Многопрофилна болница за активно лечение “Сердика”

November 6, 2019
ЗА НАС

bolnicaSerdikaМногопрофилна болница за активно лечение “Сердика” отвори врати през месец февруари 2011 год. и предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. Нашата мисия е да посрещнем високите изисквания на пациента и да се погрижим за най–ценното – неговото здраве.

Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София /сградата на бившата болница по ендокринология/ е модерен частен медицински комплекс, разполагащ със съвременна апаратура, позволяваща извършването на редица диагностични и терапевтични процедури. Болницата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

МБАЛ “Сердика” има сключен договор с НЗОК за 63 клинични пътеки.

В болницата има следните отделения:

 • Отделение хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия
 • Отделение по анестезия и интензивно лечение
 • Отделение акушерство и гинекология
 • Отделение медицинска онкология
 • Операционен блок
 • Отделение ортопедия и травматология
 • Лаборатория по обща и клинична патология
 • Микробиологична лаборатория
 • Клинична лаборатория

mbalserdika1209_2

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Отделението работи по 26 клинични пътеки, като се извършват пълен обем оперативни интервенции в областта на общата, гръдната и коремна хирургия. Разполага с всички необходими ресурси за диагностика и лечение на заболявания на гърда, стомашно-чревен тракт, перианално пространство. Отделението има възможности за извършване на т. нар. „безкръвни операции”, при които следоперативният период е по-лек за пациента и възстановяването е по–бързо.

Извършва се комплексна профилактика – диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза чрез:

 • Клиничен преглед
 • Ултразвуков преглед
 • Мамограф
 • ТАБ – тънкоиглена аспирационна биопсия
 • COR – биопсия с автоматичен апарат за хистологична биопсия
 • Онкокомитет в екип от специалисти: химиотерапевт, лъчетерапевт, хирург, гинеколог, патологоанатом

Операционният блок е оборудван с апаратура, даваща възможност да бъдат извършвани всички операции по миниинвазивен(безкръвен) метод. При него интервенциите се извършват през много малки отвори (около 1см) с помощта на видео системи. През единия отвор се въвежда специална камера, а през другите – необходимите за работа инструменти. Миниинвазивните (безкръвни) техники се използват широко в хирургията дори и при премахване на туморни и ракови образувания.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Отделение Ортопедия и травматология

Част от структурата на МБАЛ „ Сердика” ЕООД е отделението по ортопедия и травматология. Чрез най–съвременни методи се диагностицират и лекуват заболяванията на опорно-двигателния апарат. Отделението работи по 11 клинични пътеки в областта на ортопедията и травматологията.

Основните дейности са:

 • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
 • Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат
 • Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни
 • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани
 • Сухожилна и мускулна пластика
 • Възстановяване на периферно-нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат
 • Ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави
 • Миниинвазивна хирургия на опорно – двигателния апарат
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ „Сердика” работи по 12 клинични пътеки.

Извършва всички видове диагностични и хирургични интервенции за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи:

 • Диагностичен и терапевтичен кюретаж
 • Отстраняване на миомни възли
 • Хистероскопии
 • Отстраняване на матката
 • Отстраняване на яйчникови кисти
 • Корекции на смъкване на пикочен мехур и матка
 • Операция на извънматочна бременност

Отделението има възможности за извършване на т. нар. „ безкръвни операции”, при които следоперативният период е по-лек за пациента и възстановяването е по–бързо.

Направление патологична бременност
При нас се извършва лечение на пациентки с усложнение на бременността: болки, кървене, повръщане, високо кръвно налягане. Провеждат всички видове диагностична, лечебна, оперативна и профилактична медицинска дейност.

УНГ

В отделението се приемат пациенти за оперативно лечение на оториноларингологичните заболявания: ринохирургия, отохирургия, фонохирургия, пластично-възстановителна хирургия на вродени и придобити дефекти, ендоскопска хирургия на носа, ушите, гърлото, ларинкс и трахея, фониатрия.
Отделението разполага с операционна, оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на хирургично лечение с местна и обща анестезия. Работи по 14 клинични пътеки по договор с НЗОК.

Дейности:

 • Оперативно лечение на слюнчени жлези
 • Аурикулопластика
 • Ринопластика
 • Оперативно лечение на шийни кисти
АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделение анестезия и интензивно лечение е оборудвано и функционира съгласно медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение. Разполага със съвременна дихателна апаратура и мониторна техника за следене на основните жизнени функции по време на анестезия и интензивно лечение. Екипът на отделението прилага съвременни методики на обезболяване – обща, локална, регионална или комбинирана анестезия. Отделението поема и грижата за основните жизнени функции на пациентите в следоперативния период. Обезпечава дейността на хирургичните отделения на болницата, като осигурява 24 часова висококвалифицирана медицинска помощ.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделение Образна диагностика Отделението по образна диагностика е оборудвано със съвременна апаратура. Извършват се: Конвенционални рентгенови изследвания на всички органи и системи Мамография Ултразвукова диагностика Резултатите от изследванията се дават на пациентите същия ден, в рамките на три часа. Екип: Началник отделение: Д–р Маринела Топалова Рентг. лаборант: Вихра Костадинова

ОНКОЛОГИЯ

Отделение „Медицинска онкология” е ново звено в структурата на МБАЛ „Сердика” ЕООД , дейността му е свързана с лечението на солидни злокачествени тумори чрез системно лекарствено лечение, диспансерно наблюдение, проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия. Отделението работи по договор с НЗОК за клинична пътека № 298 и клинични процедури №5, 6 и 7.

ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ:

 • За здравноосигурени лица – направление № 7 за хоспитализация, което се издава oт личния лекар или лекар специалист
 • Ако не сте здравноосигурено лице или нямате направление – заплащате по ценоразписа на болницата, който ще намерите на регистратура
 • Ако имате допълнително здравно осигуряване, информирайте се в ст.5, ет. 4 или на тел. 02 488 9996 какви са условията и предимствата за Вас (вж. по-долу фондовете, с които работим)
 • Ако имате хронични заболявания носете и рецептурна книжка
 • Приемането става от регистратурата, където се регистрират Вашите лични данни, насочват Ви към съответния кабинет, откъдето става приема в отделенията
 • При необходимост всички изследвания – образна диагностика, клинична или микробиологична лаборатория, ще Ви бъдат направени на място в болницата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

 • Самостоятелно настаняване в болнична стая
 • Телевизор
 • Интернет
 • Меню за хранене по избор
 • Индивидуална обслужване в стационар
 • Предпочитан екип от консултанти
 • Придружител

НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ:

 • Необходимите вещи, които ще Ви трябват по време на престоя – пижама, нощница, чехли, кърпи, лични тоалетни принадлежности / четка, паста за зъби, тоалетен сапун,дамски превръзки /.

ХРАНЕНЕ:

 • Храненето в МБАЛ „Сердика” ЕООД се осъществява чрез кетъринг фирма и е съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.

СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА:

 • Свиждания – В МБАЛ „Сердика” можете да посетите свой близък пациент всеки ден от 9,00 до 19,00 часа без ограничение като за целта моля, потърсете съдействие от дежурната сестра в съответното отделение
 • Сведения за здравословното състояние на пациентите се получават от лекуващия лекар от 12.30 – 13.00 ч.

ПРИ ИЗПИСВАНЕ:

 • Получавате 2 броя епикриза
 • Ако имате нужда от болничен лист трябва да представите данните за своите работодатели и лична амбулаторна карта
 • Определят се дати за контролни прегледи.

ДОБРОВОЛНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, С КОИТО РАБОТИ МБАЛ „СЕРДИКА“:

 • ЗОК България Здраве, Дженерали Закрила ЗО, ОЗОФ Доверие, ДОМ – Здраве, ДЗИ-Здравно осигуряване, ДЗИ-Животозастраховане, ЗОК Фи Хелт, ЗОД Булстрад Здраве, ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, ЗОФ Хипократ, Здравноосигурителен институт
УСЛУГИ
Клинична пътека
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците – аденотомия
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145 Нерадикално отстраняване на матката
146 Радикално отстраняване на женски полови органи
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
153.1 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани
184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните тъкани
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости
298 Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 3 дни
* Клинична процедура № 5: Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания
Медицински услуги – Ортопедия и травматология
1 Първичен специализиран преглед
2 Вторичен специализиран преглед
3 Първичен специализиран преглед и ехографска диагностика
4 Домашна визита на специалист
5 Пункция на киста, хематом
6 Поставяне на система
7 Анастезия – с лидокаин за една ампула
8 Малки рани – първична обработка без сутура
9 Малки рани първична сутура до пет лигатури
10 Вторична обработка на рана – превръзка без сутура
11 Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура
12 Големи рани с първична обработка и сутура от 5 до 10 лигатури
13 Отваряне на гнойник- абцес
14 Ставна пункция
15 Имобилизация на предмишница
16 Имобилизация на предмишница – пластмасов гипс
17 Имобилизация – горен крайник
18 Имобилизация – горен крайник пластмасов гипс
19 Превръзка тип „Дезо“
20 „Заглушаване“ гипс шина
21 Шина подбедрица
22 Шина подбедрица -пластмасов гипс
23 Шина – долен крайник
24 Шина – долен крайник – пластмасов гипс
25 Гипсов ботуш
26 Сваляне на гипс
27 Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник
28 Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник
29 Смяна на гипс-горен крайник
30 Смяна на гипс-долен крайник
31 Изследване на костна плътност – остеометрия
Медицински услуги – Хирургия
1 Преглед при хабилитирано лице
2 Преглед при специалист
3 Мамологичен преглед
4 Мамологичен преглед с ехографска диагностика
5 Домашна визита на специалист
6 Обработка на рана без сутура
7 Вторична обработка на рана
8 Малки рани -първична обработка и сутура до 5 лигатури
9 Сваляне на конци и превръзка
10 Отстраняване на чужди тела
11 Инцизия
12 Инцизия с дренаж и допълнителна обработка
13 Диагностична биопсия с хистологичен резултат
14 Ексцизия на мекотъканни образувания
15 Отстраняване на кърлеж-неоперативно
16 Отстраняване на кърлеж-оперативно
17 Пункция на киста, хематом
18 Спиртен компрес с медикамент
19 Частично отстраняване на болен нокът
20 Екстирпация на нокът
21 Противоболкова блокада с лидокаин за една ампула
22 Мускулна инжекция
23 Подкожна инжекция
24 Венозна инжекция
25 Поставяне на система
26 Взимане на уретрален секрет
Медицински услуги – Акушерство и гинекология
1 Гинекологичен преглед
2 Ехография /акушерска и гинекологична/
3 Гинекологичен преглед и УЗД
4 Колпоскопия
5 Колпоскопия с цитонамазка
6 Цитонамазка
7 Влагалищен секрет
8 Поставяне на спирала
9 Сваляне на спирала
10 Мониторен запис на плода
11 Диатермокоагулация
12 Устна консултация
13 Рецепта
14 Измерване на артериално налягане
15 Снимка от ехография
16 Превръзка /сваляне на конци/
17 Мускулна инжекция
18 Подкожна инжекция
19 Венозна инжекция
22 Медицинско удостоверение
23 Пакет Женска консултация
Медицински услуги – Кожни и венерически болести, Диететика и хранене
1 Първичен специализиран преглед
2 Вторичен специализиран преглед
3 Вземане на материал за МБ изследване
4 Съставяне на диета-първичен преглед
5 Съставяне на диета-вторичен преглед
6 Никел момент тест
7 Кюртаж на молуски
8 Химиотерапия /деструкция/ на брадавици, кондиломи /външни/-
9 Терапия при акне и хиперпигментации /цена на процедура/
10 Повърхностен пилинг /химически/
11 Дълбок пилинг /химически
12 Криотерапия с течен азот
13 Електрокоагуация на кожни образувания
Медицински услуги – Ушно – носно – гърлени болести
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 Домашно посещение
4 Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход
5 Промивка на ухо за церумен
6 Инцизия на форункул във външния слухов проход
7 Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П.
8 Продухване на Полицер
9 Вземане на секрет от ушния канал
10 Задна риноскопия
11 Поставяне на медикаменти в носните ходове
12 Предна тампонада при епистаксис
13 Сваляне на тампонада
14 Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия
15 Вземане на носен секрет
16 Намазване на гърлото с медикаменти
17 Вземане на тонзиларен секрет
18 Тампонограма
19 Аудиограма
20 Скарификационна проба
21 Мускулна нжекция
22 Подкожна инжекция
23 Превръзка
24 Измерване на кръвно налягане
25 Инцизия на перитонзиларен абцес
26 Смяна на канюла
27 Репозиция на нос с упойка
28 Екстракция на ушен канал
29 Екстракция на папилом гърло
30 задна тампонада
31 Парацентеза
32 Каутеризация -химична
33 Сваляне на конци
37 Шийни кисти
38 Слюнчени жлези
39 FESS
40 Аурикулопластика
41 Ринопластика
Биопсия
42 Епифаринкс
43 Устна кухина и фаринкс
44 Носна кухна
45 Инцизия на супурирал атером
Медицински услуги – Образна диагностика
1 Рентгенография на череп – фас
2 Рентгенография на череп в странична проекция
3 Рентгенография на лицев череп
4 Рентгенография на черепа-специални центражи/Шулер,Стенверс,Хирц,Резе и др./
5 Рентгенография на селла турцика
6 Рентгенография на носни кости
7 Рентгенография на околоносни кухини
8 Рентгенография на шийни прешлени – фас
9 Рентгенография на шийни прешлени – профил
10 Рентгенография на шийни прешлени по проекция на Колие/ляво или дясно/
11 Рентгенография на торакални прешлени с натоварване- фас или профил
12 Рентгенография на торакални прешлени-фас или профил
13 Рентгенография на лумбални прешлени-лицева проекция
14 Рентгенография на лумбални прешлени в странична проекция
15 Рентгенография на лумбални прешлени с натоварване – фас или профил
16 Рентгенография на сакрум и опашна кост/ лицева или странична проекция/
17 Рентгенография на раменна става -фас или профил
18 Раменна става Y-проекция
19 Рентгенография на хумерусс лакетна става -фас или профил
20 Рентгенография на лакетна става – фас или профил
21 Рентгенография на гривнена става – фас или профил
22 Рентгенография на длан и пръсти – фас или профил
23 Рентгенография на бял дроб и сърце (8х10 inh; 14х17inh)
24 Рентгенография на бял дроб в странична проекция
25 Рентгенография на стернум
26 Рентгенография на ребра
27 Обзорна рентгенография на бъбреци , уретери , пик. мехур
28 Рентгенография на корем в право положение
29 Венозна урография
30 Рентгенография на таз (8х10inh, 14x17inh)
31 Рентгенография на тазобедрена става
32 Рентгенография на тазобедрена става-профил при фрактура
33 Рентгенография на бедрена кост – фас или профил
34 Рентгенография на коленни стави – фас или профил
35 Рентгеногрефия аксиална на колянна става
36 Рентгенография на колянна става в право положение с натоварване
37 Рентгенография на подбедрица – фас или профил
38 Рентгенография на глезен – за всяка проекция
39 Рентгенография на стъпало и пръсти
40 Мамография
41 Хистеросалпингография
Медицински услуги – Детски болести
1 Педиатричен преглед
2 Педиатричен преглед-домашно посещение
3 Детска консултация
4 Устна консултация
Медицински услуги – Вътрешни болести
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 ЕКГ
4 Абдоминална ехография
5 Първичен и преглед и ехография
6 Медицинско удостоверение
Медицински услуги – Клинична лаборатория
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
1 Ca 15-3 – гърда
2 Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас
3 Ca 72-4 – стомах, панкреас
4 Ca 125 -яйчник
5 AFP /алфа фето протеин/
6 PSA total
7 Free PSA+PSA total
8 Free beta hCG
9 CEA /карциноемрионален антиген
10 CYFRA 21-1 – недребнокл. рак на б. Дроб
11 NSE – неврон-специфична енолаза
12 TG-/тиреоглобулин/
13 Calcitonin
ХОРМОНИ
1 TSH
2 свободен Т4
3 свободен Т3
4 А-Тg (ТАТ)
5 А-ТPO (МАТ)
6 TSH-R-Ab
7 LH
8 FSH
9 Пролактин
10 Естрадиол
11 Прогестерон
12 Тестостерон
13 Андростендион
14 17-OH-Прогестерон
15 DHEA-S
16 SHBG
17 STH
18 ACTH
19 Cortisol
20 Cortisol (серум и в 24ч. диуреза)
21 Renin, плазмена ренинова активност
22 Aldosteron
23 Инсулин
24 C-peptide
25 IGF 1 /somatomedinC/
26 Паратхормон
27 Остеокалцин-костен маркер
28 b-cross-laps-костен маркер
29 Инхибин B
30 Anti mulerian hormon
Изследване на урина
1 10 показателя със седимент
2 Седимент
3 Количество белтък
4 Микроалбуминурия
5 Са и Фосфати в 24ч.урина по
Хематология и хемостазеология
1 Кръвна картина 11показателя
2 Диференциално броене на левкоцити
3 Ретикулоцити
4 Морфология на еритроцити
5 СУЕ
6 Протромбиново време
7 АРТТ
8 Време на кървене или съсирване
9 Фибриноген
6 D-dimer
7 Protein C
8 Protein S
9 Antitrombin ІІІ
Клинична химия
1 Глюкоза
2 общ Холестерол
3 Липиден профил /HDL,LDL, ТГ/
4 Триглицериди
5 Урея
6 Креатинин
7 Пикочна киселина
8 Билирубин общ
9 Билирубин директен
10 Общ белтък
11 Албумин
12 Креатинов клирънс
13 Homocystein
14 АсАТ
15 АлАт
16 gGTP
17 АФ /алкална фосфатаза/
18 CPK/креатинфосфокиназа/
19 LDH/лактатдехидрогеназа/
20 Алфа амилаза серумна
21 Панкреатична амилаза в изпражнение
22 Липаза
23 Калий
24 Натрий
25 Хлориди
26 Йонизиран калций
27 общ калций
28 Магнезий
29 неограничени фосфати
30 Желязо
31 ЖСК
32 мед
33 цинк
Серология
1 HIV ½ Ат (спин)
2 HbsAg/австралийски антиген/
3 Syphilis test/Васерман/
4 Anti Hbc Ab
5 Хепатит С
6 Хепатит А
7 Херпес симплекс
8 Rubella Ig G
9 Rubella Ig M
10 Chlamydia trachomatis Ig G
11 Chlamydia trachomatis Ig А
12 Chlamydia trachomatis -директен
13 Chlamydia preumonia+ trachomatis
14 Helicobacter pylori -директен тест
15 Helicobacter pylori IgG Ab CLIA
16 Toxoplasma gondii Ig G Ab ECLIA
17 Toxoplasma gondii Ig M Ab
18 Мононуклеоза
19 CMV Ig G Ab
20 Mucobacterium tuberculosis Ab
Специфични протеини и цитокини
1 HbA1C-гликиран хемоглобин
2 Имуноглобулини Ig М
3 Имуноглобулини Ig G
4 Имуноглобулини Ig A
5 общ Имуноглобулини Ig E
6 C3 Комплемент
7 C4 Комплемент
8 CRP (C-реактивен протеин)
9 CRP (високо чувствителен)
10 Трансферин
11 Феритин
12 AST-антистрептолизинов титър
13 RF-ревматоиден фактор
14 ECP-Еозонофилен катионен протеин
15 IL-6-интерлевкин 6
16 бета 2 микроглобулин
Витамини
1 Вит.В12
2 Фолиева киселина
3 Вит.D /1.25 OH2-D3/
4 Вит.D /25 OH-D3/
Паразитология
1 Чревни паразити
2 Ехинококоза IgG Ab /ELISA/
3 Trichinelosis /ELISA+PПХА/
Други
1 Кръвна група /АВО/ с Rh-фактор
2 Еднократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж
3 Тест за непоносимост -93 храни
4 Имуно тест за окултна кръв
5 Тежки метали /Pb, Hg,Cd, Mn/ всеки по
6 Наркотици в урината
7 Спермограма с морфология
Медицински услуги – Ендокринология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
Медицински услуги – Кардиология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 ЕКГ
Медицински услуги – Ревматология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 Домашна визитация
4 Ставна пункция
5 Инжекция (муслулна/венозна/подкожна)
6 Поставяне на система
Медицински услуги – Медицинска онкология
1 Първичен преглед
2 Вторичен преглед
3 Домашна визитация
4 Плеврална пункция
5 Инжекция (муслулна/венозна/подкожна)
6 Кратка инфузия с цитостатик до 2 часа
7 Абдоминална пункция
8 Продължителна инфузия с цитостатик от 2 до 4 часа / повече от 4 часа
9 Осигуряване на болничен престой
Медицински услуги – Алергология
Преглед с тестуване за мед. чувствителност
Високо специализирани медицински услуги – Ендоскопски изследвания
1 Фиброгастроскопия със/без анестезия
2 Фиброколоноскопия със/без анестезия
Други услуги:
1 Осигуряване на легло за придружител по време на болничния престой
2 Настаняване в самостоятелна стая
3 Болничен престой с включено медицинско обслужване и храна
4 Болничен транспорт
5 Издаване на медицинско удостоверение
ГАЛЕРИЯ

mbalserdika1209_2mbalserdika7640mbalserdika1209_1mbalserdika55mbalserdika4mbalserdika_slide7mbalserdika_slide6mbalserdika_slide5mbalserdika_slide4mbalserdika_slide3mbalserdika_slide2
КОНТАКТИ

Многопрофилна болница за активно лечение “Сердика” – mbalserdika.com

Адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев” № 6 /бивша болница по ендокринология/
Тел.: 02 488 99 99;
Моб. тел.: 0882 157 399
E-mail: info_at_mbalserdika.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbalserdika.com

Comments are closed.