Многопрофилна болница за активно лечение – Варна

July 25, 2014
ЗА НАС

EVERМногопрофилна болница за активно лечение – Варна, е лечебно заведение, оказващо квалифицирана и специализирана медицинска помощ въз основа на дългогодишния опит и традиции и наличието на съвременна материална база.

В съответствие със сключения договор с РЗОК болничната база е отворена за всички здравноосигурени лица, като работи по сто петдесет и две клинични пътеки.

Болницата има договор с единадесет Доброволни застрахователни компании. МБАЛ – Варна приема за лечение и нездравноосигурени лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от Началник Военномедицинска академия – София.

Многопрофилна болница за активно лечение – Варна е единственото лечебно заведение в България извършващо диагностика и лечение на водолазните заболявания. Тя е междуобластен център за Североизточна и Източна България по токсикология, термична травма и пластична хирургия.

Болницата разполага с модерна материално-техническа база, изградена в съответствие с всички действащи в страната хигиенно-санитарни норми и изисквания за такова лечебно заведение.

Многопрофилната болница за активно лечение – Варна оказва квалифицирана и специализирана медицинска помощ въз основа на дългогодишния опит и традиции, както и наличието на съвременна материална база. В болницата се предлага медицинска помощ от високо квалифицирани специалисти по всички специалности.

OБОРУДВАНЕ

Болницата разполага с хипербарен център, Доплеров и ЕМГ апарат за диагностика на неврологични заболявания, триизмерен ехографски апарат, кардиоехограф, ултразвуков нож за резекция на паренхимни органи, нова модерна физиотерапевтична техника за лечение на неврологични, гинекологични, кожни и заболявания на опорно – двигателния апарат.

Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за лабораторна диагностика. Извършва хематологични, биохимични, хемостазни и имунологични изследвания, хормони, туморни, сърдечни маркери, кръвно-газов и уринен анализ.

ЕКИП

В клиниките и отделенията на базата се оказва качествена болнична, диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ съобразно стандартите на добрата медицинска практика.

Настоящият началник на Многопрофилна болница за активно лечение – Варна към Военномедицинска академия – София е полковник доцент д-р Ивайло Въжаров, д.м.

Заместник началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ – Варна е полковник д-р Константин Герганов.

Началници на клиники в МБАЛ – Варна са – полк. доц. Йордан Петев, д.м. и функционален заместник началник по учебнo-научната дейност, полк. доц. Даниел Костов, д.м. и функционален заместник началник на МБАЛ по войсковото медицинско осигуряване на поделенията и изследователска дейност по морска медицина, доц Снежа Златева, д.м., доц. В. Обретенов, д.м. и полк. доц. Пл. Минчев, д.м.

Началници на отделения са – д-р Кулова, д-р Йорданов, д-р М. Йорданова, д-р Й. Заякова, д.м., д-р С. Александров, д-р Ханджиев, д-р Мънков, д-р В. Марков, д-р Белчева, д-р Валентин Милев, д-р М. Станчев, д-р Куцаров, доц. Юличка Събева, д.м., а завеждащ аптека е маг. фарм. Ф. Иванова.

Болницата оказва 24 часова спешна медицинска помощ, осигурена от следните дежурни специалисти: терапевт, хирург, реаниматор и токсиколог. В Приемно-консултативното отделение на болницата работят специалисти от всички клинични специалности.

Военномедицинската експертиза на всички военнослужещи от БА за Североизточна България и освидетелстване на кандидати за водолази от цялата страна се извършва от Централна Военно – Медицинска Комисия гр. Варна към ВМА.

Дългогодишни са традициите на болницата в лечение на чуждестранни граждани.

С признание за качеството на извършваните медицински услуги и цялостната й дейност, при последната акредитация болничната база е оценена с отлична оценка – пет звезди за пет години.

МБАЛ – Варна развива и научно – изследователска дейност. Лекари от болницата участват със собствени разработки в редица проекти, конференции и симпозиуми.

В МБАЛ – Варна към ВМА работят 9 /девет/ хабилитирани лица – професори и доценти, които с професионалното си отношение и знания допринасят за академичната атмосфера на лечебното заведение.

ОТДЕЛЕНИЯ

Многопрофилна болница за активно лечение – Варна е база за специализация на магистри лекари по 10 /десет/ медицински специалности, както следва :

  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Вътрешни болести
  • Гастроентерология
  • Кардиология
  • Клинична лаборатория
  • Клинична токсикология
  • Ортопедия и травматология
  • Пластично – възстановителна и естетична хирургия
  • Пневмология и фтизиатрия
  • Хирургия

През своята 65 годишна история Многопрофилна болница за активно лечение – Варна към Военномедицинска академия се утвърждава като водеща здравна институция, която държи на професионализма, отговорността, човещината и справедливостта.

КОНТАКТИ

Многопрофилна болница за активно лечение – Варна – www.vma.bg

Адрес: гр. Варна, ул. Христо Смирненски 3
Тел.: 052 38 62 10
Факс: 052 30 26 50
E-mail: mbal_varna@ vma.bg

Текст и изображения: www.vma.bg

Comments are closed.