Многопрофилна болница за активно лечение „Събо Николов“ – Панагюрище

September 4, 2014
ЗА НАС

panaСлед освобождаването на България от Османско робство идеята за постройка на болницата в гр. Панагюрище е дадена на дружеството „Св.Панталеймон“ в града през 1884 год.

Сумата за целта е била събирана от будното и патриотично гражданство, но тя стигнала само за изграждането на основите, стените и покрива на сградата.За довършването на болницата са били необходими много средства и затова гражданите решили през 1886 година да подарят започнатата постройка и прилежащо дворно място на държавата, която отсвоя страна се задължавала да завърши строежа на започнатата болнична сграда.

През 1890 година болничната сграда била съборена до основи и със същите материали и с доставени още такива от държавата е била построена Панагюрската болница, състояща се от десет стаи и започнала да функционира през месец юни 1892 година, като Държавна болница с двадесет легла. Понеже много от удобствата и условията за нормално функциониране на болницата са липсвали, а и леглата са били недостатъчни то през 1897 към първата болнична болнична сграда е било построено още едно южно крило със шест стаи на горния етаж и шест стаи на долния етаж както и баня на същия етаж.От тогава до 1922 година болницата се е завеждала от околийски лекар. След това околийската здравна служба се отделя от болницата, като за последната е назначен специален лекар за управител, а от 1 юли 1932 година околийската здравна служба и болницата се обединяват и болницата се завежда от околийски лекар. Болничната сграда се е състояла от 25 стаи, като за болнично отделение са ползвани 5 стаи, 3 стаи за болни с различно заболяване и две стаи за заразно болни. При епидемични случаи и други стаи са преорганизирани за инфекциозно отделение. По онова време са върлували много заразни болести като петнист тиф, коремен тиф, туберкулоза, малария, скарлатина, дизинтерия, дифтерит и др. Тогава болницата е служела изключително като изолатор за болните от заразни болести. През това време в болницата са лекувани средно годишно около 230 болни. Болничното лечение е било много скъпо. Поради това, че населението е било много бедно, една част от болните са били преглеждани и лекувани безплатно или с намалена такса, на малка част от болните се осигурявало лечение от фонда, а друга част, които са били по-заможни сами са заплащали лечението си. До 1984 година в болницата е съществувала кутия за доброволни дарения от болните и събраните пари се използвали за нуждите на болницата от инвентар, инструментариум и т.н.

През 1971 година в гр. Панагюррище започва строителството на нова модерна и съоръжена с най-нова и съвременна медицинска апаратура Районна болница. Първия етап от строителството на болницата е завършен през април 1979 година, а започва да функционира от 2 май 1979 година. Официалното откриване става на 7 септември 1979 година, когато се честват 95 години от полагането на първия основен камък за строителството на болницата в Панагюрище.

Новата болница е застроена на площ от 1,400 кв.м. на 8 етажа в светли и слънчеви стаи, обзаведена е с най-нова и съвременна медицинска апаратура и техника. Разкрити са следните отделения: Детско, акушеро-гинекологично, хирургично, нервно отделение, Клинична лаборатория и рентген.

Общинската болница обслужва населението от града и Панагюрския район – селата Баня, Бъта, Левски, Елшица, Оборище, Поибрене, Попинци и Панагюрски колонии, както и стрелченската селищна система, включваща гр. Стрелча и селата – Смилец, Блатница и Свобода.

През периода 1988-1993 година настъпват следните промени в структурата на Общинска болница – Панагюрище: закриват се профилакториума в с. Баня и тубдиспансера „Красен“, Стоматологичното отделение се обособява в Общинска стоматологична поликлиника. Първата медицинска помощ се отделя от болницата през 1994 година и преминава на подчинение към МНЗ и на Центъра за спешна медицинска помощ – Пазарджик.

За периода на експертизата 1989 – 1993 година, Общинска болница – Панагюрище е подчинена на МЗ и Районния център по здравеопазване – Пазарджик и не променя предмета на своята дейност. Главната цел остава подобряване на медико- социалната ефективност на здравеопазването.

През 1990-1991 година в болницата са построени следните здравни обекти: Звено за функционална диагностика и физиотерапия.

В началото на 1993 година се обособяват звена за интензивни грижи във вътрешно и неврологично отделение за лечение на болни от сърдечно-съдови и мозъчно – съдови заболявания. Създава се секторр за функционална диагностика. Съсредоточава се уникална диагностична апаратура:електроенцефалограф, доплеров сонограф, комбиниран ехограф, комбиниран ехограф с доплер с абдоминален трансдюсер за малки части и съдов трансдюсер, холтер, електрокардиографи /1,3 и 6 канални/ за конвенционална и велоергометрия, цистоскопи. В стаите за интензивни грижи се оборудва инсталация за централно подаване на медицински газове / кислород /, прикреватни монитори за следене жизненоважни функции на човешкия организъм, апарат за командно дишане, дефибрилатори, временен пейсмейкър. За клиничната лаборатория е закупен апарат за алкалнокиселинно равновесие, брояч на кръвни клетки, малък биохимичен анализатор, а за операционната са закупени: анестезиологични апарати и базов сет за ендоскопска хирургия.

Експертизата на документалните материали на Общинска болница – Панагюрище е десета поред и обхваща периода 1989 – 1993 година. За пръв път се комплектуват документи на отделенията.

Силни страни

Сравнително добра материална база, с възможност за увеличаване на броя преминали болни; собствени Микробиологична, Клинична и Патохистологична лаборатории. Висококвалифициран персонал и съобразени със стандартните условия за труд; високо качество на предлаганата медицинска помощ; подобрени финансови показатели; Конкурентна ценова политика при платените услуги; увеличен брой Клинични пътеки, по които работи лечебното заведение; развите и утвърждаване на собствен медицински център, което скъсява времето за оказване на болнична и извънболнична помощ, както и координация при оказването им; усъвършенстване на качеството и обема медицинска помощ, в съответствие с изискванията на пациентите и медицинските стандарти

Цели и мисия

Основната цел на дружеството е да разшири и утвърди позициите си в сферата на медицинските стандарти, чрез безкомпромисно качество на медицинските услуги, придружено с лично отношение и персонално внимание към всеки един пациент.

Нашата кауза е:

- Да помогнем на всеки, потърсил помощ при нас;

- Да предложим задълбочен и индивидуализиран подход към заболяването на всеки пациент;

- Да практикуваме истински хуманна медицина като лекуваме пациентите, спазвайки стриктно техните човешки права – правото на достъп до качествена медицинска помощ; правото на информация за заболяването и възможните методи на лечение, поднесена на достъпен за пациента език; правото на конфиденциалност.

Мисията на МБАЛ „Събо Николов“ ООД се състои в пълноценно задоволяване на нарастващите изисквания на пациентите с висококачествено, своевременно и съобразено с медицинските стандарти лечение.

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структурата на лечебното заведение отговаря на Закона за лечебните  заведения и Наредба №29 от 23.11.1999г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ  и включва:

 1. Стационарен блок , включващ отделенията :
 • Детско отделение;
 • Акушеро-гинекологично отделение;
 • Вътрешно отделение;
 • Неврологично отделение;
 • Отделение по рехабилитация и физикална терапия;
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
 • Хирургично отделение.
 1. Медико-диагостични звена включващи:
 • Клинична лаборатория;
 • Отделение по образна диагностика.
 1. Болнична аптека;
 2. Административно-стопански блок;
 3. Помощно-обслужващи звена.

Ръководството на дружеството се осъществява от Управител ,който в своята дейност се подпомага от зам.управител по икономическите дейности,главен счетоводител и главна медицинска сестра.

Към настоящият момент болницата разполага с разрешение за следните дейности:

 1. Детско отделение
 2. Отделение по Акушерство и гинекология
 3. Отделение по Вътрешни болести
 4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 5. Отделбение по неврология
 6. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
 7. Хирургично отделение

Към болницата са обособени и:

Отделение по образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Патохистологична лаборатория, Отделение за долекуване и продължително лечение, Помощни звена и сгради „Медицински център – Панагюрище“ ЕООД – лекарски кабинети с функционална доболнична помощ.

ГАЛЕРИЯ

img_8342img_8341img_8339img_8336img_8338img_8337
КОНТАКТИ

Многопрофилна болница за активно лечение „Събо Николов“ – Панагюрище – mbal-pan.com

Адрес: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски 100
Тел.: 0357 6 23 72

Текст и изображения: mbal-pan.com

Comments are closed.