TODMED Томед ООД - tomed-xray.com
Адрес: гр. София, ул “Казбек” 59 Б, бл. 2
Тел./Факс: 02 869 26 15
Моб. тел.: 0893 920 980
Е-mail: tomed.sofia_at_gmail.com
Виж повече за допълнителни контакти