ScreenHunter_11951 Mar. 18 23.27Ветеринарна клиника "Ветконсулт"
Адрес: гр. Разград, ул. Добровска 21
Тел.: 084 660 329
Моб.тел.: 0887 570 367; 0887 540 895; 0886 433 566
E-mail: vetkonsult@ gmail.com