ScreenHunter_24226 Jun. 25 23.46Д-р Людмила Михайловна Григорик - Общопрактикуващ лекар Перник
Адрес: гр. Перник, ул. Брезник 2 каб. 3
Тел.: 076 688 21
Моб.тел.: 0888 363 804

images2 Д-р Милена Димитрова Петрова - Общопрактикуващ лекар Перник
Адрес: гр. Перник, ул. Брезник 2 -бивша Детска Поликлиника
Моб. тел.: 0888 443 772
Тел.: 076 68821/ в.239,в.287

ScreenHunter_24258 Jun. 26 00.25Д-р Параскева Владимирова Тодорова - личен лекар
Адрес: с. Драгичево, ул. Възраждане 75
Моб.тел.: 0888 738 534

ScreenHunter_28995 Sep. 12 08.19 Д-р Василка Генадиева Методиева - Личен лекар Радомир
Адрес: гр. Радомир, ул. Ал. Батемберг 19/2 А
Тел.: 0777 32 65
Моб.тел.: 0888 929 198

DRAMOVA Д-р Марусия Йорданова Драмова - общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Перник, кв. "Христо Смирненски", бл.1
Моб. тел.: 0888 527 847