albikonsult
Служба по трудова медицина "Албиконсулт" - albiconsult.com
Адрес: Гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” № 34, сграда 3, ет.1
Тел.: 02 441 40 69
Тел./факс: 02 839 28 93
Моб. тел.: 0888 724 906; 0898 217 974
Е-mail: albikonsult_at_abv.bg

medico-consult СТМ "Медико-Консулт" ООД - medikoconsult.com
Адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев №21, ет. 3, ап. 10
Тел.: 02 483 17 64
Моб. тел.: 0884 141 064; 0888 236 883
Тел./факс: 02 946 83 49
Е-mail: medikoconsult_at_abv.bg; new3world_at_gmail.com; medikoconsult_at_gmail.com
Виж повече за допълнителни адреси

AvalonSTM "Авалон СТМ" ООД - avalon-stm.com
Адрес: гр. Варна ул. Найден Геров 1
Тел.: 052 61 06 94
Моб. тел.: 0897 921 648
E-mail: ivanova.denitsa_at_gmail.com

BURMEKS "Бурмекс-ЛБ" ООД - burmex-lb.com
Адрес: гр. София, ул. "Цар Симеон" № 89, етаж 3
Тел.: 02 832 60 65
Факс: 02 832 11 49
Е-mail: burmex.lb_at_abv.bg

5 "Медикъл Туризъм БГ" ЕООД
Адрес: гр. София ул. цар Калоян 6 ет.1 ап.110
Тел.: 02 981 22 20
Моб. тел.: 0879 857 750
E-mail: medical_tourismbg_at_hotmail.com

Gronika “СТМ Гроника” ООД
Адрес: гр. София, ул. "Добрила” № 11, бл. 12, вх. А, ет. 5, ап. 9,
Моб. тел: 0888 399 802, 0886 817 001;
Е-mail: gronika_at_mail.bg; stm_gronika_at_abv.bg

Metronom Метроном-П.С. ЕООД - metronom-ps.com
Адрес: гр. София, бул. Дондуков №57А, ет.4, ап.33
Тел.: 02 988 98 35; 02 988 98 36
Моб. тел.: 0887 142 454; 0887 447 905
E-mail: metronom_at_techno-link.com

Ragon Рагон EООД - ragonbg.com
Адрес: гр. София, ж.к. Света Троица, бл. 145, вх. Б, ет. 2, ап. 31
Тел.: 02 829 57 51
Моб. тел.: 0898 618 611
E-mail: ragon_at_abv.bg

Fonecom СТМ Фонеком - fonekom.com
Адрес: гр. София, ул. Кричим 26
Тел.: 02 862 70 45; 0899 948 958
E-mail: fonekom_at_gmail.com

Itm Службата по трудова медицина при „ИСТА Андреева” ООД - ista-bg.com/bg/trudova-medicina
Адрес: гр. София, ул. Резбарска № 7, етаж 6
Лице за контакт: инж. Г. Анастасов
Тел.: 02 847 20 65
Факс: 02 845 21 65
Моб. тел.: 0889 887 605
Е-mail: gatanas_at_abv.bg