ScreenHunter_606 Sep. 11 23.07Служба Трудова Медицина "Валжан" - Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84 ет. 1, ап. 1
Тел.: 042 602 023
Моб.тел.: 0888 736 535
E-mail: velev@ sz.inetg.bg

ScreenHunter_16935 Apr. 29 10.12"МЕДИЩИТ" ООД
Адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Св.Кн.Борис” 15
Тел.: 042 621 356;
Факс: 042 602 209
Моб.тел.: 0887 921 356
Е-mail: stm@ medishtit.com; stm@ medishtit.com; mc@ medishtit.com

stam НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД - korporamed.eu
Адрес: гр. Стара Загора, ул. “ Патр.Евтимий “ № 97, ет.4 офис 6
Тел.: 042 65 58 88
Моб. тел.: 0888 218 813, 0888 559 225, 0888 952 657
E-mail: korpora@ abv.bg

STM-Kortex-220x110 Служба трудова медицина "Кортекс" - stm-kortex.com
Адрес: гр. София, ул. "Здраве" N21
Тел.: 02 953 41 13, 02 953 41 15
Моб. тел.: 088 721 15 91, 088 791 29 02
Е-mail: brain_at_kortex-bg.com и lasova_at_kortex-bg.com
Работно време: понеделник - петък 9.00 - 19.00, след предварително записване
Виж повече за допълнителни адреси