Д-р Петър Василев – Когнитивно поведенческа терапия

August 17, 2021
ЗА НАС

petar vasilev

petar_vasilev

Д-р Петър Василев е психиатър от София, когнитивно-поведенчески терапевт, който се занимава с лечение на тревожни разстройства, наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства и други.

 • Понастоящем той работи като психиатър;
 • Има частна психотерапевтична практика;
 • Прилага Когнитивно-поведенческа терапия, Схема терапия, Психоаналитична терапия;
 • Провежда обучение по Когнитивно-поведенческа терапия;

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • От 2007 г. до момента – Преподавател към СУ „Св. Климент Охридски“;
 • 2006 г. до момента – Началник ДКБ към ДПБЛНА (психиатрично лечение, психотерапевтична работа);
 • 2001 г. до момента – Директор на Терапевтична общност Феникс  (управление на психотерапевтична програма);
 • 1996 г. – 2003 г. – Асистент и старши асистент в психиатрична клиника на ВМА;
 • Учредител и Първи председател на Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия;
 • Понастоящем е национален представител в Европейската Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия;
 • Член на Експертен съвет по лечение на зависимости към МЗ;
 • Редактор на научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия“;
 • Автор на монография „Терапевтични общности. Стандарти за добра практика“;
 • Има повече от 50 научни публикации в областта на психотерапията и психиатрията;
КЛЮЧОВИ КВАЛИФИКАЦИИ НА Д-Р ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Ключови квалификации на Д-р Петър Василев

 • 2003 г. – Диплома за Когнитивно-поведенчески терапевт и супервизор по Когнитивно-поведенческа терапия;
 • 2001 г. – Диплома за Супервизор психоаналитична психотерапия, West Deutsche Akademie;
 • 1999 г. – Диплома по психоаналитична психотерапия, West Deutsche Akademie;
 • 1996 г. – Диплома по здравен мениджмънт;
 • 1988 г. – Диплома за специалност Психиатрия, Медицински университет-София;
 • 1983 г. – Диплома по медицина, Медицински университет-София;

W

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ
 1. Специализирана програма за лечение на анорексия, булимия и хиперфагия;
 2. Лечение на трудни случаи с психиатрични и психосоматични разстройства;
 3. Приложение на когнитивно-поведенческа терапия при тежки психиатрични разстройства;
 4. Курс супервизия на случаи;
 5. Обучителен курс по когнитивно-поведенческа терапия за напреднали;

Този курс  е предназначен за обучение на психолози, психиатри, специализанти и студенти по психология и медицина. Курсът е акредитиран като част от високо специализираните умения, необходими за дипломиране на когнитивно-поведенчески терапевти. Схема терапията е интегриран терапевтичен подход, включващ психоаналитични и когнитивни техники за лечение на личностови разстройства, хронични психиатрични разстройства и трудни случаи.

КОНТАКТИ

Д-р Петър Василев – Когнитивно поведенческа терапия - phoenixhouse-bg.com

Aдрес: гр. София, ул. Рилски езера 16
Тел.: 02 962 35 84
Моб. тел.: 0898 209 175
E-mail: peter.vassilev@ abv.bg

Текст и изображения: phoenixhouse-bg.com

Comments are closed.