ScreenHunter_15980 Apr. 23 15.19Д-р Антоанела Георгиева Станева - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с.Копривец, Селска здравна служба
Моб.тел.: 0887 093 763

5 Д-р Иванка Гецова Славова -акушер - гинеколог
Адрес: гр. Русе, ул. "Рига" №35, ет.2, каб. 208
Тел.: 082 50 24 53
Моб. тел.: 0886 536 970
E-mail: ivak_gets@ yahoo.com

ScreenHunter_8236 Jan. 15 18.51Д-р Кънчо Данев Мутафов - Общопрактикуващ лекар Русе
Адрес: гр. Русе, ул. "Борисов" № 36, ет. 3, каб. 22
Моб.тел.: 0895 606 380; 0888 883 529

ScreenHunter_15970 Apr. 23 14.51Д-р Детелин Янев - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с.Смирненски,ул.Преслав 1 А
Моб.тел.: 0887 494 801

ScreenHunter_13156 Mar. 25 13.41Д-р Красимирка Ганчева Рачева - Ботева - Личен лекар Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Борисова № 51
Тел.: 082 512 842
Моб.тел.: 0896 832 908

ScreenHunter_15983 Apr. 23 15.27Д-р Венцислав Кирилов Василев - Личен лекар
Адрес: с.Горно Абланово, Здравна служба
Моб.тел.: 0888 988 309