Logos BG – Логос бг

June 17, 2014
ЗА НАС

TECHLogos е основно понятие във философията, психологията и реториката.Първоначално думата, е означавала „дума”, „реч”, „дискусия”. В последствие древните философи започват да използват термина по всевъзможни различни начини и влагали в него все по-голям смисъл. Но основното му значение свързано с разговора се е запазило и до наши дни. Обобщено е от Аристотел, който го нарича „реда по, който трябва да се изказваме” или „аргументите в реториката”. Аристотел разделя смисления разговор, на три части Етос, Патос, и Логос. Доверие, Вдъхновение и Смисъл.

Всякакви нарушения свързани с речта езика и гласовите възможности влизат в състава на комуникативните нарушения. Логопед, психолог, медицински лица и специални педагози са специалистите, които се занимават с тяхната етиология, патогенеза, и симптоми, от една страна, и с терапията на тези нарушения, от друга. Става въпрос за голям набор от медицински, психологически и лингвистични познания. Ето защо ние, подобно на аристотеловата идея, разглеждаме комуникативните нарушения не само в техния технически смисъл, ( Логос ), а предпочитаме да работим екипно т.е. заедно с Етос и Патос. Взаимодействието между логопеди, клинични психолози и специални педагози, позволява прецизна диагностика и по – ефективна терапия.

ЛОГОПЕД

Кога трябва да посетим кабинета на логопеда?

Ето най-важните знаци, че трябва да го направите:

- детето има проблем с разпознаването на цветовете;

- изпуска или разбърква думи в изречението;

- затруднява се със звуковете – с, з, ц, ч, ш, щ, р, л, б, п, в, ф, к, г;

- ако заеква;

- след тръгване на училище продължава да има затруднения в овладяването на писмените умения, четенето и смятането;

- ако има затруднения със социализацията и комуникацията с останалите деца;

- ако е хиперактивно или има дефицит на внимание.

Основната грешка на много колеги, независимо дали изпълняват професията логопед, или психолог, е да не се ангажират с диагностика на определен патологичен процес, а да правят само тестова оценка на една или друга функция, която има отношение към съответното нарушение аутизъм, дислексия и т.н. Този подход обаче, не е достатъчно разумен. Нарушава се един от основните принципи в работата на специалиста (логопед, или психолог) а именно идеята, че всеки конкретен случай се разглежда като индивидуален и сам за себе си.

Основен принцип на терапевтично въздействие се изразява, чрез съвместно провеждане на терапията от специалисти от различни специалности, а именно лекар, които осъществява общо наблюдение и подпомагане с медикаменти. Логопед, който изгражда когнитивни категории и процеси (език и речта, памет, мислене, внимание, пространствена ориентация). Психолог, който работи върху психологичните компоненти (тревожност, невротичност, емоционални категории, свързване с тези категории).

УЪРКШОП

Уъркшоп е сборно наименование на нашата програма за обучение на родители, относно изграждане на уменията, които трябва да владее всеки, който работи или живее с деца с дефицити и специални потребности. Конкуренцията която има, дори и при нас, направи училището за родители модерно, а кризата го превърна в потребност, защото тъкмо чрез нашите допълнителни обучения вие ще можете да придобиете умения с които да усъвършенствате своите способности и ще спестите пари. Уъркшопи са : дву или тридневни – в рамките на уикенда, групови занимания, които в зависимост от темата, могат да се провеждат извън София, сред природата. Предвиждат се и едноседмични уъркшопи, на принципа на сезонните детски лагери, където чрез различни техники от областта на личните преживявания, интерактивните занимания, психодрама и аналитична терапия, както и източни философии и различни биоенергийни упражнения, вие ще се научите как да отключите потенциала на вашето дете.
Информация за всеки конкретен уъркшоп, цени и записвания, ще се публикува на страниците на сайта.

ПСИХОЛОГ

Много често при езиковите и комуникативните нарушения имаме съединяване, сливане с редица психични разстройства. Това сливане, тази амалгама може да бъде обяснена с това, че съзнаваната част на човешката психика се ражда тогава, когато се появява речта. Едно нещо става съзнавано, тогава, когато можем да го назовем. Връзката между психика и език се запазва до края на живота ни.

Като цяло корекцията на тези нарушения се извършва от специалист – логопед, но понякога се налага намеса на психолог, или прилагане на отделни психологически похвати от самият логопед. Независимо дали терапевтът е психолог или логопед, той трябва да е наясно какво точно прави и във всеки един момент да може да го обясни на родителите на детето.

Да се работи с един пациент означава, че терапевта може да приложи дадена рамка, която му позволява да използва определена техника, която произлиза от определена теория. И такава рамка, или програма се прилага винаги, независимо дали говорим за аутизъм, дислексия, забавено езиково развитие, психоза, и т.н. Тя съдържа конкретни елементи и те се представят на родителите като конкретна програма.

Формулировката представлява следното: независимо дали проблемът е свързан с намесата на логопед или психолог ние изясняваме какво наистина му има на това дете, дали е дислексия, фобия, паническо разстройство, ако е заекване, дали е психогенно, или херидитарно и т.н. Дали се нуждае от логопед и/или психолог. И второ: каква е евентуалната терапия за това състояние. Индивидуална, групова, специализирана. Всичко това се разяснява в т.нар. терапевтичен план.

Терапевтичния план включва програмата, по която се работи както и точно разяснение за какво се работи, за изграждането на какви категории – логопедични, или психологически.

КОНТАКТИ

Logos BG – Логос бг – logosbg.net

E-mail: logosbg@ abv.bg

Текст и изображения: logosbg.net

Comments are closed.