Антибиотик-Разград АД

November 29, 2018
ЗА НАС

antibiotikАнтибиотик–Разград АД е наследник на един  от най-големите фармацевтични производители в България. Към днешна дата ние имаме над 50 годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение.

Антибиотик–Разград АД е мажоритарен собственик на Балканфарма-Разград АД – фармацевтичен завод, разполагащ с  мощности за производство на следните лекарствени форми: капсули и таблети, течни стерилни и сухи инжекционни форми, полутвърди форми/кремове и унгвенти за кожно и очно приложение/, както и с мощност за производство на лиофилни субстанции. Заводът притежава необходимите лицензи за производство и сертификати за Добра производствена практика за всички  производства.

Антибиотик-Разград АД   произвежда продукти както под своя собствена марка, така  и за трети страни, на основата на сключени договори за възлагателно производство.

Към днешна дата Антибиотик-Разград АД, изнася  продукция в над 25 страни в Европа и Азия.

Мисията на Антибиотик-Разград АД като производител на лекарствени продукти е:

  • Да разработва, произвежда и продава качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти като осъществява всички дейности в съответствие с лекарственото законодателство;
  • Да управлява всички аспекти на бизнеса си по безопасен и отговорен начин, който предпазва околната среда и допринася за здравето и благото на хората.
ПРОДУКТИ

iStock_000016157683XSmall_2Антибиотик-Разград АД произвежда и предлага качествени, безопасни и ефективни генерични лекарствени продукти за хуманна употреба. Те се използват за профилактика и лечение и са представени в следните групи:

- Антиинфекциозни продукти;

- Дерматологични продукти;

- Офталмологични продукти;

- Кортикостероидни продукти;

- Хранителни добавки;

- Медицински изделия;

- Козметични продукти;

- Други.

Освен хуманни продукти, Антибиотик-Разград АД произвежда и предлага:

- Продукти за ветеринарната медицина;

- Активни вещества.

Производството на всички фармацевтични продукти се осъществява под строг контрол и в съответствие с най-високите стандарти и изискванията на международния стандарт за качество на произвежданите продукти “Добра производствена практика” (ДПП).

НАУКА И РАЗВИТИЕ

Научно-изследователската и развойна дейност е основен двигател за развитие на Антибиотик-Разград АД.

Основната дейност е насочена в разработването на качествени генерични лекарствени продукти, предназначени за всички възрастови и социални групи, с акцент върху следните  терапевтични области:

•    Антимикробни средства;

•    Офталмологични и дерматологични продукти;

•  Кортикостероиди за системно и локално приложение;

•  Биофлавоноиди и антихиперлипидемични средства.

Свързаните с разработването на лекарствените продукти аналитични дейности се  извършват в съвременно оборудвани „Лаборатория за физико-химични изпитвания” и „Микробиологична лаборатория”, а дейностите по експериментиране и производство на пилотни партиди в експериментално хале.

Всички дейности се реализират от висококвалифициран екип от специалисти от различни области с дългогодишен опит в създаването и трансфера на лекарствени продукти, разработване и валидиране на аналитични методи и процедури, регулаторни дейности и регистрация.

За последните три години фирмата  е разработила и внедрила над 20 нови продукта.

КОНТАКТИ

Антибиотик-Разград АД – antibiotic.bg

Адрес: гр. Разград, бул. „Априлско въстание” 68, офис 201
Тел.: 084 61 33 18
Факс: 084 63 42 72
Е-mail: office_at_antibiotic.bg


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София, бул. „България” 81Б, офис 10
Тел.: 02 818 69 58
Факс: 02 818 69 56
Е-mail: office_at_antibiotic.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: antibiotic.bg

Comments are closed.