BioVet220x110 Биовет АД - biovet.com
Адрес: гр.Пещера, ул. “Петър Раков” № 39 
Тел.: 035065634; 035065635;
Моб. тел.: 0887226996; 0889226996
E-mail: biovet_at_biovet.com