ScreenHunter_1797 Sep. 24 21.48Дом за долекуване "Св. Св. Константин и Елена" - гр. Велинград Адрес: гр. Велинград, ул. Юндола №27 Моб.тел.: 0888 342 766 E-mail: arpezos-group@ mail.bg