ScreenHunter_4763 Sep. 28 10.14Д-р Пламен Цветков Георгиев - Специалист по очни болести София/ Офталмологична хирургия - dr-tzvetkov.com
Адрес: гр. София, ул. Враня 111, ет.5
Моб. тел.: 0888 940 822; 0897 610 768

ScreenHunter_6710 Jul. 28 23.39Д-р Иво Дойчинов Дойчинов - Хирург
Адрес: гр. Враца, бул. Втори юни № 64
Моб.тел.: 0887 899 799

315 May. 08 08.02Клинична невропсихология - Д-р Нина Цачева
Адрес: гр. Враца, бул. 2-ри юни 111, ет. 3 (срещу Първа градска поликлиника)
Моб. тел.: 0884 918 448
E-mail: tzacheva@ mail.bg

ScreenHunter_27058 Aug. 17 17.15Д-р Петранка Кирилова Лишковска- Онколог Враца
Адрес: гр. Враца, бул. Втори Юни 68
Моб.тел.: 0887 435 655

ScreenHunter_7981 Oct. 13 14.12 Д-р Борис Цветков Банков - уролог - Враца
Адрес: гр. Враца, бул. Втори Юни 68
Тел.: 092 622 083
Моб. тел.: 0899 283 650

bashliev Д-р Иван Димитров Башлиев - Акушер-гинеколог Козлодуй
Aдрес: гр. Козлодуй, ул. Кирил и Методий 1
Моб. тел.: 0888 912 423
E-mail: ivan_bashliev54@ abv.bg

ScreenHunter_26027 Jul. 27 14.16Д-р Лилия Миткова Митрева - Очни болести Козлодуй
Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 1
Моб.тел.: 0887 471 190

ScreenHunter_25755 Jul. 23 08.26Д-р Димитър Младенов Драганов - Нервни болести Враца
Адрес: гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчв" № 7
Моб.тел.: 0888 307 708

ScreenHunter_25747 Jul. 23 07.51Д-р Христо Симеонов Гигов - Специалист ортопедия и травматология
Адрес: гр. Враца, ул. "Скакля" № 6
Тел.: 092 663 535 / вътр. 104
Моб.тел.: 0888 724 290

ScreenHunter_26373 Jul. 30 13.55Д-р Славейко Савов - Специалист УНГ Мездра
Адрес: гр. Мездра, ул. "Янко Сакъзов" № 33
Моб.тел.: 0899 398 722