ДИАГОНАЛ ООД

May 25, 2021
ЗА НАС

ScreenHunter_324 Feb. 25 20.50Българска компания за медицинско оборудване.

Ние предоставяме на нашите клиенти иновативните решения в образната диагностика!

Диагонал ООД е Българска компания тясно специализирана в доставка и сервизно обслужване на медицинско оборудване за образна диагностика, услуги и IT решения за хуманната, денталната и ветеринарната медицина. Продуктовата гама включва:

  • компютърни томографи
  • магнитно резонансни томографи
  • рентгенови апарати – стационарни и мобилни, конвенционални и цифрови
  • ултразвукови апарати
  • дентални образни системи
  • ветеринарни образни системи
  • оборудване за операционни зали
  • медицински монитори, компютри и работни станции
  • интегрирани информационни болнични решения (RIS/HIS, PACS)

Диагонал ООД предоставя на клиентите точно онова, което e желано или необходимо. Опитът показва, че високото качество и надеждност на диагностичните медицински системи са от първостепенна важност. Въведена е и система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Нашите партньори
Диагонал ООД работи с утвърдените производители на медицинска апаратура за образна диагностика.

УСЛУГИ

Какви други продукти и услуги предлагаме?
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на доставеното медицинско оборудване и системи. Строителство и/или ремонт на медицински обекти “до ключ”. Проектиране и легализация (до лиценз – разрешение за работа) на предоставеното от нас медицинско оборудване.

ДИАГОНАЛ ООД сме въвели система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Обслужване
Наш постоянен приоритет е качественото обслужване на медицинското оборудване, доставено от нас. Предлагаме гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване. По време на гаранционния период, специфичен за всеки продукт, инсталираното оборудване се проверява и обслужва съгласно изискванията на Производителя. След изтичането на гаранционния срок, на инсталираното от нас медицинско оборудване, ние предлагаме гъвкави форми на договоряне за обслужване.

Договорите за абонаментен сервиз могат да бъдат:

1. “Стандарт”, който включва:

Брой годишни технически инспекции, в съответствие с изискванията на Производителя
Труд и транспортни разходи
Регламентирано време за реакция
Резервните части, ако са необходими, се заплащат предварително
Продължителност на абонамента 1-2 или повече години
2. “Комфорт” и включва:

Брой годишни технически инспекции, в съответствие с изискванията на Производителя
Труд и транспортни разходи
Всички резервни части, основни модули и консумативи, без рентгенови тръби, детектори, ЕОП
Рентгенови тръби, детектори, ЕОП, ако е необходимо, се заплащат предварително
Регламентирано време за реакция и продължителност на ремонта, ако не е необходима доставка на рентгенови тръби, детектор/и, ЕОП
Инсталирайте и / или актуализирайте с нови версии на софтуерни продукти
Продължителност на абонамента 1-2 или повече години
3. “Премиум” и включва:

Брой годишни технически инспекции, в съответствие с изискванията на Производителя
Труд и транспортни разходи
Всички резервни части, основни модули и консумативи, включително рентгенови тръби, детектори, ЕОП
Регламентирано време за реакция и продължителност на ремонта
Инсталирайте и / или актуализирайте с нови версии на софтуерни продукти
Продължителност на абонамента 1-2 години или повече
Възможни са и други форми на извънгаранционно обслужване, след съгласуване.

ВАЖНО! Абонаментните договори осигуряват приоритетно сервизно обслужване.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_318 Feb. 25 20.42ScreenHunter_319 Feb. 25 20.42ScreenHunter_320 Feb. 25 20.42ScreenHunter_322 Feb. 25 20.42
КОНТАКТИ

ДИАГОНАЛ ООД – diagonal-bg.com
Адрес: гр. Варна, ул. Иван Драсов 3, офис 5
Моб.тел.: 0888 807 151; 0887 398 797
E-mail: office@ diagonal-bg.com; diagonal_ood@ yahoo.com

Текст и изображения: diagonal-bg.com

Comments are closed.