images Д-р Първан Кръстева Първанов - Детски болести Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. "22 Септември" № 56
Тел.: 096 32 82 70
Моб. тел.: 0887 169 929

2 Д-р Ивайло Иванов Матодиев - ортопед
Адрес: гр. Монтана, ул. "Цар Борис ІІІ" № 11, каб.209
Моб. тел.: 0888 618 931

640x480_1382103187 Д-р Тодор Борисов Тодоров - Детски хирург Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. "Цар Борис ІІІ" № 11, каб.501
Моб.тел.: 0887 743 094

ScreenHunter_465 Jul. 10 07.57Д-р Светлана Вълева
Адрес: гр. Монтана, бул. Цар Борис III 11, Поликлиника
Тел.: 096 389 335
Моб. тел.: 0887 899 166

ScreenHunter_14119 Apr. 06 16.21Д-р Георги Чакъров - Уролог Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. Цар Борис ІІІ 22
Моб.тел.: 0878 320 198
E-mail: goro1963@ abv.bg

ScreenHunter_14532 Apr. 08 14.02Д-р Виргиния Евденова - Невролог Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4, МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД
Моб.тел.: 0878 933 421

ScreenHunter_24129 Jun. 25 08.29Д-р Лиляна Славчева Мавродиева-Таранчокова - Личен лекар
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. Самуил 1
Тел.: 09744 22 23; 09744 26 28
Моб.тел.: 0887 513 466

ScreenHunter_32191 Dec. 04 07.42Д-р Красимир Каменов – Специалист хирургия – Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 11, каб. 501
Моб.тел.: 0888 719 928

ScreenHunter_5956 Oct. 24 08.22Д-р Миланка Еленкова Станева - Кардиолог Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. "Цар Борис ІІІ" № 11, ет. 3, каб. 308
Моб.тел.: 0887 318 176
Тел.: 096 38 93 52

ScreenHunter_27677 Aug. 26 07.07Д-р Кирил Борисов Събчев - Офталмолог Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. "Васил Левски" № 12, вх. 1, ап. 1
Тел.: 096 370 047
Mоб.тел.: 0887 285 223