ScreenHunter_2570 Sep. 30 22.49Оптичен Център "Д-р Евтимов" - Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Атон № 20 А
Тел.: 038 654 661; 038 661 631
Моб.тел.: 0878 540 100
E-mail: optocentre@ hotmail.com