Болница Еврохоспитал – Пловдив

July 24, 2018
ЗА НАС

EUROHOSPITALНаша цел и неотменно задължение е оказване на специализирана и висококвалифицирана консултативна, диагностично-лечебна и стационарна помощ при всички остри и хронични заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчния мехур и задстомашната жлеза. Това постигаме благодарение на ползотворното сътрудничество с водещи наши и чуждестранни специалисти, с използването на съвременни методи и модерна апаратура.

В дейността си се ръководим от правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, съгласно Националната здравна стратегия, при стриктно спазване на етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България и Хартата за правата на пациента.

”Еврохоспитал” има договор с Националната здравноосигурителна каса, който покрива всичките 11 гастроентерологични клинични пътеки. Обслужва всички здравно осигурени лица, като пациентът не заплаща за лечебната дейност, която Националната здравно осигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Ако пациентът не е осигурен или няма направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, се заплаща по ценоразпис.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Специализация

Диагностика, стадиране, лечение на хроничните чернодробни заболявания, хронични възпалителни чревни заболявания, диагностика и лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест и усложненията u, болести на хранопровода, ехография и ендоскопия.

Диагностична дейност

В болницата се извършват абдоминална ехография с интервенционални процедури – тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол, ултразвукова доплерсонография, фиброгастродуоденоскопия, видеоколоноскопия, ендоскопска полипектомия, цитологично изследване на материал, получен чрез аспирация или пункция, перкутанна (сляпа) чернодробна биопсия, парацентеза при асцит, аспирационна биопсия при огнищни туморни лезии в черния дроб.

Терапевтична дейност

Въведени са различни диагностични и терапевтични методи за лечение на хроничните чернодробни заболявания, транседноскопската полипектомия като вторична профилактика на колоректалния рак, хроничните възпалителни заболявания на червата (язвен колит и болест на Крон), язвената и неязвена диспепсия, ГЕРБ, съобразно съвременните Европейски протоколи, диагностика и стадиране на злокачествените заболявания на стомашно-чревния тракт.

Акценти

Диагностика, стадиране и лечение на болни с хронични чернодробни заболявания в различен стадий от болестта, стадиране, проследяване и съвременно лечение на възпалителните чревни заболявания, съобразно програмите на НЗОК и др. програми за биологична терапия. Лечение, стадиране и проследяване на болните с гастроезофагеална рефлуксна болест и диагностика и стадиране на гастроинтестиналните и чернодробни тумори.

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Първо посещение

Пациентите се приемат на регистратурата, където могат да получат точна и конкретна информация по всички интересуващи ги въпроси.
Записване за консултация

Записването може да става по телефона или онлайн.

Прием в болницата

За да бъдат планувани за прием пациентите трябва да имат консултация от гастроентеролог от доболничната помощ и да имат издадено направление за хоспитализация от него. При липса на такъв преглед или направление, издадено от гастроентеролог, пациентите могат да бъдат прегледани от лекар от болницата (с направление от личния лекар или платен преглед ), който да прецени оплакванията и да назначи необходимото изследване.
Пациентите насочени за прием се поемат от регистратурата, като трябва да носят със себе си направление за хоспитализация, рецептурна книжка и решение на ТЕЛК (ако имат такова)

Болнични стаи

Болничните стаи за модерно обзаведени, климатизириани, със самостоятелни санитарни възли, безплатни кабелна телевизия и безжичен интернет.
Свиждания и получаване на информация от близките

Справки за състоянието на пациентите и свиждания могат да се правят по всяко време.

Хранене и болничен режим

Храненето се извършва в болничните стаи. Има осигурена топла храна в съдове за еднократна употреба. Храната се доставя трикратно през деня от ресторант “Далас” и е съобразена с конкретното заболяване на пациентите.

Болницата разполага с паркинг със 120 паркоместа.

КОНТАКТИ

СБАЛВБГ “ЕВРОХОСПИТАЛ” – www.eurohospital.bg
Специализирана болница по гастроенетерология и хепатология

Адрес: гр. Пловдив, ул. КОМАТЕВСКО ШОСЕ No 79
Тел.: 032 67 67 41; 032 67 67 42
E-mail: eurohospital_at_abv.bg; dr.djurkov_at_eurohospitalplovdiv.com

Текст и изображения: eurohospitalplovdiv.com

 

Comments are closed.