Санико Трейд – Трудова медицина София

October 27, 2020
ЗА НАС

UntitledСанико Трейд развива своята дейност на територията на цялата страна. Служба по трудова медицина Санико Трейд разполага с висококвалифицирани специалисти за оценка на риска, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД консултира и подпомага фирмите в тяхната дейност по прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и химичните вещества и смеси с цел опазване здравето и безопасността на работещи и потребители.

„Санико Трейд” ЕООД е дружество, базирано в град София, което развива своята дейност на територията на страната и чужбина. Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи богат опит в оценката на риска, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.
„Санико Трейд” ЕООД е утвърдено и наложено дружество на пазара в този бранш и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори.

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

ДЕЙНОСТИ
  • оценяват условията на труд на работните места на служителите ;
  • консултират и подпомагат работодателя по всички въпроси, свързани с трудовия процес;
  • оценяват риска за работниците на работните места – влияние на химикали и други опасни вещества ;
  • разработват препоръки по нормативни документи ;
  • наблюдават здравословното състояние на служителите ;
  • разработват мерки за отстраняване на риска за здравето на служителите ;
  • обучават длъжностни лица и работници за правилата за опазване на здравето ;
  • периодично организират профилактични медицински прегледи ;
  • Биоциди - Изготвяне на технически досиета и материали за разрешаване пускането на пазара на биоциди съгласно националното законодателство и законодателството на Европейския съюз.
  • Детергенти -Изготвяне на информационни листове за безопасност, информационни фишове за съставките, етикети

 

ГАЛЕРИЯ

132
КОНТАКТИ

Санико Трейд – sanicotrade.com
Адрес: гр. София,  кв. Иван Вазов, бул . Петко Каравелов 62, бл. 18А

Адрес: София, ж.к. „Редута”, ул. „Кутловица” № 11, ап. 8

Моб.тел.: 0888 58 41 70;
Е-mail: sanicotrade@abv.bg

Comments are closed.