logodryamakova
д-р Атанаска Николова Ямакова
Адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Стоилов 14
Моб. тел.: 0888 493 996

ScreenHunter_14024 Jan. 26 09.16Д-р Антон Тодоров - Коремна и Колоректална хирургия - Пловдив - dr-todorov.com
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Кавала” № 20, ет. 8, Център за Амбулаторна хирургия и Проктология
Моб. тел.: 0886 72 72 07
E-mail: dr.anton.todorov.phd@ gmail.com

ScreenHunter_6149 Nov. 26 06.21АИПСМПОРЛ Д-р Бойко Димов- уши, нос, гърло Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. В.Априлов 9
Тел.: 032 642 860
Моб.тел.: 0887 602 570

ScreenHunter_8220 Oct. 14 15.10Амалиеви - специализиран АГ кабинет - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив ул. Кукуш №20, ет. 1
Тел.: 032 673 185; 032 265 808
Тел. за записване: 0886 507 075
Моб. тел.: 0887 857 308 (Д-р Илия Амалиев); 0888 641 846 (Д-р Георги Амалиев)

0
"Д-р Дарина Ангелова" - Спец. диетолог
Моб. тел.: 0889 843 005

head Д-р Александър Плачков - Хирург
Адрес: гр. Пловдив, бул.Никола Вапцаров 23А
Моб. тел.: 0886 63 16 50

ScreenHunter_2793 Sep. 16 18.26Доц. Д-р Спас Консулов д.м. - уши, нос, гърло - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски №82
Моб. тел.: 0888 204 323
E-mail: stkonsulov@ gmail.com

ScreenHunter_17128 May. 03 16.45Д-р Любов Чочкова - Детски кардиолог и ревматолог Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Георги Тертер №19
Моб.тел.: 0898 994 199
E-mail: lbukova@ yahoo.com

VISIONEXPRESS Оптики "Vision Express" - visionexpress-bg.com
Централен офис
Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 30
Тел.: 02 869 00 71
E-mail: info@visionexpress-bg.com

ScreenHunter_25229 Jul. 20 06.25Д-р Данаил Николов- Невролог Асеновград
Адрес: гр. Асеновград , ул. Александър Стамболийски 28 , МЦ I Асеновград , ет. 3, каб. 8
Моб.тел.: 0887 532 017
E-mail: danykolov@ abv.bg