Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Попов Дент“ – Варна

January 31, 2022
ЗА НАС

SMDLPopovdent220x110Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Поповдент“ произвежда зъбни протези, терапевтични апарати и др. такива, свъзани със стомотологичното ортопедично лечени, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика. Ние изработваме по различни технологични методи, със специални за това машини и инстроменти, както и от различни за тази цел стоматологични материали (по изикване на „Стандарт по зъботехника”). Дейността на Фирмата се извършва в собствено, лицензирано по „Закона за лечебните заведения” помещение, отговарящо на изискранията за производво.

Официално Фирмата същесвува от началото но 2000г. и от тогава реално има собсвено лице на пазара, но дейноста й е започнала още в края на 1996г. В началото фирмата предлага 4 вида услуги и тези, а в момента те надвишават 40. Това е резултат от внедряването на нови за Фирмата технологий за производство на зъбни протези и апарати, което е обвързано със закупуването на съвременно техническо оборудване, разширяване на производствените площи, увеличаване броя и квалификацията на кадровия състав, повишаване ефективността и качеството на производството. В началото лабораторията работеше с много огроничен брои стомотологични практики (2 на брой). Днес поръчки се получават и от различни градове на България, което е показателно за възходящото развитие на дейността на Фирмата.

Поради голямото разнообразие на предлаганите продукти. Фирмата разполага и с различни по предназначение и произход машини и материали. Няма фирма в света, която да произвежда и да предлага всичкото това оборудване и консумативи, затова те се доставят от различните производители.

Нашата фирма е подбрала едни от водещите световни марки в денталния бизнес.

 • Remfert – Германия, една от малкото фирми произвеждащи сами продукцията си и покриваща познатото от миналото немско качесво. Предлагат широка гама от прецизни машини и материали за зъботехника.
 • Ivoclar – Лихтенщайн, водеща в света фирма за производсво на стоматологични материали . Основно работим със стоматологичните им порцелани, стоматологичните полимери (фото- , топло- и студенополимеризиращи) и техниката за работо с тях.
 •  Dreve – Германия, производител на силикони, акрелови материали за стоматолията и зъботехниката
 •  VOP, KAVO, W&H, BEGO – водещи фирми в производството но дентална техника и инсроментариум
 •  Bredent – Германия, водеща в света фирма за производсво на стоматологични и зъботехниката материали и апарати.

И др.

Високо качествен дентален продукт, отговарящ на всички стандарти и изисквания, изработен по индивидуалните характеристики и желания на всеки пациент, постоянен сремеж за усъвършенстване на продуктите и специалистите във лабораторията, предлагане на продукти, които се не предлагат масово поради сложността, високия риск и трудоемкостта на производство, достъпен и дълготраен продукт, високоестетичен продукт отговарящ на съвреминните изиквания на потребителя за красива усмивка и висок социален статус.

Нашата цел е: Коректност към пациента и партньора, честност, висока прицизност на продуктите, персонално отношение и индивидуален подход към проблема на всеки пациент.

УСЛУГИ
 • Коренови щифтове
 • Металокерамика
 • Моделноляти протези
 • Термопласт протези
 • Работа върху инпланти
 • Прескерамика
 • Конструкции с циркониев диоксид
 • Фотополимерни конструкции (карбонов скелет)
 • Шини-терапевтични, медикаментозни, спортни
 • Плакови протези
 • Фрезконструкции
КОНТАКТИ

Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Попов Дент“
Адрес: гр. Варна, ул. Константин Величков 21
Тел.: 052 603407
Моб. тел.: 0888 976 933
E-mail: popovdent_vn_at_abv.bg; popovdent_at_gmail.com


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.