ScreenHunter_5495 Jun. 30 15.55"Център за кожно- венерически заболявания" ЕООД
Адрес: гр. Благоевград, ул. “Братя Миладинови” №21
Тел.: 073 831 553