Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево

December 20, 2013
ЗА НАС

RADNEVOДържавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево е психиатричен стационар с 530 легла. Болницата е разкрита през 1955 г. и е най-голямата в България – по площ и по брой на обслужвани пациенти с тежки психични разстройства (около 1400 преминаващи през стационара за година).

В болницата се извършват диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности – насочени към овладяване на клинични симптоми на болестта и превенция на рецидив при: тежки ендогенни психози; зависимост от алкохол; зависимост от наркотици, а също и превенция на криза. Основен приоритет на болницата са рехабилитационните и ресоциализиращи програми (система от трудоволечебни програми с над 100 вида дейности), които допълват конвенционалната фармакотерапия и психиатричните грижи.

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

podborbВ рамките на проекта се създава Защитено жилище с Информационен център на територията на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево и се предоставят социални услуги за бивши пациенти на болницата, целящи тяхната реинтеграция в обществото или предотвратяване на рецидиви. Тази дейност надгражда съществуваща през последните 15 години практика и цели нейното разширяване и подобряването на социалните услуги.
РадневоМоделът на изграденото Защитено жилище ще бъде споделен чрез публикации в интернет, в специализирано издание и чрез обсъждане на два национални семинарни форума с психиатри, здравни и социални работници от различни институти и здравни заведения в България, на които ще се координират общи действия за прилагане на хуманен подход при психиатричните грижи, насочени към пациентите и екс-пациентите на психиатричните болници в България. Тези действия са насочени към подобряване на качеството на живот на хората с психични разстройства или със зависимости от алкохол и наркотици и към ресоциализацията им в обществото.

Конкретните цели, които си поставя проектът са: да решава психично-здравни и битови проблеми на екс-пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов” чрез пренасочването им от стационарно лечение към социалната услуга Защитено жилище; да развие социалните услуги и психологична помощ и да се приложи нов подход към хора с тежки психични разстройства за постигане на по-добро адаптиране в семейна среда; да се осъществи обмен на опит и ноу-хау сред работещите в психиатиричните стационари в България лекари и обслужващ персонал и да се осъществят мероприятия, които са свързани с политиката за реформиране на системата за психиатрично-здравни грижи в страната.

pressb

За изпълнението на целите се извършва ремонт и обзавеждане на собствена едноетажна сграда (450 кв.м) за нуждите на Защитено жилище, в която се настаняват допълнително 20 екс-пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов”; сформиран е и е обучен персонал на Защитено жилище и се предоставя социалната услуга; създава се Информационен център, който ще работи с общността, с медиите и със специалистите в сектора. Центърът подготвя два информационни семинара (в София и в Стара Загора). На семинарите се предоставят обобщени данните за създаденото Защитено жилище в Раднево и се обсъждат общите действия в провеждащата се в България реформа в психиатричното здравеопазване. Проектът предвижда да се изработи модел за предоставяне на социални услуги и мероприятията за ресоциализация за хора с тежки психически проблеми и на хора със зависимости от алкохол и наркотици. Документите се публикуват в специализирано периодично издание и на сайт в интернет. Центърът работи пряко с регионални и национални печатни и електронни медии и с цялата общественост. Раднево

В резултат на дейностите по проекта 20 души – бивши пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов” получат много добри условия за живот и за трудова дейност в собствената им среда. Обучават се три екипа за предоставяне на социалната услуга Защитено жилище. На територията на болницата значително подобрената социалната услуга Защитено жилище ще се ползва от около 60 души. Създава се модел за хуманно отношение към екс-пациенти на психиатричните стационари в България, който ще бъде широко популяризиран сред обществеността и сред сектора – лекари, здравни работници, администратори.

ДПБ „Д-р Георги Кисьов” има кадрови и управленски капацитет за изпълнение на всички набелязани цели, като всяка от дейностите, предвидени по проекта, е присъща на болницата и до известна степен се изпълнява и в момента. След получаване на финансиране по програмата, дейностите получават устойчива форма за самостоятелно развитие, а моделът се предоставя на всички заинтересовани страни и ще може да бъде приложен и в други сфери.

КОНТАКТИ

Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево – 2dom.org

Адрес: гр. Раднево, ул. “Магда Петканова” №1
Тел.: 0417 8 25 86; 0417 8 25 88; 0417 8 23 46


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: 2dom.org

Comments are closed.