335_2 Д-р Латинка Младенова Георгиева - Детски болести Разград
Адрес: гр. Разград ул. Марица №7 ет. 1
Моб. тел.: 0887 285 946

ScreenHunter_28973 Sep. 11 17.33Д-р Петър Вълканов - Психиатър Разград
Адрес: гр.Разград, ул. 28 Януари 30
Тел.: 084 626 711
Моб.тел.: 0897 987 226; 0878 598 897; 0887 828 566
Е-mail: petarvalkanov@ abv.bg

ScreenHunter_25699 Jul. 23 06.24Д-р Ганка Дескова - Нервни болести Разград
Адрес: гр. Разград, ул. "Васил Левски" № 1 (ДКЦ I - Разград), каб. 36А
Моб.тел.: 0898 236 266

ScreenHunter_29526 Sep. 24 22.56 Д-р Пепа Владимирова Тодорова - Очни болести Разград
Адрес: гр. Разград, ул. "Г. С. Раковски" 27 А МЦ велкови
Моб.тел.: 0877 152 110; 0893 444 914

get_img Д-р Милка Маркова - нервни болести - Разград
Адрес: гр. Разград, ул. "Васил Левски" № 1
Тел.: 084 660 677

ScreenHunter_33322 Feb. 03 07.10Д-р Румен Барански - Ортопед и травматолог Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Рига 35
Тел.: 082 502 455
Моб.тел.: 0898 654 515
E-mail: baranski@abv.bg

ScreenHunter_11803 Nov. 25 07.02Д-р Бранимир Мичев - хирург - Разград
Адрес: гр. Разград, ул. Коста Петров 2
Тел.: 084 623 554, в.294
Моб. тел.: 0888 747 081

images (1) Д-р Борислав Борисов - Ортопед-травматолог Разград
Адрес: гр. Разград, ул. Марица 7
Моб. тел.: 0887 282 029
Е-mail: bo.bor@ mail.bg

TECH
Logos BG - Логос бг - logosbg.net
E-mail: logosbg@ abv.bg

ScreenHunter_10631 Feb. 25 23.29Д-р Диана Киселова - Психиатър Разград
Адрес: гр. Разград, ул. Кирил и Методи 2 вх. А ет.1 ап. 3
Тел.: 084 624 321
Моб.тел.: 0888 348 552
E-mail: divadoc@ abv.bg