Медицински център “Хипоталамус”

July 17, 2013
ЗА НАС

HipotalamusМедицински център ХИПОТАЛАМУС ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.
Центърът предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето на населението на територията на община Пловдив.

 

ДЕЙНОСТИ

Центърът осъществява медицинската си дейност чрез следните профилни специалности:

 • Акушерство и гинекология

 • Вътрешни болести

 • Ендокринология

 • Кардиология

 • Неврология

 • Неврохирургия

 • Нефрология

 • Очни болести

 • Оториноларингология (УНГ)

 • Ортопедия и травматология

 • Педиатрия

 • Ревматология

 • Урология

 • Хирургия

 Високоспециализирани медицински дейности:

 • Ехокардиография (ЕхоКГ)

 • Ехография на щитовидна жлеза

 • Ехография на млечни жлези

 • Ехография на стави

 • Пункция на стави

 • Доплерова сонография

 • Дуплекс скениране на каротидни артерии

 • Дуплекс скениране на вертиврални артерии

 • Дуплекс доплер на бъбречни съдове

 • Паравертибрални блокади

 • Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка ( обгаряне на ранички )

Експертиза на временната неработоспособност чрез:

 • Обща ЛКК

 • Акушеро-гинекологична ЛКК

 • Неврологична ЛКК

 • Хирургична ЛКК

СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ

Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  

Проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Целевите групи по проекта ще бъдат известявани чрез изпращане по пощенски път на покани за явяване на скринингов преглед.

Целева група за скрининг на рака на маточната шийка: жени на възраст от 25 до 60 години;

Целева група за скрининг на рака на млечната жлеза: 50 до 69 год. възраст.

Целева група за скрининг на рака на дебелото и правото черво: жени и мъже, навършили 50 годишна възраст

Скрининговите изследвания ще се проведат посредством посочените в препоръката Съвета на Европейския съюз (2003/878/ЕО) от 2 декември 2003 година относноскрининга на ракови заболявания, скрининг тестове, които отговарят на изискванията на същата препоръка, а именно:   - цитонамазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка;  - мамографски преглед за рак на млечната жлеза при жени на всеки 2 години;  - анализ за скрита кръв във фекалиите за рак на дебелото черво и ректума;  Скрининговите прегледи ще се заплащат от бюджета на проекта по цени по НРД.

за запазване на час за преглед

регистратура

 telefon30

 0700 12 150

  032 626 150; 0879 626 150

 

ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ТЕСТОВЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
Психологична помощ и лечение при:

 • Депресии
 • Тревожност
 • Стрес
 • Страхови и панически състояния
 • Натрапливости
 • Хипохондрия
 • Хранителни разстройства
 • Булимия
 • Пристъпно преяждане
 • Семейни и брачни консултации
 • Трудности в общуването
 • Житейски кризи
 • Агресия
 • Ревност
 • Самоконтрол
 • Психодиагностика
 • Аутизъм
 • Зависимости
 • Орторексия

 

ЕКИП

Д-р Васил Бутев – кардиолог

Бутев
Д-р Бутев е завършил ВМИ – Пловдив през 1978г. До 1988г. е завеждащ Вътрешно отделение в Момчилград. През 1985г. взима специалност Вътрешни болести. От 1988 до 1990г. е методист и консултант за Източните Родопи. През 1990г. взима специалност Кардиология. Специализирал е кардиология в Медицинска академия – София при акад. Чудомир Рачев и акад. Илия Томов. От 1990 е консултант в Хирургичен блок на I-ва градска болница – гр. Пловдив. Д-р Бутев е бил на специализация по кардиология в Египет, Малта и Испания.

От 2008г. работи като кардиолог в МЦ Хипоталамус.


Д-р Петя Чаталбашева – кардиолог

Chatalbasheva

Д-р Чаталбашева е завършила медицина във Висш медицински институт – Пловдив през 1992г.

Придобити специалности:

 • Вътрешни болести – 2002г.
 • Кардиология – 2006г.
 • Ехокардиография – базисно ниво – 2011г.

Трудов стаж

 • ОРБ – гр. Смолян -БНМП – 1993 – 1995г.
 • ОРБ – гр. Смолян – вътрешно отделение – 1995 – 1997г.
 • УМБАЛ Св. Георги – вътрешно консултативно отделение – 1997 – 2007г.
 • УМБАЛ Св. Георги – отделение по електрокардиостимулация – 1998 – 2011г.

От 2013г. работи като кардиолог в МЦ Хипоталамус.


Д-р Росен Петров – акушер-гинеколог

 Petrov

Д-р Петров извършва амбулаторна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни, дейности по програма „Майчино здравеопазване”, ехография (използват се абдоминален и вагинален трансдюсери), високоспециализирана дейност –Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка

 

От 2008г. работи като акушер – гинеколог в МЦ Хипоталамус


Д-р Анастас Белев – ортопед-травматолог

 Belev-300-225

Д-р Анастас Белев е завършил медицина във ВМИ гр. Пловдив през 1984г. Три години и половина е работил в Работническа болница – гр. Мадан и след това 4 години във ВМИ гр. Пловдив, като ординатор и асистент. От октомври 2009г. е  завеждащ ортопедично отделение в МБАЛ „ Каспела“.

 

Специализирани медицински дейности:

 • Имобилизация на крайници
 • Отстраняване на шини и гипсови превръзки
 • Репозиция при луксация на става
 • Експертиза на работоспособността и документи за ТЕЛК

 

Високоспециализирани медицински дейности:

 • Диагностична и терапевтична пункция на стави

 

От 2013г. работи като ортопед-травматолог в МЦ Хипоталамус


Д-р Елена Иванова – невролог

 Ivamova

Д-р Иванова извършва амбулаторна и домашна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни, високоспециализирана дейност – Доплерова сонография, Дуплекс скенирне на каротидни артерии

 

От 2009г. работи като невролог в МЦ Хипоталамус


Д-р Десислава Йоргова – невролог

 Iorgova

Д-р Йоргова извършва амбулаторна и домашна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни, високоспециализирана дейност – Доплерова сонография, Дуплекс скенирне на каротидни артерии

 

От 2008г. работи като невролог в МЦ Хипоталамус


Д-р Димитър Чолаков – неврохирург

 Cholakov

Д-р Чолаков  извършва амбулаторна консултативна дейност

 

От 2009г. работи като неврохирург в МЦ Хипоталамус


Д-р Йорданка Йовкова – ендокринолог

 iovkova

Д-р Йовкова извършва амбулаторна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни

 

От 2010г. работи като ендокринолог в МЦ Хипоталамус


Д-р Иван Горанов – ревматолог

 Goranov 300-225

Д-р Горанов завършва медицина през 1987 година във ВМИ Пловдив. Работи последователно като участъков терапевт, ординатор Вътрешно отделение, завеждащ Интензивен сектор в ОБ- Пещера. 1992- 1993 ординатор Функционално отделение на Спортен диспансер – Пловдив. От 1993 година работи в МБАЛ Пловдив АД, като от 2006 година е Началник на Ревматологично отделение. Има признати специалности Вътрешни болести от 1993 година и Ревматология от 2000 година.  Член е на Европейската Лига за борба с ревматичните заболявания (EULAR)  и на Eвропейския конгрес за остеопороза и остеоартоза (ECCEO) от 2009 година.

Специализирани медицински дейности:

 • Консултативен преглед на пациенти с дегенеративни,      възпалителни и системни заболявания на съединителната тъкан, остеопороза,      заболявания на гръбначния стълб, васкулити, неясни температурни      състояния.
 • Диспансерно наблюдение на пациенти със системни и      възпалителни заболявания на съединителната тъкан по Приложение № 14
 • Ултразвукова диагностика на стави
 • Ставни манипулации под УЗ контрол
 • Вискосуплиментация на големи стави
 • Локална терапия
 • Издаване на протоколи за лечение с биологични средства (Енбрел, Хумира, Цимзия, Симпони)
 • Експертиза на работоспособността и документи за ТЕЛК

 

От 2013г. работи като ревматолог в МЦ Хипоталамус


Д-р Страшимир Иванов – уролог

 Ivanov

Д-р Иванов завършва медицина през 1968г. във ВМИ – Пловдив.

Има придобити специалности по Урология и Хирургия. пет години работи като уролог в Окръжна болница Бургас.

От 1974г. последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра по болнична хирургия в 3-та хирургия, а от 1980г. главен асистент в Клиника по Урология на ВМИ – Пловдив.

Специализирани медицински дейности:

 • консултативни прегледи
 • диспансерно наблюдение на болни
 • ултразвукова диагностика на коремни органи
 • ултразвукова диагностика на пикочополовата система

 

От 2008г. работи като уролог в МЦ Хипоталамус


Д-р Лидия Абаджиева – нефролог

 Abadjieva

През 1973 г. постъпва на работа в Окръжна болница гр. Кърджали – вътрешно и кардиологично отделение. Работи три години в ТЕЛК – Пловдив. През 1977г. придобива специалност “Вътрешни болести”, а през 1988 и специалност “Бъбречни болести”. От 1981 г. работи като завеждащ поликлинично вътрешно отделение към I-ва поликлиника и завеждащ отделение към II-ра градска болница в гр. Пловдив. От 1988г. до 2000г.  работи като специалист- нефролог към МБАЛ “Св. Пантелеймон”. В момента работи в МЦ Хипоталамус и  ДКЦ VII.

Допълнителна специализация:

От 1989 г. практикува ехография, а от 2002 г. и цветен доплер на коремни органи и доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове. Многократно е провеждала специализации в София и Варна. Преминава курсове за придобиване на дипломи и сертификати за коремна ехография, щитовидна, простатна и млечна жлеза, както и за цветен и power доплер. От 1986 г. се занимава с ДПХ и консервативното и лечение.

Специализирани медицински дейности:

 • консултативни прегледи
 • ултразвукова диагностика на всички коремни органи
 • работи по програма за хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и специализирано лечение на бъбречни анемии

Високоспециализирани медицински дейности:

 • Доплерово ултразвуково изследване на бъбречните съдове (код ВСД 88.75 по НЗОК)

 

          (показателно за хипертония, диабет, бъбречни заболявания и бъбречни анатомични и реновазални аномалии)

 

От 2012г. работи като нефролог в МЦ Хипоталамус


Д-р Диана Божикова – педиатър

 Bojikova 300-225

Д-р Божикова завършва Медицина през 2003 година във Висш медицински университет – гр. Пловдив . В края на  2011 г взема специалност Детски болести. От началото на 2012 г е лекар в Детско отделение към МБАЛ “Свети Мина” гр. Пловдив.

Специализирани медицински дейности:

 • консултативни прегледи
 • диспансерно наблюдение на болни
 • програма “Детско задравеопазване”
 • ултразвукова диагностика на коремни органи

 

От 2013г. работи като педиатър в МЦ Хипоталамус


Д-р Димчо Аргиров – хирург

 Argirov

Д-р Аргиров извършва амбулаторна консултативна дейност

 

 От 2010г. работи като хирург в МЦ Хипоталамус

Д-р Дора Милева – Томова – очни болести

 Mileva 300-225

Д-р Милева извършва амбулаторна консултативна дейност, диспансерно наблюдение на болни

От 2011г. работи като очен лекар в МЦ Хипоталамус

Д-р Любка Александрова – УНГ

 Aleksandrova

Д-р Александрова извършва амбулаторна консултативна дейност

 

От 2011г. работи като УНГ в МЦ Хипоталамус

Д-р Уляна Андреева – психиатър

 andreeva

Д-р Андреева извършва амбулаторна консултативна дейност

От 2012г. работи като психиатър в МЦ Хипоталамус


Антоанета Драганова – психолог

 Draganova

Психолог Драганова извършва

Психологична помощ и лечение на:

 • Депресии
 • Тревожност
 • Стрес
 • Страхови и панически състояния
 • Натрапливости
 • Хипохондрия
 • Хранителни разстройства – анорексия невроза
 • Булимия
 • Пристъпно преяждане
 • Семейни и брачни консултации
 • Трудности в общуването
 • Житейски кризи
 • Агресия
 • Ревност
 • Самоконтрол
 • Психодиагностика
 • Аутизъм
 • Зависимости
 • Орторексия
 • Минесота – тест (MMPI – Minesota Multiphasic Personality Inventory)
От 2012г. работи като психолог в МЦ Хипоталамус

 

РАБОТНИ ГРАФИЦИ

Д-р Васил Бутев – кардиолог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
- 08:00 – 11:00 14:30 – 18:30 14:30 – 18:30 14:30 – 18:30 14:30 – 18:30

Д-р Петя Чаталбашева – кардиолог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
13:30 – 18:30 - 08:00 – 13:00 08:00 – 13:00 08:00 – 13:00 08:00 – 13:00

Д-р Росен Петров – акушер-гинеколог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30 - 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30

Д-р Анастас Белев – ортопед-травматолог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
14:30 – 18:30 14:30 – 18:30 - - -

Д-р Елена Иванова – невролог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
 15:30 – 18:30 09:00 – 12:00 15:30 – 18:30 09:00 – 12:00 - -

Д-р Десислава Йоргова – невролог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
- 14:30 – 18:00 - 14:30 – 18:00 - -

Д-р Димитър Чолаков – неврохирург

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
- 15:30 – 19:00 - 15:30 – 19:00 - -

Д-р Йорданка Йовкова – ендокринолог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
13:00 – 16:30 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30 09:00 – 12:00 13:00 – 16:30 09:00 – 12:00

Д-р Иван Горанов – ревматолог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
14:00 – 18:30 14:00 – 18:30 14:00 – 18:30 14:00 – 18:30 - -

Д-р Страшимир Иванов – уролог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
- 14:00 – 16:30 09:00 – 13:00 14:00 – 16:30 - -

Д-р Лидия Абаджиева – нефролог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
- 14:00 – 19:00 - - 14:00 – 19:00 14:00 – 19:00

Д-р Диана Божикова – педиатър

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
08:00 – 13:00 - 08:00 – 13:00 - 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00

Д-р Димчо Аргиров – хирург

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
14:00 – 18:00 - - 14:00 – 18:00 - -

Д-р Дора Милева – Томова – очно болести

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
- 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 08:00 – 12:00 - -

Д-р Любка Александрова – УНГ

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
08:30 – 10:00 09:30 – 11:30 - 09:30 – 11:30 - -

Д-р Уляна Андреева – психиатър

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
14:00 – 17:00 - - 14:00 – 17:00 - -

Антония Драганова – психолог

понеделник
 вторник
 сряда
 четвъртък
 петък
четни дати
 петък
нечетни дати
09:00 – 13:00 - 09:00 – 13:00 - 09:00 – 13:00 09:00 – 13:00

 

ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ

В МЦ Хипоталамус работи ДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ за неотложна медицинска помощ.
Кабинетът предоставя 24 часово медицинско обслужване на гражданите и гостите на град Пловдив, както и на жителите от близките населени места.

ПРЕДЛАГАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

 • Амбулаторни прегледи
 • Домашни прегледи
 • Мъртво проверителство, издаване на “Съобщение за смърт”
 • Издаване на “Разрешително за кремация
 • Манипулации
 • ЕКГ
 • Венозна инжекция
 • Мускулна инжекция
 • Подкожна инжекция
 • Вземане на биологичен материал
 • Епикутанна проба
 • Инсталиране на медикаменти през катетър, сонда, дренаж
 • Предна тампонада на носа
 • Екстракция на чуждо тяло от слухов проход
 • Въвеждане на уретрален катетър
 • Промивка на уретрален катетър
 • Промивка на рана
 • Превръзка на рана
 • Първична обработка и превръзка на рана
 • Отстраняване на хирургични материали – хирургични конци, дрен и др.
 • Прилагане на тетаничен анатоксин (ТАП)

 

КОНТАКТИ

Медицински център “Хипоталамус” – mchypothalamus.com

Адрес: гр. Пловдив, ул. “Д-р Рашко Петров” 3 (срещу църквата “Св. Петка”)
Тел.: 0700 12 150; 032 626 150; 032 626 150
Моб. тел.: 0879 626 150
E-mail: info_at_mcHypo.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mchypothalamus.com

Comments are closed.