СТМ – Плюс ООД – Трудова медицина

September 15, 2020
ЗА НАС

STM220x110Обслужване по трудова медицина. Оценка на риска и програми за минимизиране. Трудово правни консултации за Работодатели. Здравни анализи. Обучения по безопасност и здраве за всички работещи. Обучения по оказване на първа помощ. Организиране и извършване на лабораторни измервания – осветление, микроклимат, шум, вентилация и по електробезопасност – всичко необходимо за Работодателя. Над 20 години успешна работа в полза на нашите клиенти – ние работим съгласно изискванията на GDPR!

 

УСЛУГИ

Ние предлагаме следните услуги :

 Трудова медицина

 • оценка на риска;
 • програма след оценка на риска;
 • здравно наблюдение и анализ на болнични и данни от профилактични прегледи;
 • издаване на изискващите се заключения за пригодност на персонала;
 • всички изискващи се обучения – по безопасности здраве, на КУТ и ГУТ, по първа помощ, други специализирани обучения;
 • обучения на тема инструктажи и въвеждане на всички изисквания за това;
 • оценка на пригодността на работните места;
 • всички изискващи се действия съгласно Закона за хората с увреждания;
 • помощ при организиране на профилактични медицински прегледи;
 • помощ при организиране на предварителни медицински прегледи;
 • допълнителни консултации при проверка от Инспекция по труда по изпълнение на предписанията.

Лаборатория

 • измерване на шум, осветеност, микроклимат, вентилация, електромагнитни вълни;
 • измерване на защитно заземяване и мълниезащита;
 • измерване на импеданс (вътрешен кръг контакти);
 • измерване на дефектно токова защита;
 • измерване с термогрфаска камера висок клас на електротабла и други греещи елементи, откриване на течове;
 • измерване на химични вещества и прах – чрез наши партньори.

Профилактични медицински прегледи

 • интернист с ЕКГ, кръвна захар и урина по 10 показателя – при вас на място;
 • високо специализирана ехографска профилактика на щитовидна жлеза, млечни жлези, простатна жлеза, коремни органи и бъбреци/пикочен мехур;
 • специализиран профилактичен очен преглед с авторефрактометър , с кератометър, офталмоскоп, очен набор и таблица за цветно зрение .

Трудово правни консултации – при необходимост и с адвокат

 • само за работодатели;
 • консултации във връзка с оптимизирането на разходите.
КОНТАТКИ

СТМ – Плюс ООД – trudova-medicina-bg.com

Адрес: гр. София, ул. Крум Кюлявков №15А, Бизнес център – етаж 1, офис 2
Tел: 02 868 05 11,
Моб. тел.: 0888 850 396
Факс: 02 868 05 11
Е-mail: SOFIA_STM@ABV.BG


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: trudova-medicina-bg.com

Comments are closed.