avan Ветеринарна клиника "Аванград" 2002 - Панагюрище
Адрес: гр. Панагюрище, ул. Петко Мачев 20
Тел.: 0895 411 911
Моб. тел.: 0357 99180
E-mail: avangard2002@ abv.bg