“Център за психично здраве Велико Търново”

October 16, 2013
ЗА НАС

cpzПсихиатричния диспансер със стационар в гр. Велико Търново е разкрит през месец февруари 1952 г. със заповед № 390/20.10.1950 г., във връзка с ПМС № 2658/20.10.1950 г..
Във връзка със заповед № РД 20-46/04.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 215/14.09.2000 г. на Общински съвет гр. Велико Търново, диспансерът е регистриран като търговско дружество с Решение от 28.08.2000 г. по фирмено дело № 1257 на ВТОС с наименованието “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.
С Решение № 1043/19 август 2010 г.на заседание на Великотърновски Общински съвет се променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, като занапред дружеството ще осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Преглед в амбулатория - първичен 15.00
Преглед в амбулатория - вторичен   8.00
Медицински документ, изискващ преглед 15.00
Медицински документ, не изискващ преглед /справка по регистър/   5.00
Психологично изследване на един човек (ЧОД) 30.00
Психологично изследване (ЧОД) за група от минимум 5 човека 20.00
Медицински   документ   (комплексен преглед) за носене на оръжие–5+15 лв.

 

 

20.00

Медицински документ (комплексен преглед) за класифициранаинформация) 5+15 лв. 20.00
Медицински документ (комплексен преглед) за настаняване в Дом за социални грижи- 5+15 лв.  

20.00

За транспорти разходи при домашни посещения за град Велико Търново 10.00

 

За транспортни разходи при домашни  посещение – област Велико Търново 20.00
Медицински документ за чуждестранни лица сключващи граждански брак в Република България  

30.00

Документ за получаване на Българско поданство 54.00
Медицински документ – дубликат   5.00
Мускулна инжекция   5.00
Венозна инжекция   7.00
Вземане на венозна кръв само с нова венепункция   5.00
За издаване на втори екземпляр оригинален документ (изискващ преглед и комплексен преглед)   5.00

 

От   такси   се    освобождават:

I.Лица с психични заболявания водещи се на диспансерен учет, лица с умствена изостаналост и лица за настаняване в:

Дом за възрастни с психични разстройства

Дом за временно настаняване  на бездомни хора над 18 г.

Дом за временно настаняване на сираци над 16 г.

Дом за временно настаняване на сираци завършили СУПЗ

 

II. Служители на „ЦПЗ В. Търново” ЕООД и техните семейства.

III.Ветерани от войната (срещу представяне на съответния документ).

ГАЛЕРИЯ

lcd.alle.bg-fr4d687dab-960-1459-dups-ri-48tafmek4llcd.alle.bg-fr9a4adbea-960-631-dups-ri-najhx3tthylcd.alle.bg-fr97d1f285-960-1459-dups-ri-oefcm3pt0llcd.alle.bg-fr4187b41d-960-631-dups-ri-oymnwet3tllcd.alle.bg-frb62acefb-960-631-dups-ri-kufbhnguo5lcd.alle.bg-frbf85cf65-960-631-dups-ri-binb6k67culcd.alle.bg-fre4adfe46-378-296-dups-ri-dto5ql2360
КОНТАКТИ
“Център за психично здраве Велико Търново” – tcentarpzvt.com

Адрес: гр. Велико Търново, ул.”Бузлуджа” № 1 (район на Стара болница)
Тел.: 062 62 56 97
E-mail: cpzvt@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: tcentarpzvt.com

Comments are closed.