SOK Санаторно-оздравителният комплекс "Камчия" - sok-kamchia.com
Централен офис в град София
Адрес: гр. София, ул. "Невестина скала" 18, вх. Б, офис 30,
Тел./факс: 02 858 19 28
Е-mail: sokkamchia-sofia@ einet.bg

logo-vita-rama
Лечебен център "Vita Rama" - vitarama.bg
Адрес: гр. Несебър
Моб. тел.: 0886 428 706
Е-mail на info@ vitarama.bg