Медицински център „Св. Елисавета”

July 24, 2013
ЗА НАС

ElisavetaМедицински център „Св. Елисавета” е лечебно заведение за специализирана медицинска помощ, разположено в гр. Раковски и с филиали в с. Белозем и гр. Брезово.

Всички кабинети, клиничната и микробиологичната лаборатория в „Св. Елисавета” са оборудвани с модерна медицинска техника и апаратура. Центърът предлага най- добрите съвременни условия за прегледи, лечение, изследвания и престой в модерно обзаведени стаи. В него за разкрити операционен блок с операционна зала, предоперационна, реанимационна и стаи за пролежаване на оперираните пациенти. В центъра се извършват хирургични операции в областта на малката и средната хирургия.

„Св. Елисавета” работи по договори с:

-  Националната здравноосигурителна каса

-  ОЗОФ „Доверие”

- “Здравноосигурителна Компания България Здраве” АД

- “ЗОК Прайм Хелт” АД

- Здравноосигурителен фонд “Вайс Медика” АД

- Здравноосигурителна компания “Надежда” АД

- “Общинска здравноосигурителна каса” АД

- “Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД

- “ДЗИ – здравно осигуряване” АД

- “Здравноосигурителна компания ЦКБ” ЕАД

- “Токуда Здравноосигурителен фонд” АД

- “Здравноосигурителен фонд Медико-21″ АД

- ЗОД “Булстрад Здраве” АД
Медицинското заведение обслужва здравноосигурени пациенти с направления от семейните лекари в цялата страна. Предлаганите от центъра услуги включват и ЛКК комисия, издаване на медицински удостоверения, издаване и презаверяване на здравни книжки и др.

 

КАБИНЕТИ

УШИ-НОС-ГЪРЛО
Д-Р РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ

 • Възстановяване на проходимостта на евстахиевите тръби
 • Аудиометрия
 • Изследване на вестибуларен апарат
 • Тонзилектомии (операции на сливици)
 • Калометрия
 • Полипи – носни и ушни
 • Детска оториноларингология
 • Операции на синусите
 • Затруднено носно дишане
 • Септопластика – корекция на носна преграда
 • Мукотомия
 • Ексцизия на халацион
 • Назофарингоскопия
 • Индиректна ларингоскопия
 • Вземане на биопсичен материал от външно ухо
 • Обработка и шев на рани на Лор
 • Трахеостомия
 • Други оперативни дейности
 • Диспансеризация

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ГЕОРГИ ТОНКОВ

 • Анестезиологична консултация
 • Анестезия при лечение на хроничната болка
 • Амбулаторна венозна анестезия
 • Амбулаторна епидурална,спинална или комбинирана анестезия
 • Нервни и паравертибрални блокади
 • Венозна инфузия

 

ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р САТЕНИК САРИЕВА

 • Диагностика и терапия на гъбични заболявания
 • Проблемна кожа – акне, козметични процедури – химически пилинг, йонофореза, Дарсонвал, четков пилинг
 • Полово предавани болести
 • Алергологично тестване и лечение на алергични заболявания
 • Електрокоагулация
 • Криотерапия
 • Лазер лечение
 • Диагностика с лампа на ВУУД
 • Перфорация на уши, нос, пъп

ОЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р АНДРЕЙ БАКЪРДЖИЙСКИ
Д-Р ДАФИНА СТАМЕНОВА

 • Комплексна авторефрактометрия (изследване на зрението чрез компютър)
 • Офталмоскопия – изследване на очното дъно
 • Офталмометър на Джавал
 • Скиаскопия
 • Лечение на глаукома
 • Биомикроскопия
 • Пластични операции на клепачите
 • Микрохирургия на катаракта – външно и вътрешно перде без и с вграждане интраокулярна леща
 • Операции за възстановяване на зрението при травми със или без чужди тела
 • Операции на глаукома
 • Кабинетът разполага с модерен операционен микроскоп
 • Сваляне и промиване на контактни лещи
 • Цветни проби за слъзни пътища
 • Проба на Ширмер
 • Проба на Зайдел
 • Блефарорафия, блефаротомия
 • Други малки и средни оперативни интервенции
 • Диспансеризация

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р РУМЕН ПАВЛОВ
Д-Р ВАСИЛ ГОРАНОВ

 • Изключително разнообразни операции в областта на малката и средната хирургия:
 • инцизии (отваряне) на гнойници по цялото тяло (абсцеси, фурункули, карбункули)
 • отстраняване на врастнали нокти
 • отстраняване на некрози по тялото от декубитални рани (рани от залежаване)
 • остраняване на пиларни кисти
 • проктологични операции (операции в аналната и около аналната област), фисури, фистули и хемороидални възли
 • операции на хернии (кила) ингвинални, феморални, пъпна и околопъпна херния, шпигелова херния
 • операции на хидроцеле (отстраняване на течност в лява и дясна скрутална торбичка) варикоцеле (разширени вени и кордона), фуниколоцеле
 • Операции на жлъчния мехур, апендицити, кисти и пруктологични операции, операции на щитовидната жлеза, хернии и хемороиди
 • Хемикастрация, секторална мамектомия (отстраняване на образувание от гърда)
 • Биоритми
 • Варици, дюпуинтрен тендографии
 • Ампутации на пръст
 • Вземане на биопсичен материал за хистологично изследване
 • Инцизия на гръдна жлеза
 • Ексцизиона обработка – отстраняване на фиброми, атероми, липоми , ганглиоми
 • Трахеостомия (отваряне на шийната част на трахеята за дишане) – по спешност
 • Хирургична обработка на изгаряния – І и С степен
 • И много, много други

 

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р НАТАЛИЯ ЛОГИНОВА

 • Прекъсване на бременност, включително до 15 ден – с нова модерна технология
 • Ехографии
 • ТАS – оглед на коремни органи и напреднала бременност
 • TVS – оглед на яйчници, замерване на ендометриум, фоликулометрии
 • Бартолинити – консервативно лечение; инцизия на абсцеси
 • Колпоскопия с диатермокоагулация и химична такава – оглед със специална оптична система на епитела на маточната шийка
 • Биопскопии, полипектомии
 • Поставяне спирали
 • Проследяване на бременност
 • Тъканно-деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка
 • Поставяне на подкожни хормонални инпланти
 • Фоликулометрия – замерване големината на фоликулите на яйчници през определен интервал от време
 • И други операции от общ характер
 • Диспансеризация

 

КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ДОЦ. Д-Р ИВАН МАНУКОВ
Д-Р ТАТЯНА СИМЕОНОВА
Д-Р НЕЛИ ЖЕЛЯЗКОВА-ДИМИТРОВА
Д-Р НЕЛИ ГОЧЕВА

 • Цветен доплер-ехография на съдове
 • Лечение и диагностика на артериална хипертония, миокарден инфаркт, сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност и др.
 • ЕКГ
 • Холтер – 24-часов мониторен контрол на кръвното налягане
 • Ехокардиография с цветен доплер
 • Стрес тест, велоергометрия
 • Доплерова сонография артерии и вени
 • Пневрална пункция по спешност
 • Кардио-пулмонална ресусцитация
 • Диспансеризация
 • Други

 

ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ 
Д-Р ТОНКА НИКОЛОВА

 • Всички детски заболявания в областа на ревмокардиология
 • Неврология, пулмология, ендокринология, нефрология, гастроентерология
 • ЕКГ
 • Ехографии
 • Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум
 • Ректално туширане
 • Поставане на назогастрална сонда
 • Снемане на неврологичен статус
 • Диспансеризация

ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р НИКОЛА ПАНАЙОТОВ

 • Експертизна дейност
 • Лечение на тревожни разстройства, депресии, психози, психосоматични заболявания
 • Терапевтични сесии
 • Сесия в екип
 • Тестове – за интелигентност, паметни нарушения, личност
 • Иглотерапия
 • И други

ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р НИКОЛАЙ БОТУШАНОВ

 • Подагра, диабет
 • Затлъстяване
 • Болести на щитовидната жлеза, панкреас, надбъбречни жлези, хипофиза, включително пункции и биопсии
 • Ехографии
 • Остеодензитометрия (определяне на костната плътност) – интерпретация
 • Доплерова сонография – ехографско изследване на съдовете
 • Диспансеризация

 

ВЪТРЕШЕН КАБИНЕТ
Д-Р ЙОСИФ ИЗАМСКИ

 • Лечение на болести в областта на интерната, включително пулмология, ревматология, гастроентерология , алергология, нефрология
 • ЕКГ
 • Ехографии – ултразвукова диагностика на коремни органи – черен дроб, жлъчен мехур, бъбреци, далак
 • Фиброгастроскопии – „Олимпус” – ФГС – оглед на стомаха и вземане на хистологични проби
 • Специфични инструментални изследвания

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ДОЦ. Д-Р НЕВЕНКА ПОПОВА – АНДРЕЕВА

 • Първичен преглед с анамнеза и статус
 • Консултация с друг специалист
 • Вземане на биологични материали за паразитологично изследване
 • Микроскопско изследване на паразити
 • Изследване на нативен препарат за паразити

 

НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ИВАН ТОМБАШКИ
Д-Р ЕЛЕНА КОЛАРОВА

 • Прегледи
 • Доплерова сонография на артерии и вени
 • Лечение на неврологични заболявания – дископатии, невралгии, невропатии, неврити, епилепсия, паркинсон, церебрастения, мигрена, ишиас, лумбаго
 • Лечение на мозъчно-съдова болест и други
 • Диспансеризация

 

ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ВЕНЦЕСЛАВ БОЯДЖИЕВ

 • Лечение на белодробни болести, в т.ч, астма, ХОББ, пневмонии, бронхити, алергии и др.
 • Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 мин.
 • Спирометрия – функционално изследване на белия дроб
 • Туберкулинова проба на манту
 • Плеврални пункции
 • Диспансеризация
 • Експертиза в ЛКК за временна и трайна нетрудоспособност
 • Протоколи за лекарства
 • Протоколи за ТЕЛК
 • Медицински свидетелства и други

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р СВЕТЛА КАЗАКОВА

 • Мануална терапия
 • Иглотерапия
 • Парафинолечение (термотерапия)
 • Солукс (светлотерапия)
 • Инфраруж (светлотерапия)
 • УВЧ терапия (лечение с високочестотен ток)
 • Лечение с нискочестотен ток
 • СВЧ терапия (лечение със средночестотен ток)
 • Магнитотерапия
 • Диадинамик (лечение с диадинамичен ток)
 • Лечение с ултразвук
 • Водолечение, тангентор
 • Комплекс от процедури с (над) 2 фактора от апаратна и кинезитерапевтична техника
 • И други

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ

В Клиничната лаборатория се извършват над 100 вида и групи изследвания, в това число клинико-химични, хематологични, хемостаза и коагулация, серологични, вирусология и паразитология, и имунологични (включително хормони), туморни маркери, лекарствена концентрация и други – СПИН, васерман, токсоплазмоза и т.н

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-Р ЕЛИ ХРИСТОЗОВА

RPR (или Васерман) само за бременни; Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции); Waaler Rose/ RF (ревматоиден артрит); Фекална маса и ректален секрет (Salmonela, Shigella, E.colli, Candida, Campulobacter, CClostridium difficile, Staphylococcus aureus); Изследване на урина за урокултура E.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S.aureus,S.saprophyticus ); Материал от гениталната система N.gongrrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans)и др.; Ранев материал и гной Staphylococcus (S.aureus), b-Streptococcus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Анаероби, Corynebacterium и др.; Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcusq Staphylococcus (S.aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H. Influenzae), Гъби (C.albicans и др.) , Corynebacterium; Антибиограма с 6 антибиотични диска

ФИЛИАЛ В ГР. БЕЛОЗЕМ:

 • Акушеро – гинекологичен кабинет
 • Вътрешен кабинет
 • Пулмологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • Ендокринологичен кабинет
 • УНГ кабинет
 • Ревмокардиологичен кабинет
 • Психиатричен кабинет
 • Очен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Клинична лаборатория
 • Физиотерапия и рехабилитация

 

ФИЛИАЛ В ГР. БРЕЗОВО:

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р СВЕТЛА КАЗАКОВА

ГРИЖА ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Създаването на модерния медицински център „Св. Елисавета” от „Инса” е резултат от политиката на компанията за управление на условията на безопасен труд и максимална грижа за здравето на служителите. Центърът предоставя бързо и достъпно необходимите медицински услуги на над 450-те служители на компаниите в групата. Те ползват и преференциални цени за дейностите, които не се покриват от НЗОК.

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

В „Света Елисавета” в съответствие със съвременните стандарти управлението на медицинската информация на пациента е организирано чрез компютърна информационна система. Създадена е организация за попълване, съхраняване и поддържане на електронни здравни досиета. Информацията в тях е достъпна за пациента чрез лекаря.

В процеса на работа управлението на медицинската информация е обект на непрекъсната оценка и усъвършенстване. Досието съдържа амбулаторен лист, данни за проведени диагностични процедури и изследвания, данни за диспансеризация на пациентите, информирано писмено изразено съгласие за провеждане на диагностични и лечебни методи и всички останали медицински документи, издавани от центъра и други лечебни заведения във връзка със здравното състояние на пациента.

КОНТАКТИ

Медицински център „Св. Елисавета”

Адрес: гр. Раковски,  ул. “Васил Петлешков” № 1  (в непосредствена близост до МБАЛ Раковски и Бърза помощ – гр. Раковски)
Тел.:  03151  31 52; 03151 20 33
Факс: 03151  24 29
Моб. тел.:  0888 353 649;  0888 438 322
E-mail: mc_elisaveta_at_abv.bg

Мед. управител – д-р Андрей Йозов Бакърджийски
Мениджър и зам. мед. управител – д-р Иван Иванов Попов
Административен директор д-р Илия Крайчев Краев
№ Кабинет
201 – Кожен кабинет
Пулмологичен кабинет
202 – Вътрешен кабинет
203 – РКК
204 – Ендокринологичен кабинет
Психиатричен кабинет
205 – Манипулационна кожен кабинет
206 – Очен кабинет
207 – Педиатричен кабинет
Ехографски кабинет
208 – Анестезиологичен кабинет
210 – Физиотерапевтичен кабинет
211 – Акушеро – гинекологичен кабинет
212 – Манипулационна АГ кабинет
213 – Уши – нос – гърло
214 – Манипулационна УНГ
215 – Счетоводство
216 – Медицински управител

гр. Белозем
ул. “Родопи” № 43
тел. 03159/21-11; 03159/21-21

№ Кабинет
101 – Манипулационна
Спешен кабинет
102 – Хирургичен кабинет
103 – Манипулационна хирургичен кабинет
104 – Операционен блок
Кабинет за предоперативна консултация
105 – Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
106 – Неврологичен кабинет
107 – Паразитологичен кабинет – консултативен

гр. Брезово
ул. “Георги Димитров” № 25 – партер


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.