ScreenHunter_26899 Aug. 13 14.38Д-р Ваня Станиславова Райкова - Ветеринарен лекар Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Янко Боянов" № 22
Моб.тел.: 0887 558 738

group-copy Аксиния Илиева Цветанова - психотерапевт, психолог Велико Търново - psihoterapiata.com
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Илю Войвода" N:10 офис 2
Моб. тел.: 0899 130 110
E-mail: aksinia_tzvetanova@ abv.bg

ScreenHunter_23639 Jun. 21 23.19Д-р Маргарита Ангелова Замбовска - Дентална медицина
Адрес: гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" бл.7,вх.Ж
Тел.: 062 642 908

4 Д-р Димитър Георгиев Филипов
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Марно поле" № 16, вх. Б, ет. 2;
Тел.: 0887 353 419
E-mail: stelafil@ abv.bg

ScreenHunter_10018 Feb. 17 18.47Д-р Елка Цветанова Миланова - специалист очни болести Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш 1 МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ ет. 1 очно отделение
Моб.телл.: 0887 593 573

ScreenHunter_12642 Mar. 22 22.16Д-р Румен Ангелов Цанков - Ендокринолог Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. Търговска 92
Тел.: 06141 29 74
Моб.тел.: 0888 742 758; 0878742758

ScreenHunter_14985 Feb. 19 10.26Д-р Лилия Крушева - очни болести - Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш 1
Моб. тел.: 0887 354 874

ScreenHunter_9043 Jan. 28 22.59Д-р Бисерка Акиванова-Гандурова - Физикална и рехабилитационна медицина Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 72
Тел.: 061 860 701
Моб.тел.: 0887 573 585

ScreenHunter_8410 Jan. 19 08.15Д-р Георги Миланов Георгиев - лекар по дентална медицина Велико Търново
Адрес: гр. Килифарево, ул. "Трифон Саралиев" № 1
Моб.тел.: 0888 424 208

ScreenHunter_8315 Jan. 16 08.18Д-р Веселина Нешева Нешева - лекар по дентална медицина Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Проф. Илия Янулов" № 1
Моб.тел.: 0887 244 248