ScreenHunter_14679 Feb. 09 15.01Дом за стари хора "Вяра и милосърдие" - Ведрина - старческидом.bg
Адрес: Ведрина
Моб. тел.: 0897 971 447; 0890 519 775
E-mail: dom.vqra@ gmail.com