vet-gorna Ветеринарна Клиника - Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица,ул. Янко Боянов 22
Моб. тел.: 0887 558 738
E-mail: Vanq_stanislawowa@ abv.bg

ScreenHunter_13138 Mar. 25 08.18Д-р Албена Кръстева Кирилова - Ветеринар Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш
Моб.тел.: 0887 539 070

vet Ветеринарна Клиника Еклипс
Адрес: гр. Велико Търново, ул.Хан Крум 5
Тел.: 062 604 989

ScreenHunter_30773 Oct. 29 15.58Ветеринарна клиника М-Практис - Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул.Петър Берон 8
Моб.тел.: 0885 468 665; 0886 437 130
E-mail: b.h.mircheva@ gmail.com