Регресивна Терапия – какво е това и кога имаме нужда от Терапевт по Регресивна терапия?

April 2, 2020

Регресивната Терапия е Кралицата на Терапията

Регресия е дума, която е противоположна на Прогресия и в случа означава Връщане назад във времето.

В сесията се връщаме назад във времето, за да открием това, което “тогава” се е случило, което “тук и сега” ни пречи да бъдем оптимално себе си.

 

Клиентът е в Елептично съзнание, тоест работи се както със съзнанието така и с подсъзнанието. Случки, събития, емоции, които “тогава” са били шокиращи, несмилаеми за човека, често се “складират” в подсъзнанието, за да позволи на човека да продължи ежедневното си съществуване. В по-спокоен момент част от складираното се извежда на повърхността (съзнанието), за да бъде преработено. Често се случва така, че “складираните” ситуации, емоции, заключения, утвърждения остават в подсъзнанието, от където подходящо и неподходящо се включват в реакциите на човека както и в неговата перцепция за заобикалящия го свят. Всички Вие освен, че познавате израза: “ох, несъзнателно реагирах” то и ежедневно сте свидетел на такива неосъзнати реакции.

Колко назад във времето може да се върне клиентът?

 

Толкова, колкото е необходимо. Често се оказва, че това, което се е случила “там и тогава” преминава границата на сегашния живот и клиентът влиза в ситуация, която е много, много стара.

 

Със сигурност всеки познава чувството, че:

 • място, което посещава за първи път му е добре познато;
 • човек, който сега среща, сякаш познава цял живот;
 • знае, какво ще се случи в конкретна ситуация;
 • познава отлично информация, която среща за първи път.

Регресивната терапия може да се нарече буквално Пътуване в минали животи / Прераждания

Преживяванията по този път са най-интимните, най-съкровените, най-поразяващите и най-възстановяващите целостта на подложилия се на терапия.

Регресията ни помага да съберем в единство и пълнота Себе си в Настоящето.

Регресивната Терапия разкрива какво е призванието ни в моментното прераждане, освобождавайки истинската ни същност и дарби в настоящето.

Регресивната терапия помага за:

 • при Травми;
 • преодоляване на психични разстройства – страхове, фобии, несигурност, депресии, обсесивни мисли и действия и др.;
 • разрешаване на междуличностни проблеми;
 • откриване на ясни решения и правилни стратегии;
 • освобождаване от зависимости – наркотици, алкохол, лекарства и т.н.;
 • превъзмогване на безсилие, физически оплаквания, сексуални и хранителни проблеми, и др.;
 • оттърсване от пагубни убеждения, блокажи и емоционални дисбаланси – Постулати на Характера
 • възстановяване на личната енергия, посока и цел в живота;

Спектърът на приложение на Регресивната терапия покрива всички терени на живота. Разбира се, че и този вид терапия не е Панацея.

Регресивната Терапия много ограничено / почти невъзможно може да се прилага при психиатрични заболявания като – Шизофрения, Циклофрения, Психоза и т.н. Не може да бъде прилага при хора с мозъчни увреждания, Епилепсия, Деменция, Паркинсон. Друго ограничение е интелектуалния дефицит. Потенциалният клиент, който посещава кабинета на регресивен терапевт е поне средно статистически интелигентен.

Дипломираният Регресивен терапевт е особено нужен и полезен днес – безспорно 

 

Регресивен терапевт - Регресивна терапия - Обучение

 

Бъди част от Тригодишния курс за придобиване на Професионална квалификация като Регресивен и Реинкарнационен Терапевт! 

 

Дипломата гарантира правото за упражняване на свободна практика в Европа и Света. Записването за Учебната 2020/21 година е открито! Селекцията на кандидатите се извършва посредством интервю.

Заповядай на 0877 019 669 за повече информация и насрочване на интервю!

 

Обучението по Регресивна терапия се организира и реализира от Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапияwww.irrt.bg

 

Дипломата осигурява възможност за членство в Международния съюз за Регресивни и Реинкарнационни Терапевти – EARTH – Association of Regression Therapy и участие в Международни конгреси и конференции.

Обучението за Регресивни и Реинкарнационни Терапевти се води от Силвия Петкова – основоположник на Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапия в България. 

На сайта на института под бутон “Преподаватели” има информация за професионалната ѝ квалификация, както и на чуждестранните Гости-лектори.

В Института за Регресивна Терапия в София можете да вземете участие в Уъркшопове с изключително интересно и полезно съдържание. За участие в тях не е необходимо да бъдете курсист в Института.

Кога Регресивната терапия е ефективна? 

Изключително важно е да се доверяваме на дипломирани Регресивни терапевти, защото те преминават през квалифицирано и специализирано тригодишно обучение.

Тези терапевти преминават и през задължителен цикъл на “работа върху себе си”, което ние наричаме “личен процес”, за да се освободят от всичко онова, което може да им попречи да бъдат отлични специалисти. Именно и тази част от обучението е най-привлекателната (твърдение потвърдено от анкета измежду курсистите).

Единствено те могат да реализират пълноценна и резултатна Регресивна терапия.

Какво се изучава през тези ТРИ години виж в Програмата на обучението за Терапевт по Регресивната Терапия!

Comments are closed.