Проф. д-р Васил Христов Каракостов – Неврохирург София

October 19, 2021
БИОГРАФИЯ
logo

Роден на 04 10 1958г. в гр. Смолян. Средно образование завършва. в Политехническа Гимназия с преподаване на английски и немски език “Васил Левски“.

Завършва медицина  в МУ гр. Пловдив

След придобиване на специалност, през 1986г. е назначен е за асистент в Клиниката по неврохирургия на МУ гр. София.

 

Специализира:

-  “Евокирани мозъчни потенциали” под ръководството на проф. Vinko Dolenc.

-  „Стереотаксична и функционална неврохирургия“ в Швейцария

През 2004г., защитава дисертация на тема: “Стереотаксични интервенции при мозъчни процеси”.

През 2006 е избран за „Доцент по гръбначна неврохирургия” в МУ София.

Завършва специализация по гръбначна и гръбначномозъчна минималноинвазивна и микро-неврохирургия “Spinal Microsurgery 1-10” при Prof. Michael Mayer – Мюнхен.

Има многократни специализации в Цюрих, Берн, Залцбург, Брюксел, Лайден, Филаделфия и Чикаго.

Избран е за лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна асоциация „АОSPINE”

„АОSPIN-Europ” му присъжда през 2010г. и 2013г. – „Платинен статус” – за гръбначна хирургия.

Професионални интереси:

Минимално инвазивна неврохирургия

Гръбначна и гръбнчномозъчна микроневрохирургия

Стереотаксична неврохирургия

Ендоскопска неврохиругия

В момента :

Проф. Каракостов е Началник Клиника по Неврохирургия на Университетска болница „Свети Иван Рилски“ – София и Ръководител Катедра неврохирургия в Медицински Университет– София. Национален консултант по неврохирургия. Председател на борда по неврохирургия при БЛС. Член на редакционната колегия на списание ”Българска неврохирургия”.

Приемно време;

9.15 – 11.00, от понеделник до четвъртък включително

Телефони за записване; 029523725 / 0888221145

ДЕЙНОСТ
Д-р Васил Каракостов осъществява съвременно хирургично лечение на:
- мозъчни и гръбначно-мозъчни тумори;
- дегенеративни гръбначни заболявания (дискови хернии, стенози, листези и сколиози);
- остеопоротични фрактури – вертебропластика и кифопластика;
- хирургично лечение на хронична болка, вкл. тригеминална невралгия;
- гръбначни и черепно-мозъчни травми.
ГАЛЕРИЯ
1articlecats_1112401964neurology
КОНТАКТИ
Проф. д-р Васил Христов Каракостов – неврохирург

Адрес: гр. София бул. Иван Гешов №15, УМБАЛ Св. Иван Рилски
Моб. тел.: 0898 551 245
Е-mail: karakostov.vasil@gmail.com


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.