антитела (APA);

 • Анти-кардиолипинови  IgG, IgM, IgA  антитела;
 • Aнти-b2GPI-IgG, IgM, IgA антитела;
 • Анти – протромбин  IgG, IgM, IgA антитела.

Анти-нуклеарни антитела (ANA);

Анти-овариални анитела;

Анти-спермални антитела;

Имунофенотипизиране на левкоцити;

NK – клетки;

 TAT  (Антитироглобулинови антитела);

МАТ  (Антимикрозомални антитела).

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Причини за повтарящи се спонтанни аборти (панел за тромбофилии)

Фактор V Lаiden;

Протромбин;

PAI (инхибитор на плазминогенния активатор).

Стрилитет

Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет);

Кариотип.

ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания

HPV – Високорискови типове – генотипиране;

Херпес симплекс вирус (HSV тип 1);

Херпес симплекс вирус (HSV тип 2);

Сифилис (Treponema Pallidum);

Хламидия (ДНК - тест + IgG);

Гонорея;

Микоплазми + Уреаплазми;

Трихомони (Trichomonas vaginalis);

Кандида (Candida albicans);

Гарднерела (Gardnerella vaginalis);

Токсоплазмоза – пренатален ДНК анализ.

 

Алергии (ДНК-диагностика)

Хранителен панел;

Инхалаторен панел.

КЛИНИКО ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематология
 • Пълна кръвна картина
 • Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)
 • Кръвна група и резус фактор
Хемостазиология
 • Протромбиново време
 • Активационно парциално тромбопластиново време
 • Фибриноген
Биохимия
 • Общ белтък
 • Урея
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Албумин
 • Глюкоза
 • ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)
 • ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)
 • Пикочна киселина
 • С-реактивен протеин
Банално изследване на урина
 • Билирубин
 • Уробилиноген
 • Кетонни тела
 • Аскорбинова киселина
 • Глюкоза
 • Белтък
 • Наличие на кръв
 • pH
 • Нитрити
 • Левкоцити
 • Относително тегло
 • Седимент
Отчитане на хормонални нива в кръвен серум
 • Естрадиол (Е2)
 • Лутеинизиращ хормон (LH)
 • Прогестерон (P4)
 • Пролактин (PRL)
 • Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)
 • Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)
 • Тестостерон
 • Кръвен тест за бременност – изследване нивата на ЧХГ (β-човешки хорион-гонадотропин- β-HCG) в кръвен серум
 • Изследване на яйчников резерв – Инхибин Б и Анти-Мюлеров хормон
Изследване на полово-предаваеми заболявания
 • Хламидии – IgG, IgA
 • Хепатит С
 • Хепатит В (HBsAg, Anti- HBcAg –total)
 • СПИН ( HIV)
 • Сифилис (Васерман)
Други
 • Токсоплазмоза
 • Рубеола
 • Туморни маркери
ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследване на цервикален секрет

Изследване на пунктат

Цитонамазка

ХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследване на хистологичен материал, получен при биопсия, абразио и др.

ЦЕНИ

 

Акушерство и гинекология
Акушеро-гинекологичен кабинет
Гинекологичен преглед 30 лв.
Гинекологичен преглед  + ултразвуково изследване 50 лв.
УЗ фоликулометрия (вкл. бременности до 10 г.с.) 25 лв.
УЗ изследване на малък таз 30 лв.
Консултация (до 10 минути) 15 лв.
Консултация (до 20 минути) 20 лв.
Консултация на бременна жена (след 10 г.с.) + ултразвуково изследване 40 лв.
Консултация с уролог по документи 20 лв.
Урологичен преглед 40 лв.
Урологичен преглед + ултразвуково изследване 50 лв.
Ранен биохимичен скрининг (11-14 г.с.) + ултразвуково изследване вкл. нухална транслуцентност 100 лв.
Късен биохимичен скрининг (15-19 г.с.) + ултразвуково изследване вкл. нухална транслуцентност 100 лв.
Запис на детски сърдечни тонове и контракции (минимум 20 мин.) 20 лв.
Колпоскопия 30 лв.
Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка 80 лв.
Биопсия на маточна шийка, вкл. пато-хистологично изследване 100 лв.
Медикаментозно лечение на маточна шийка 20 лв.
Лечение на кондиломи 40 лв.
Поставяне на спирала (без стойността на спиралата) 40 лв.
Сваляне на спирала 20 лв.
Подкожна или мускулна инжекция 5 лв.
Поставяне на противоалергични медикаменти (метилпреднизолон, алергозан) 20 лв.
Маточен “химически масаж” (бусколизин + окситоцин + метергин) 30 лв.
Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 500 ml 30 лв.
Вливане на водно-солеви разтвор (ВСР) 1000 ml 40 лв.
Вливане на HES 500 ml 40 лв.
Вливане на HES 1000 ml 50 лв.
Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml) 50 лв.
Вливане на HES (500 ml) + ВСР (500 ml) + Furosemid 60 лв.
Вливане на HES (500 ml) + Вит.С (10 ml) + Ca gluc. (10 ml) 40 лв.
Вливане на интралипид 80 лв.
Контрастна рентгенография на маточни тръби (хистеросалпингография), (без
противоалергична медикация)
160 лв.
Целестонова профилактика 20 лв.
Тестуване за медикаментозна чувствителност 50 лв.
Друга медикаментозна терапия (калкулира се според вида на
медикаментите, консумативите и манипулациите)
 —-
Асистирана репродукция
Спермален анализ
Скринингова спермограма 30 лв.
Разширен спермален анализ (вкл.морфология по критериите на Крюгер) 100 лв.
Разширен спермален анализ + тест за 24-часова преживяемост на сперматозоиди 150 лв.
Тест за 24-часова преживяемост на сперматозоиди 50 лв.
Ядрена ДНК-фрагментация на сперматозоиди (SCD – тест) 120 лв.
Имунологичен тест за детекция на спермални антитела (IgA) 25 лв.
 Асистирани репродуктивни технологии
Обработка на семенна течност за вътрематочни инсеминации 100 лв
Донорска семенна течност (за една доза) 200 лв.
Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност 250 лв.
Вътрематочна инсеминация с партньорска семенна течност (повторение) 150 лв.
Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност 350 лв.
Вътрематочна инсеминация с донорска семенна течност (повторение) 250 лв.
Фоликуларна пункция със седиране и локална анестезия 400 лв.
Класическо “ин витро” оплождане (IVF) с включено култивиране на ембриони 1000лв.
Пакет “IVF”: фоликуларна пункция, IVF, култивиране и трансфер на ембриони 1900лв.
ICSI с включено култивиране на ембриони 1600лв.
Пакет “ICSI”: фоликуларна пункция, ICSI, култивиране и трансфер на ембриони 2200лв.
Трансфер на ембриони 350 лв.
Пробен ембриотрансфер (mock-ET) с хистерометрия 150 лв.
Допълнителен ембриокатетър при ЕТ 20 лв.
Размразяване и трансфер на размразени ембриони 400 лв.
Асистирано излюпване (assisted hatching) с химически средства 400 лв.
Биопсия на бластомери за предимплантационна генетична диагностика 500 лв.
Кратка венозна анестезия 100 лв.
 Криобанка
Криоконсервация на семенна течност (вкл.и 6 месеца съхранение)* 300 лв.
Криоконсервация на овоцити (до 3 овоцита вкл.) с вкл.и 6 месеца съхранение* 400 лв.
Криоконсервация на овоцити (от 4 до 6 овоцита вкл.) с вкл.и 6 месеца съхранение* 460 лв.
 Криоконсервация на овоцити (при 7 и повече овоцита) с вкл.и 6 месеца съхранение* 520 лв.
Криоконсервация на ембриони след IVF/ICSI (вкл.и 6 месеца съхранение)* 400 лв.
Криоконсервация на ембриони (от 4 до 6 ембриона вкл.) след IVF/ICSI (вкл.и 6 месеца съхранение)* 460 лв.
 Криоконсервация на ембриони (при 7 и повече ембриона) след IVF/ICSI (вкл.и 6 месеца съхранение)* 520 лв.
Криоконсервация на стволови клетки от пъпна връв (вкл.и 3 години съхранение) 3000лв.
Криоконсервация на яйчникова тъкан (вкл.и 6 месеца съхранение)* 400 лв.
Съхранение за 1 месец на генетичен материал в криобанката* 25 лв.
Съхранение за 6 месеца на генетичен материал в криобанката * 120 лв.
Съхранение за 1 година на генетичен материал в криобанката* 200 лв.
Съхранение за 1 година на стволови клетки в криобанката 120евро
*Пациенти с онкологични заболявания заплащат 50% от стойността на услугата
  Клинична лаборатория
Хематология
Пълна кръвна картина 10 лв.
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) 2 лв.
Кръвна група и резус фактор (Rh) 20 лв.
Хемостазиология
Протромбиново време 5 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време 5 лв.
Фибриноген 5 лв.
 Биохимия 
Глюкоза 3 лв.
Общ белтък 3 лв.
Албумин 3 лв.
Урея 3 лв.
Креатинин 3 лв.
Холестерол 3 лв.
Триглицериди 3 лв.
ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза) 3 лв.
ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза) 3 лв.
Пикочна киселина 3 лв.
C-реактивен протеин 8 лв.
Желязо 10 лв.
 Урина 
Общо химично изследване на урина и седимент 5 лв.
 Отчитане на хормонални нива в кръвен серум
Естрадиол (Е2) 18 лв.
Лутеинизиращ хормон (LH) 18 лв.
Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH) 18 лв.
Прогестерон (P4) 18 лв.
Пролактин (PRL) 18 лв.
Тестостерон 18 лв.
Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) 18 лв.
 T3 18 лв.
 T4 18 лв.
Човешки хорион-гонадотропин – β-HCG (кръвен тест за бременност) 18 лв.
Инхибин Б 50 лв.
Анти-Мюлеров хормон 45 лв.
Инхибин Б + Анти-Мюлеров хормон 90 лв.
Полово-предаваеми заболявания
Хламидии (IgG) 15 лв.
Хламидии (IgA) 15 лв.
Хепатит B (Anti-HBcAg-total) 30 лв.
Хепатит В (HBsAg) 20 лв.
Хепатит С 20 лв.
СПИН 20 лв.
Сифилис (Wasserman) 15 лв.
  Туморни маркери
 CA 125 25 лв.
 CA 19-9 25 лв.
 CA 15-3 25 лв.
 CEA 25 лв.
 Алфа-фетопротеин 25 лв.
 HE 4 65 лв.
 Други 
Рубеола 18 лв.
Токсоплазмоза 18 лв.
Микробиологична лаборатория
  Микробиологични изследвания
Микробиологичен анализ (+ антибиограма) на секрет или урина 20 лв.
Изследване на микоплазмена инфекция 25 лв.
Изследване за трихомони 11 лв.
  Имунология
 Имунологични изследвания
 Анти-фосфолипидни антитела (APA):
          – Анти-кардиолипинови  IgG, IgM, IgA  антитела 30 лв.
          – Aнти-b2GPI-IgG, IgM, IgA антитела 30 лв.
          – Анти – протромбин  IgG, IgM, IgA антитела 30 лв.
Анти-нуклеарни антитела (АNA) 30 лв.
Анти-овариални антитела 45 лв.
Анти-спермални антитела 45 лв.
Имунофенотипизиране на левкоцити 135 лв.
NK – клетки 75 лв.
ТАТ (Антитироглобулинови антитела) 20 лв.
МАТ (Антимикрозомални антитела) 20 лв.
Алоеритроантитела 42 лв.
Панели
Панел “Анти-фосфолипиден синдром-скрининг”: 80 лв.
            - Анти-кардиолипинови  IgG, IgM, IgA  антитела;
         – Aнти-b2GPI-IgG, IgM, IgA антитела;
         – Анти – протромбин  IgG, IgM, IgA антитела.
Панел за диагностициране на причини за повтарящи се аборти: 420лв.
√ Имунологични тестове:APA, ANA, ТАТ, МАТ, Имунофенотипизиране на левкоцити;
√ Коагулация:Протромбиново време, Активирано парциално тромбопластиново време;
√ Генетични изследвания:Фактор V Leiden (FVL), Фактор II Протромбин, MTHFR
 Панел за изследване на имплантационна недостатъчност: 270лв.
√ Имунологични тестове: APA, ANA, ТАТ, МАТ, Имунофенотипизиране на левкоцити;
√ Коагулация: Протромбиново време, Активирано парциално тромбопластиново време.
 Генетични изследвания
Стерилитет
Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет) 90 лв.
Хромозомен анализ (кариотип) 200 лв.
Аборти
Мутация G1691A  в гена за Фактор V (Factor V Leiden) 35 лв.
Мутация G20210A в гена за Фактор II Протромбин 35 лв.
Мутация G1691A в гена за Фактор V(Leiden) + мутация G20210A в гена за Фактор IIПротромбин 60 лв.
Панел за тромбофилии: Фактор V Leiden (FVL), PAI, Протромбин 85 лв.
Бременност 
Мутация C677T в MТHFR ген 35 лв
Мутация А1298С в MTHFR ген 35 лв
Мутации C677T и А1298С в MTHFR ген 60 лв.
ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания
HPV генотипиоране на типове 16 и 18 – стандартна поръчка / 10 работни дни/ 50 лв.
HPV генотипиоране на типове 16 и 18 – експресна поръчка / 24 часа / 80 лв.
HPV генотипиоране на високорискови типове 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 – стандартна поръчка / 10 работни дни/ 200 лв.
HPV генотипиоране на високорискови типове 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 – експресна поръчка / 24 часа / 300 лв.
HPV скрининг на високорискови типове - стандартна поръчка / 10 работни дни/ 70 лв.
HPV скрининг на високорискови типове - експресна поръчка / 24 часа / 100 лв.
Херпес симплекс вирус (HSV тип 1) 47 лв.
Херпес симплекс вирус (HSV тип 2) 47 лв.
Херпес симплекс вирус (HSV тип 1 и 2) 55 лв.
Сифилис 48 лв.
Хламидии 35 лв.
Гонорея 35 лв.
Микоплазма 35 лв.
Уреаплазма 35 лв.
Микоплазма + Уреаплазма 60 лв.
Трихомони / Кандида / Гарднерела 45 лв.
Трихомони + Кандида + Гарднерела 65 лв.
Токсоплазмоза – пренатален ДНК анализ 100 лв.
Цитомегаловирус (CMV) 50 лв.
 Алергии
Хранителен панел 150 лв.
Инхалаторен панел 150 лв.
 Цитология и хистология
Цитонамазка 20 лв.
Изследване на цервикален секрет или пунктат 20 лв.
Изследване на хистологичен материал 40 лв.
  Малки амбулаторни оперативни интервенции
Конизация на маточна шийка 500 лв.
Поставяне на цервико-вагинален песар 400 лв.
Пункция на киста под ултразвуков контрол 400 лв.
Ембриоредукция 600 лв.
Амниоцентеза в 16-19 г.с. (вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетичното изследване) 520 лв.
Хориална биопсия в 11-14 г.с. (вкл. предварителни изследвания и УЗД, без генетичното изследване) 640 лв.
Маточен кюретаж, пробно абразио 350 лв.
Ранен аборт по желание (до 8 г.с. включително) по Карман 350 лв.
Аборт между 8 – 11 г.с. (по медицински показания) 350 лв.
Тестикуларна/епидидимална биопсия (MESA, TeSE) (вкл. анестезия с/без хистологично
изследване)
690 лв.
Диагностична хистероскопия (с венозна анестезия, с/без прицелна биопсия) без хистологично изследване 400 лв.
Хистароскопска резекция на полип с/без сепарирано абразио и с хистологично изследване 450 лв.
Оперативна хистероскопия (хистерорезекция – с анестезия, с/без хистологично изследване) 600 лв.
LEEP (LETZ) (с/без сепарирано абразио) вкл.хистологично изследване 450 лв.
Марсупиализация на бартолинов абсцес или киста 350 лв.
Екстирпация на бартолинова жлеза 500 лв.
ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
 • Лапароскопия
 • Хистероскопия
КОНТАКТИ

Медицински център “РепроБиоМед” ООД – reprobiomed.eu

База 1 , Kонсултативни АГ – кабинети
Адрес: гр.София, ул. “Д-р Петър Берон” 5А /до НДК/
Тел: 02 963 08 04; 02 980 09 91
Работно време: понеделник-четвъртък: 09:00ч.-19:30ч.; петък: 09:00ч. – 13:00ч.
E-mail: mail_at_reprobiomed.eu


Вижте по-голяма карта

База 2, Kонсултативни АГ – кабинети, Ин витро сектор, Криобанка, Клинична и микробиологична лаборатории

Адрес: гр.София, кв.”Овча купел”-стара част, ул.”Бойчо Огнянов” 28 /срещу Украинското посолство/
Тел: 02 855 01 02; 02 492 46 15; 02 492 46 16;
Моб. тел.: 0878 / 270 804
Работно време: понеделник-петък: 07:30ч.-18:00ч.; събота: 07:30ч. – 12:30ч.


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: reprobiomed.eu

Comments are closed.